четвер, 6 жовтня 2016 р.

Природознавство 1 клас Тема. Спостереження і досліди

Тема. Спостереження і досліди
Мета: навчати учнів проводити досліди і спостереження; розкрити поняття «дослід», «спостереження»; пояснити відмінність між спостереженням і дослідом як різними способами отримання відповідей на запитання про навколишній світ; навчати проводити спостереження та досліди з метою визначення ознак предметів за допомогою  органів  чуття;  розвивати  практичні  навички, спостережливість;  виховувати  пізнавальний  інтерес.
ХІД УРОКУ
I.  Організаційний момент
II.  Повідомлення теми і мети уроку
— Чи доводилося вам спостерігати за природою?
— Що цікавого вам запам’яталося?
—  Сьогодні  на  уроці  ви  дізнаєтеся,  що  для  вивчення  природи  потрібно вміти спостерігати та проводити досліди.
III.  Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.  Робота за підручником (с. 10–11)
— Розгляньте фото на с. 10 угорі. Розкажіть, що на них зображено.
— Чи доводилося вам спостерігати, бачити таке у природі?
— Уміння спостерігати важливе для кожного природодослідника.
— Перевірте,  чи  вмієте  ви  спостерігати.  Розгляньте  малюнки  на с. 10 унизу.
— Порівняйте їх. Знайдіть відмінності між малюнками. Скільки відмінностей ви помітили? (7)
— Розгляньте малюнки на с. 11. Що на них зображено? Де ви бачили такі прилади?
—  Для  спостережень  часто  використовують  різноманітні  прилади.
—  Назвіть  зображені  прилади.  Для  чого  їх  використовують?  Складіть речення.
2.  Фізкультхвилинка
IV.  Узагальнення й систематизація отриманих знань
1.  Ознайомлення з правилами проведення досліду
— Природу досліджують за допомогою дослідів.
Зараз ми проведемо досліди, за допомогою яких спробуємо на дотик, із заплющеними очима визначити предмети.
Під час проведення досліду слід дотримуватися певних правил:
1) Роботу  можна  проводити  стоячи,  але  розмовляти  одне  з  одним тихо, щоб не заважати іншим.
2) Дослід проводити по черзі: під час першого досліду один експериментує, а інший спостерігає; під час другого досліду учні міняються ролями.
3) Після виконання завдання учні мовчки беруться за руки і піднімають їх угору, показуючи цим, що робота завершена. За дозволом учителя вони підходять до столу і проводять заміну «лабораторного устаткування».
2.  Робота за підручником (с. 11)
1) Виконання досліду.
— Налийте у склянку воду.
— Якого кольору вода?
— Додайте фарбу для малювання.
— Що сталося з водою? Якого кольору стала вода?
— Вода набула кольору фарби.
— Вкиньте таблетки активованого вугілля.
— Що ви бачите? Як змінилося забарвлення води?
— Забарвлення води стало світлішим.
2) Робота в групах.
—  Поміркуйте,  що  досліджують  за  допомогою  космічних  супутників.
—  Чим  дослід  відрізняється  від  спостереження?  (Спостереження відбувається  з  відстані,  без  особистого  контакту.  А  дослід  ми  проводимо самі.)
V.  Підсумок уроку
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Наведіть приклади своїх спостережень і дослідів, які ви спостерігали або проводили з батьками.
—  Що  використовують  для  спостережень?  Наведіть  приклади. (Різноманітні  прилади:  термометр,  ваги,  годинник,  лінійка,  бінокль тощо)
— Які досліди проводили на уроці?
—  Для  чого  проводять  спостереження  і  досліди?  (Для  дослідження природи)

Немає коментарів:

Дописати коментар