понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА КРУГЛІ ЧИСЛА. ВИРАЗИ НА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ

ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА КРУГЛІ ЧИСЛА. ВИРАЗИ НА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ
Мета: відпрацювати навички ділення з остачею трицифрових чисел на круглі; провести порівняння задач на пропорційне ділення; розвивати мислення, обчислювальні навички; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 883
136 : 40 = 3 (ост. 16);       650 : 80 = 8 (ост. 10);
277 : 90 = 3 (ост. 7);         410 : 50 = 8 (ост. 10);
5074 – 4902 : 6 + 100 = 5074 – 817 + 100 = 4257 = 4357;
5074 – (4902 : 6 + 100) = 5074 – (817 + 100) = 5074 – 917 = 4157.
Завдання 884
Розв’язання
1) 39 т 600 кг : 100 • 9 = 39 600 кг : 100 • 9 = 3564 кг — за перший день;
2) 39 600 – 3564 = 36 036 (кг) — решта;
3) 36 036 : 9 = 4004 (кг) — за другий день.
Відповідь:4004 кг картоплі видали за другий день.
2. Математичний диктант
- Запишіть число, яке менше 7001 на 2.
- Скільки грамів у 65 кг?
- Скільки хвилин у 6 годинах?
- Скільки метрів у 16 кілометрах?
- На скільки 7000 більше 100?
- 72 кг огірків розклали в 8 кошиків порівну. Три кошики з огірками продали. Скільки кілограмів огірків залишилося?
- Довжина  прямокутника  12  см,  а ширина  в 3  рази  менше.  Чому  дорівнює площа прямокутника?
- Купили 1/2  кг  цукрового  піску. 1/4  частину  витратили.  Скільки  цукрового піску залишилося?
- Сад займає площу 400 м2. Восьма частина площі зайнята квітником. Скільки квадратних метрів зайнято квітником?
- Орел летів зі швидкістю 30 м/с. Скільки метрів пролетів орел за 6 секунд?
- Мишка, тікаючи від кота, пробігла 12 метрів до своєї нірки за 4 с. З якою швидкістю вона бігла?
Відповіді:6999; 65 000 г; 360 хв; 16 000 м; 6900; 45 кг; 48 см2; 375 г; 50 м2; 180 м; 3 м/с.
3. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за підручником (с. 141–142). Письмове виконання завдань з поясненням на дошці
Завдання 885
554 : 60 = 9 (ост. 14);
125 : 50 = 2 (ост. 25);
112 : 40 = 2 (ост. 32);
370 : 80 = 4 (ост. 50).
610 : 70 = 8 (ост. 50);
Завдання 887
Задача 1
Розв’язання
1) 8 + 6 = 14 (фар.) — усього;
2) 28 : 14 = 2 (м) — на один фартук;
3) 2 • 8 = 16 (м) — за перший день;
4) 2 • 6 = 12 (м) — за другий день.
Відповідь:16 м тканини витратила швачка за перший день і 12 м за другий день.
Задача 2 (обернена)
Розв’язання
1) 16 + 12 = 28 (м) — усього;
2) 28 : 14 = 2 (м) — на один фартук;
3) 16 : 2 = 8 (фар.) — за перший день;
4) 12 : 2 = 6 (фар.) — за другий день.
Відповідь:8 фартуків пошила швачка за перший день і 6 фартуків за другий день.
2. Фізкультхвилинка
3. Самостійна робота
Завдання 886
371 000 • 20 + 630 : 70 = 7 420 000 + 9 = 7 420 009;
(57 500 – 9855) • 20 = 47 645 • 20 = 952 900;
(810 : 90 + 640 : 80) • 300 = (9 + 8) • 300 = 17 • 300 = 5100;
(960 – 240) : 30 = 720 : 30 = 24.
Завдання 888
x– 40 = 280         x : 40 = 280            x• 40 = 280
x= 280 + 40         x= 280 • 40             x= 280 : 40
x= 320                 x= 11 200               x= 7
4. Усне виконання завдань
Завдання 889
Це  буде  квадрат.  Його  сторони  матимуть  розміри  4  м.  Тоді  площа  буде 4 м • 4 м = 16 м2, Р= 2 • (4 + 4) = 16 м.
Завдання 890
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Яке завдання було найцікавішим?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 891; 892 (с. 142).

1 коментар: