середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДІЛЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТКИ

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДІЛЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТКИ
Мета: провести роботу над помилками, допущеними у контрольній роботі; повторити і систематизувати знання учнів про дію ділення; вдосконалювати обчислювальні навички учнів; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Аналіз контрольної роботи
2. Перевірка домашнього завдання
Завдання 1111
400 – (60 • 3) = 220;
640 – (400 : 2) = 440.
Завдання 1112
Розв’язання
1) 10 • 60 = 600 (с) — в 10 хв;
2) 29 км 800 м = 29 800 м;
29 800 • 600 = 17 880 000 (м) — за 10 хв;
17 880 000 м = 17 880 км.
Відповідь:17 880 км пройде Земля за 10 хвилин.
3. Фронтальне опитування
— Як називають числа при множенні?
— Назвіть закони множення. Наведіть приклади.
— Обчисліть зручним способом.
15 • 50 • 4 • 2 = 15 • 4 • 50 • 2 = 6000;
250 • 9 • 4 • 7 = 250 • 4 • 9 • 7 = 63 000
4. Усні обчислення (робота в групах)
3000 – 340 • 4  5000 – 250 • 3
270 • 3  420 • 2
180 : 20  160 : 80
540 : 2  630 : 3
6300 : 9  8100 : 9
1500 : 50  2700 : 90
5. Математичний диктант
- Добуток чисел 15 і 200 зменште у 6 разів.
- У скільки разів 9000 більше 450?
- 60 хв зменште у 10 разів.
- Знайдіть 3/7 від числа 840.
- Яку частку метра становить дециметр?
- Запишіть число, що при лічбі стоїть між числами 7999 і 8001.
- Мухоловка-форель з’їдає за день до 300 мух і комарів. Скільки мух і комарів з’їдять за день 4 мухоловки?
- Іра гостювала у бабусі 3 доби 4 год. Скільки годин Іра гостювала у бабусі?
- Площа прямокутної ділянки 2100 м2, ширина — 70 м. Чому дорівнює дов-жина ділянки?
Відповіді: 2048; 500; 20; 360 с; 360; 10; 8000; 1200; 76 год; 30 м.
6. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота за підручником (с. 176)
— Що називають діленням?
— Назвіть властивості частки. Наведіть приклади.
— Знайдіть значення виразів.
(18 + 36) : 9 = 6                (27 + 45) : 9 = 8
7200 : (9 • 4) = 200           630 : (7 • 5) = 18
2. Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота над задачами
- У дитячий садок привезли 2 т 100 кг картоплі. У перший місяць витратили 2/7 цієї картоплі, а в другий — решту. На скільки менше картоплі витратили другого місяця, ніж першого?
Розв’язання  завдання  записується  на  дошці  і в зошитах  окремими  діями.
1) 2100 : 7 • 2 = 600 (кг) — картоплі витратили в перший місяць;
2) 2100 – 600 = 1500 (кг) — решта;
3) 1500 : 3 = 500 (кг) — картоплі витратили в другий місяць;
4) 600 – 500 = 100 (кг)
Відповідь:на 100 кг менше картоплі витратили другого місяця, ніж першого.
- Сергій приїхав до бабусі на велосипеді. Він їхав 3 год зі швидкістю 12 км/год. На скільки Сергій повинен збільшити швидкість, щоб дорогу додому подолати за 2 години?
Учні самостійно розв’язують задачу з подальшою самоперевіркою з дошки. 
Один учень працює біля дошки.
1) 12 • 3 = 36 (км) — відстань, яку проїхав Сергій;
2) 36 : 2 = 18 (км/год) — швидкість на зворотному шляху;
3) 18 – 12 = 6 (км/год)
Відповідь: на 6 км/год Сергій повинен збільшити швидкість.
2. Знаходження значень виразів
208 • 307 – (4056 + 399) : 27 = 63 691
327 • 140 + (31 325 – 5999) : 42 = 46 383
3. Розв’язування рівнянь
(800 – 240) : х= 20                           (360 + 340) • у = 1400
560 : х= 20                                        700 • у = 1400
х= 28                                                 у= 1400 : 700
(800 – 240) : 28 = 20                        у= 2
(360 + 340) • 2 = 1400
V. ПІДСУМОК УРОКУ
— Продовжіть речення.
- На уроці я вчився...
- Мені було цікаво...
- Утруднення викликало завдання...
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1113 (с. 171).

Немає коментарів:

Дописати коментар