середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас НАТУРАЛЬНИЙ РЯД. ПОБУДОВА НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА В ДЕСЯТКОВІЙ СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ

НАТУРАЛЬНИЙ РЯД. ПОБУДОВА НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА В ДЕСЯТКОВІЙ СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ
Мета: систематизувати знання учнів про натуральний ряд чисел, побудову натурального числа у  десятковій системі числення; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати уважність, інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 1099
Розв’язання
1) 5428 • 7 = 37 996 (т) — на другій ділянці;
2) 5428 + 37 996 = 43 424 (т) — на двох ділянках;
3) 43 424 : 4 = 10 856 (т) — в овочесховищі.
Відповідь: 10 856 т буряка поклали в овощесховище.
Завдання 1100
Розв’язання
1) 125 • 350 = 43 750 (м2) — площа спортивного комплексу;
2) 43 750 – 14 950 = 28 800 (м2) — решта площі;
3) 28 800 : 3 • 2 = 19 200 (м2) — спортивні майданчики.
Відповідь: 19 200 м2 площа спортивних майданчиків.
2. Усні обчислення
Гра «Чарівне дерево»
— Хто швидше запише відповіді на «листочках» «чарівного дерева»?
250 • 8 (2000)               330 • 5 (1650)
960 : 120 (8)                 840 : 420 (2)
3700 + 300 (4000)       5600 + 400 (6000)
5000 : 250 (20)         7000 : 350 (20)
3. Математичний диктант 
Математичний диктант
-  Зменшуване 100 000. Різниця 52 000. Знайдіть від’ємник.
-  Число 46 збільште в 20 разів.
-  Знайдіть 2/9 від числа 8100.
-  Напишіть число, наступне за числом 898999.
-  Запишіть число, попереднє до числа 100 200.
-  Восьма частина невідомого числа 80. Чому дорівнює число?
-  Добуток  дорівнює  75 000.  Перший  множник  300.  Чому  дорівнює  другий множник?
-  Скільки годин у 4 добах?
-  Знайдіть різницю 1 хвилини і 35 с.
-  Брату 10 років 8 місяців. Він старший сестри на 4 роки 5 місяців. Скільки років сестрі?
Відповіді: 48 000; 920; 1800; 899 000; 100 199; 640; 250; 96 год; 25 с; 6 ро-ків 3 міс.
     4. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Бесіда з елементами розповіді
Натуральні числа і натуральний ряд чисел
— Яке число стоїть на першому місці в натуральному ряді? (1)
— Яке число останнє в натуральному ряді? (Його не існує.)
— Яку роль в десятковій системі відіграє число 10? (Важливу. Десять одиниць—десяток, десять десятків—сотня, десять сотень—тисяча)
— Прочитайте  числа:  8002;  17  285;  3008;  13  824.  Що  позначає  цифра  8 у кожному з чисел?
— Розкладіть число 25 763 на розрядні доданки.
— Назвіть  розряди,  які  утворюють  клас  тисяч.  (Одиниці  тисяч,  десятки тисяч, сотні тисяч)
— Яка лічильна одиниця першого (другого) класу?
— Як називається третій клас? четвертий?
— Що таке мільярд?
Числові гіганти
Тисяча  мільйонів  —  мільярд.  Іноді  мільярд  називають  більйоном.  Мільярд — одиниця з дев’ятьма нулями.
Усесвіт існує 20 000 000 000 років (20 мільярдів)
Сонце існує 5–7 мільярдів років.
Земля — 4 000 000 000 років (4 млрд)
Мільярд хвилин — це 19 століть.
Тисяча  мільярдів  утворюють  одиницю  п’ятого  класу  —  трильйон.  Трильйон — одиниця з дванадцятьма нулями.
Промінь світла за рік проходить близько 10 000 000 000 000 км (10 трильйонів).
Волос, збільшений у трильйон разів, у 8 разів ширше земної кулі.
Квадрильйон  —  одиниця  з  п’ятнадцятьма  нулями,  1  квадрильйон  — 1 000 000 000 000 000.
Квінтильйон  —  одиниця  з  вісімнадцятьма  нулями,  1  квінтильйон  — 1 000 000 000 000 000 000.
— Як прочитати багатоцифрове число?
— Прочитайте числа: 172 863 204; 1 760 000 005.
Порівняння чисел
509 і 905        7 і 7000          18 003 і 3018
2. Фізкультхвилинка
3. Робота за підручником (с. 172)
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Знаходження значень виразів
— Запишіть вирази, знайдіть їх значення.
- Найбільше п’ятицифрове число збільшіть на його третину.
99 999 + 99 999 : 3 = 133 332
- Обчисліть половину суми чисел 79 608 і 265 706.
(79 608 + 265 706) : 2 = 172 657
- Добуток чисел 305 і 203 зменшіть в 5 разів.
(305 • 203) : 5 = 12 383
2. Робота за підручником (с. 170)
Завдання 1101 (самостійно)
Розв’язання
1) 768 : 6 = 128 (га) — 1 трактор за 8 змін;
2) 128 : 8 = 16 (га) — 1 трактор за 1 зміну;
3) 16 • 5 = 80 (га) — 1 трактор за 5 змін.
Відповідь: 80 га може зорати 1 трактор за 5 змін.
Завдання 1102 (самостійно)
Розв’язання
1) 330 • 4 = 1320 (кг) — маса мотоциклів;
2) 3690 – 1320 = 2370 (кг) — маса легкових автомобілів;
3) 2370 : 3 = 790 (кг) — маса легкового автомобіля.
Відповідь: 790 кг маса легкового автомобіля.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що  повторювали  на  сьогоднішньому  уроці?  Що  нового  дізналися?  Що було найцікавішим?
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1103; 1104 (с. 170).

Немає коментарів:

Дописати коментар