понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ТА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ І ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА

МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ТА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ І ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА
Мета: повторити множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа, ділення трицифрових чисел на одноцифрові і  двоцифрові числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 829
Розв’язання
1) 3 кг 500 г : 10 • 7 = 3500 г : 10 • 7 = 2450 (г) — трава;
2) 3500 г : 100 • 7 = 245 (г) — зерно;
3) 2450 + 245 = 2695 (г) — трави і зерна разом.
2695 г = 2 кг 695 г
Відповідь:2 кг 695 г трави і зерна з’їдає кролик за день.
Завдання 830.
873 • 30 = 26 190;
873 • 300 = 261 900;
25 700 – 92 • 60 = 25 700 – 5520 = 20180;
92 • 600 – 25 700 = 55 200 – 25 700 = 29 500;
800 • 900 = 720 000;
8000 • 100 = 800 000.
2. Математичний диктант
- Пароплав  перебував  у плаванні  98  днів.  Скільки  тижнів  він  перебував у плаванні?
- Жучок сонечко за своє життя з’їдає не менше 1000 попелиць. Скільки попелиць з’їдять 8 сонечок?
- Ялина  живе  до  1200  років,  сосна  —  до  600  років.  У  скільки  разів  менше живе сосна, ніж ялина?
- У  словнику  55  000  слів,  а сторінок  у 100  разів  менше.  Скільки  сторінок у словнику?
- Периметр квадрата 40 см. Чому дорівнює його площа?
Відповіді:14 тижнів; 8000; у 2 рази; 550 сторінок; 100 см2.
3. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за підручником (с. 135–136)
Завдання 831 (фронтально)
41 • 20 = 41 • (10 • 2) = 41 • 2 • 10 = 820;
41 • 12 = 41 • (10 + 2) = 41 • 10 + 41 • 2 = 410 + 82 = 492.
Завдання 832 (кругові приклади)
24 • 400 = 9600;            16 • 500 = 8000;
9600 : 100 = 96;            8000 – 4000 = 4000;
96 : 2 = 48;                    4000 : 1000 = 4;
48 : 3 = 16;                    4 • 6 = 24.
Завдання 833 (самостійно)
Розв’язання
1) 4 + 3 = 7 (год) — ішов лижник;
2) 56 : 7 = 8 (км/год) — швидкість лижника;
3) 8 • 3 = 24 (км) — пройшов лижник після зупинки.
Відповідь:24 км пройшов лижник після зупинки.
Завдання 834 (з поясненням на дошці)
Розв’язання
1) 4 + 5 = 9 (дн.) — працювали обидва столяри;
2) 1800 : 9 = 200 (грн) — за один день;
3) 200 • 4 = 800 (грн) — одержав перший столяр;
4) 200 • 5 = 1000 (грн) — одержав другий столяр.
Відповідь: 200  грн  одержав  перший  столяр,  1000  грн  одержав  другий столяр.
Завдання 835 (усно)
2. Фізкультхвилинка
3. Самостійна робота
Завдання 836
836 : 4 = 209;         Перевірка: 209 • 4 = 836;
928 : 32 = 29;         Перевірка: 29 • 32 = 928;
972 : 36 = 27;         Перевірка: 27 • 36 = 972;
741 : 3 = 247;         Перевірка: 247 • 3 = 741.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Яке завдання було найцікавішим?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 837; 838 (с. 136).

Немає коментарів:

Дописати коментар