пʼятниця, 4 березня 2016 р.

Математика 4 клас ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ І ПЕРИМЕТРА ПРЯМОКУТНИКА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ І ПЕРИМЕТРА ПРЯМОКУТНИКА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ 
Мета: навчити учнів застосовувати формули для знаходження площі та периметра прямокутника і квадрата; вчити аналізувати, пояснювати свої дії під час обчислення площі і периметра; розвивати навички самоконтролю; виховувати акуратність під час виконання обчислень. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Математичний диктант 
1) Запишіть числа: 
- тисяча триста сорок дев’ять; 
- вісім тисяч двадцять; 
- сімдесят шість тисяч шість; 
- сто двадцять три тисячі п’ятсот сорок. 

Визначте, скільки в кожному числі одиниць, скільки всього одиниць тисяч. 
2) Запишіть 4 п’ятицифрових числа, використовуючи цифри: 4; 8; 9; 0; 2. 
3) Запишіть число 788 880. Скільки всього цифр у його запису? Скільки різних цифр? 
4) Запишіть число, у якому: 
- 30 одиниць другого класу і 7 одиниць першого класу; 
- 32 одиниці першого класу і 7 одиниць другого класу; 
- 650 одиниць третього класу і 83 одиниці першого класу; 
- 4 одиниці третього класу і 460 одиниць другого класу. 

Відповіді: 
1) 1349; 8020; 76 006; 123 540. 
2) 48 902; 49 802; 49 820; 48 920; 48 092. 
3) Усього 6 цифр; різних цифр 3. 
4) 30 007; 7032; 650 000 083; 4 460 000. 
3. Тестування 
1. Довжина прямокутника 8 см, а ширина — 4 см. Щоб знайти периметр прямокутника, потрібно: 
а) 8 • 2 + 4; в) 8 + 4 + 4; 
б) (8 + 4) • 2; г) 8 + 4 + 8.
2. Якщо довжина прямокутника 18 см, а ширина 6 см, то його площа дорівнює: 
а) 108 см2; в) 6 см2; 
б) 54 см2; г) 24 см2.
3. Якщо ширина городу 20 м, а довжина його на 5 м більша, то його площа дорівнює: 
а) 25 м2; в) 100 м2; 
б) 45 м2; г) 500 м2.
4. Чому дорівнює площа прямокутника, якщо його довжина 30 см, а ширина — в 3 рази менше? 
а) 300 м; в) 300 м2. 
б) 90 м2; г) 33 м2.
Відповіді: 1 б; 2 а; 3 г; 4 в.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Письмове виконання завдання з поясненням на дошці. Робота за підручником (с. 97) 
Завдання 593 
1) а = 4 см, b = 2 см; 2) а = 3 см, b = 4 см; 
Р = 2 • а + 2 • b; Р = 2 • 3 + 2 • 4 = 6 + 8 = 14 (см); 
Р = 2 • 4 + 2 • 2 = 8 + 4 = 12 (см); S = 3 • 4 = 12 (см2) 
S = a • b (S — це площа); 
S = 4 • 2 = 8 (см2) 
Завдання 594 
Р = 2 • а + 2 • b; 
Р = 2 • 2 + 2 • 3 = 4 + 6 = 10 (см); 
S = a • b; 
S = 2 • 3 = 6 (см2) 
— Обчисліть площу квадрата, якщо: 
а) його сторона дорівнює 7 дм; 
б) його периметр дорівнює 24 см; 
в) його периметр дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 10 і 12 см. 
Запам’ятайте! 
Якщо сторона одного квадрата у 3 рази більша за сторону другого квадрата, то його площа у 9 разів більша за площу другого квадрата. 
2. Фізкультхвилинка 
3. Самостійна робота 
Завдання 595 
4. Розв’язування задач 
Завдання 596 (з коментуванням біля дошки) 
Розв’язання 
1) 90 : 15 = 6 (б.) — за 1 день Фрекен Бок; 
2) 90 : 10 = 9 (б.) — за 1 день Карлсон; 
3) 9 + 6 = 15 (б.) — за 1 день разом; 
4) 90 : 15 = 6 (дн.) — їстимуть разом. 
Відповідь: за 6 днів з’їдять 90 булочок Карлсон і Фрекен Бок разом. 
Завдання 597 (фронтально) 
Розв’язання 
1) 180 : 60 = 3 (год) — час руху; 2) 48 : 3 = 16 (км/год) — швидкість. 
Відповідь: швидкість 16 км/год. 
5. Складання і розв’язування рівняння 
Завдання 598 
x • 7 = 987; 
x = 987 : 7 
x = 141. 
Відповідь: 141 — невідоме число. 
6. Гімнастика для очей 
7. Самостійна робота (за варіантами) 
Завдання 599 
1) 2075 • 9 – 11 307 = 7368
× 2075             – 18675
        9                11307
 18675                 7368
2) 100 + 24 • 4 – 18 = 100 + 96 – 18 = 196 – 18 = 178 
3) 2 • 7766 + 83 030 • 6 = 513 712
× 7776          × 83030            + 15532
        2                    6               498180
 15532            498180              513712
4) 220 – 200 : 2 – 50 = 220 – 100 – 50 = 120 – 50 = 70 
5) 867 : 3 + 2384 • 6 = 289 + 14 304 = 14 593 
6) 75 294 – 3504 • 8 = 75 294 – 28 032 = 47 262 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання було найцікавішим? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 600; 601 (с. 98). 

Немає коментарів:

Дописати коментар