субота, 5 березня 2016 р.

Математика 4 клас ДІЯ ДІЛЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТКИ. ЗАДАЧІ НА РУХ І НА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ

ДІЯ ДІЛЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТКИ. ЗАДАЧІ НА РУХ І НА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ 
Мета: узагальнити уявлення учнів про взаємозв’язок дій множення і ділення; повторити назви компонентів при діленні, властивості частки, вчити застосовувати дані властивості під час обчислень; удосконалювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Завдання 632 
1) 640 : 40 = 16 (м) — друга сторона прямокутника; 
2) 2 • (40 + 16) = 2 • 56 = 112 (м) — периметр прямокутника; 
3) 112 : 4 = 28 (м) — сторона квадрата; 
4) 28 • 28 = 784 (м2) — площа квадрата. 
Відповідь: 784 м2 — площа квадрата. 
Завдання 633 
1) 8 • 50 725 = 405 800 
2) 57 100 – 7 = 57 093 
3) 6 т 305 кг – 2 т 877 кг = 6305 кг – 2877 кг = 3 т 428 кг; 
4) 13 м 64 см • 5 = 1364 см • 5 = 6820 см = 68 м 20 см; 
5) 600 – 600 : 20 = 600 – 30 = 570; 
6) (1006 – 265) : 3 = 247. 
2. Усні обчислення 
— Знайдіть невідомі величини за таблицею. 
                   v (км/год)  t (год)  S (км) 
Заєць          70            ?          350 
Олень          67            2           ? 
Вовк                   ?            3         189 
Лисиця          60            ?         360 
Козуля           ?            3         156 
3. Математичний диктант. Гра «Так — ні» 
- Добуток чисел 750 і 2 дорівнює 1500. 
- Ділене 1000, дільник 250, частка 40. 
- Третя частина числа 90 дорівнює 270. 
- 1 дециметр дорівнює 100 міліметрів. 
- У 7 годинах 420 хвилин. 
- У числі 7836 всього 78 сотень. 
- Площа квадрата зі стороною 7 м дорівнює 28 м. 
- Числу 4000 передує число 3999. 

Відповіді: так; ні; ні; так; так; так; ні; так. 
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 
1. Вступна бесіда 
— Уявіть себе вчителем. Що б ви розповіли учням другого класу про дію ділення? 
— Сьогодні на уроці ми розширимо й узагальнимо знання про дію ділення.
— Що називається діленням?
— Як називаються числа при діленні?
2. Робота за підручником (с. 104)
Завдання 634; 635 (усно)
— За допомогою дії ділення розв’язують задачі: на розкриття змісту дії ділення; на зменшення числа у кілька разів; на кратне порівняння чисел; на знаходження невідомого множника та дільника.
3. Первинне закріплення
Завдання 636 (с. 105)
846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 800 : 2 + 40 : 2 + 6 : 2 = 423
693 : 3 = (600 + 90 + 3) : 3 = 600 : 3 + 90 : 3 + 3 : 3 = 231
65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 50 : 5 + 15 : 5 = 13
450 : 6 = (420 + 30) : 6 = 420 : 6 + 30 : 6 = 70 + 5 = 75
Завдання 637 (робота в парах)
Учні з’ясовують, які з поданих задач розв’язуються дією ділення.
Відповіді:
1) 186 : 6 = 31 (л) — води в одному бідоні;
2) b : k, якщо b = 126, k = 3, то 126 : 3 = 42 (календарів з пейзажами);
3) 180 : 20 = 9 (раз) — число 180 більше 20 у 9 разів;
4) 72 : 3 = 24 (л) — молока витратили.
4. Фізкультхвилинка
ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота за підручником (с. 105–106)
Завдання 638; 639 (усно)
Завдання 640 (самостійно з наступною взаємоперевіркою)
x • 7 = 168
x = 168 : 7
x = 24
Завдання 641 (усно)
Завдання 642
— З яких двох частин складається відстань? (З того, що туристи пройшли зі швидкістю 4 км/год, і того, що вони пройшли зі швидкістю 5 км/год.)
— З яких двох частин складається шуканий час? (З 4 год і того часу, який туристи витратили на другу частину відстані,— невідомо.)
— Що потрібно знати для того, щоб знайти час? (Другу частину відстані і швидкість, з якою її пройшли. Швидкість 5 км/год відома, а відстань — невідома.)
— Як можна знайти другу частину відстані? (Від усієї відстані відняти першу частину відстані.)
— Чи відома нам перша частина відстані? (Ні, але її можна знайти.)
— Складіть план розв’язання задачі.
1) Яку відстань пройшли туристи зі швидкістю 4 км/год?
2) Яку відстань пройшли туристи зі швидкістю 5 км/год?
3) Скільки часу туристи йшли другу частину шляху?
4) Скільки часу туристи були в дорозі?
Розв’язання учні записують самостійно.
1) 4 • 4 = 16 (км) — пройшли туристи спочатку;
2) 31 – 16 = 15 (км) — решта шляху; 
3) 15 : 5 = 3 (год) — час на решту шляху; 
4) 4 + 3 = 7 (год) — туристи були в дорозі. 
(31 – 4 • 4) : 5 + 4 = 7 (год) 
Відповідь: 7 годин туристи були в дорозі. 
2. Гімнастика для очей 
3. Самостійна робота 
1. З двох міст назустріч одна одній виїхали дві машини. Швидкість першої 60 км/год, другої — 80 км/год. Через який проміжок часу машини зустрінуться, якщо відстань між містами 280 км? 
а) через 1 год; д) через 45 хв; 
б) через 2 год; е) через 100 хв; 
в) через 3 год; є) через 5 год. 
г) через 30 хв; 
2. З двох селищ назустріч одне одному вийшли бабуся й онук. Онук йшов зі швидкістю 5000 м/год, а бабуся — 2 км/год. Відстань між селищами 14 км. Через який час зустрінуться бабуся і онук? 
а) Через 1 год; 
б) через 2 год; 
в) через півгодини. 
3. У швейній майстерні пошили 360 наволочок за 30 днів. За скільки днів пошиють таку саму кількість наволочок, якщо кожен день шитимуть на 6 наволочок більше, ніж раніше? 
а) За 14; в) за 18; 
б) за 16; г) за 20. 
Перевірка самостійної роботи 
Відповіді: 1 б; 2 б; 3 г. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Знання про яку дію поглибили сьогодні на уроці? 
— З якою дією пов’язана дія ділення? 
— Як називаються числа при діленні? результат ділення? 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання було найцікавішим? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 643; 644 (с. 106). 

Немає коментарів:

Дописати коментар