середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: вдосконалювати вміння учнів знаходити значення виразів та розв’язувати задачі із дробами і задачі на знаходження довжини, ширини периметра і площі прямокутника; розвивати мислення; виховувати інтерес до вивчення математики.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
2. Усні обчислення
Гра «Мовчанка»
— Уставте замість пропусків необхідні величини (одиниці вимірювання).
Учні по черзі підходять до дошки і заповнюють пропуски.
2 дм = 200  (мм)         4000  (г) = 4 кг
13 м = 1300  (см)        36 м = 360  (дм)
8000  (кг) = 8 т           900  (кг) = 9 ц
180  (с) = 3 хв             5  (т) = 50 ц
3. Математичний диктант
- Пасажир  перебував  у дорозі  дві  доби  і 6  годин.  Скільки  всього  годин  він перебував у дорозі?
- Людина спить 8 годин на добу. Яку частину доби спить людина?
- Який місяць настав, коли від початку року минуло 4 місяці?
- У скільки разів 20 к. менше 4 грн?
- Скільки годин у 240 хвилинах?
- Заняття  спортивної  секції  тривали  1  год  15  хв.  Скільки  хвилин  тривали заняття?
- Скільки днів у високосному році?
Відповіді: 54 години; 1/3 ; травень; 20 разів; 4; 75 хв; 366 днів.
4. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за підручником (с. 166–167)
Завдання 1076 (усно)
Завдання 1077 (за варіантами)
1 варіант
30 000 – 37 800 : 84 : 18 + 589 = 30 000 – 450 : 18 + 589 = 30 000 – 25 + 589 = 29 975 + 589 = 30 564.
(364 • 92 + 230 230) : 46 = (33 488 + 230 230) = 263 718 : 46 = 5733.
Завдання 1078 (з поясненням на дошці)
26 кг 372 г : 76 – 22 кг 088 г : 88 = 26 372 : 76 – 22 088 : 88 = 347 – 251 = 96 г;
30 км 008 м : 88 + 14 км 600 м • 42 = 30 008 : 88 + 14 600 • 42 = 341 + 613 200 = 613 541 м = 613 км 541 м;
10 кг : 5 г = 10 000 г : 5 г = 2000;
10 м : 5 см = 1000 см : 5 см = 200.
Завдання 1079 (самостійно)
x: 61 = 305;         540 : x= 20
x= 305 • 61;         x= 540 : 20
x= 18 605.           x= 27
Завдання 1080 (самостійно)
Розв’язання
1) 1445 – 245 = 1200 (т) — для прокорму;
2) 1200 : 6 • 5 = 1000 (т) — продав.
Відповідь: 1000 т картоплі продав фермер.
2. Фізкультхвилинка
3. Продовження роботи за підручником
Завдання 1081 (усно)
1) 45 • 20 = 900 (м2) — площа;
(45 + 20) • 2 = 130 (м) — периметр;
2) 320 : 16 = 20 (см) — довжина;
(20 + 16) • 2 = 72 (см) — периметр;
3) (x+ 8) • 2 = 40
     2 • x+ 16 = 40
     2 • x= 40 – 16
     2 • x= 24
     x= 24 : 2
     x= 12 (дм) — довжина
12 • 8 = 96 (дм2) — площа
4) a• b= 24 см2
   (a+ b) • 2 = 20 см
    a= 6, b= 4
Довжина 6 см, ширина 4 см.
Завдання 1082 (колективно)
Розв’язання
1) 2 + 4 + 6 = 12 (км) — проїхав менше за 3 год;
2) 148 – 12 = 136 (км) — проїхав за 4 год, якщо однаково;
3) 136 : 4 = 34 (км) — проїхав мотоцикліст за четверту годину.
Відповідь: 34 км проїхав мотоцикліст за четверту годину.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Продовжіть речення.
- Сьогодні на уроці я вчився...
- Мені було цікаво...
- Труднощі виникали під час...
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1083; 1084 (с. 167).

Немає коментарів:

Дописати коментар