середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас МНОЖЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА. ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

МНОЖЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА. ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ
Мета: ознайомити учнів з прийомом множення іменованих чисел на двоцифрове число; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження чисел за двома різницями, порівнювати їх умови і  розв’язання; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
2. Усні обчислення
Робота в групах
Кожна група отримує текст завдання. Перемагає група, яка першою впорається із завданням.
На фермі у Федота є і коні, і кури, і корови, і свині.
У корів і свиней усього 56 ніг.
У корів і курей усього 34 ноги.
У коней, корів і свиней усього 64 ноги.
У всіх тварин разом 74 ноги.
Скільки тварин на фермі у Федота?
Відповіді:2 коні, 6 корів, 8 свиней, 5 курей.
3. Математичний диктант 
- Запишіть частку чисел 150 і 3. 
- Задумане число збільшили в 100 разів і отримали 8000. Яке число задумали? 
- Добуток чисел 5 і 1000 зменште на 1000. 
- Суму чисел 310 і 690 збільште в 32 рази. 
- Якщо від задуманого числа відняти найменше чотирицифрове число, то ви¬йде 7580. Яке число задумано? 
- Знайдіть 6/ 10 від 20 000. 
- Довжина прямокутника 10 см, ширина в 5 разів менше. Знайдіть площу прямокутника. 
- Якщо перший множник 50, а другий — такий самий, то чому дорівнює до¬буток? 
- У скільки разів число 40 менше, ніж 280? 
- На скільки число 40 менше, ніж 280? 
- Добуток чисел 20 і 20 збільште у 10 разів. 

Відповіді: 50; 80; 4000; 32 000; 8580; 12 000; 20 см2; 2500; 7; 240; 4000. 

4. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку. Робота за підручником (с. 150)
Завдання 942 (усно)
1 т : 20 = 1000 кг : 20 = 50 кг
1 ц : 20 = 100 кг : 20 = 5 кг
1 т – 20 кг = 1000 кг – 20 кг = 980 кг = 9 ц 80 кг
1 ц – 20 кг = 100 кг – 20 кг = 80 кг
2 кг 500 г • 2 = 5 кг
3 м 50 см • 4 = 14 м
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота за підручником (с. 150)
Завдання 943
Висновок.  При  множенні  складені  іменовані  числа  замінюють  простими. 
У відповіді просте іменоване число замінюють складеним.
2. Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці
Завдання 944
8349 м 76 см • 48 = 400 788 м 48 см                5 м 25 см • 24 = 126 м
7 ц 8 кг • 45 = 318 ц 60 кг                                 24 кг 800 г • 35 = 868 кг
11 см 5 мм • 66 = 759 см                                   5 м 42 см • 50 = 271 м
— Закінчіть речення.
- При множенні складене іменоване число замінюють... (простим).
- У відповіді просте іменоване число замінюють... (складеним).
2. Пальчикова гімнастика
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 150)
Завдання 945 (колективно)
Задача 1
Розв’язання
1) 560 – 490 = 70 (т) — більше перевіз перший шофер;
2) 70 : 2 = 35 (т) — 1 самоскид за 1 рейс;
3) 560 : 35 = 16 (рейс.) — робив перший шофер;
4) 490 : 35 = 14 (рейс.) — робив другий шофер.
Відповідь:16 рейсів робив перший шофер і 14 рейсів — другий.
Задача 2(обернена)
Розв’язання
1) 16 – 14 = 2 (рейс.) — більше робив перший шофер;
2) 70 : 2 = 35 (т) — за 1 рейс;
3) 16 • 35 = 560 (т) — перший шофер;
4) 14 • 35 = 490 (т) — другий шофер.
Відповідь:560 т цементу перевіз перший шофер і 490 т — другий.
Завдання 946 (самостійно)
Розв’язання
1) 170 • 3 = 510 (г) — один кекс;
2) 510 • 25 = 12 750 (г) — 25 кексів.
12 750 г = 12 кг 750 г.
Відповідь:12 кг 750 г важать 25 кексів.
Завдання 947 (з коментуванням)
Розв’язання
1) Р= 2 • (а + а);
2) S= а • а;
при а = 36 см:
Р= 2 • (36 + 36) = 2 • 72 = 144 см;
S= 36 • 36 = 1296 см2.
Завдання 948 (самостійно)
Розв’язання
1) 627 – 285 = 342 (п) — більше першого дня;
2) 342 : 6 = 57 (п) — за 1 рейс;
3) 627 : 57 = 11 (рейс.) — першого дня;
4) 285 : 57 = 5 (рейс.) — другого дня.
Відповідь:11 рейсів було зроблено першого дня і 5 рейсів другого дня.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Продовжіть речення.
- Сьогодні на уроці я вчився...
- Для мене було важливим і цікавим...
- Мені здалося складним...
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 949 (с. 151).

Немає коментарів:

Дописати коментар