понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА
Мета: вчити учнів застосовувати правило знаходження дробу від числа під час розв’язування практично зорієнтованих завдань; розвивати мислення; виховувати уважність.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
2. Усні обчислення
Гра «Математичні ланцюжки»
120 : 10          24 •10       100 : 2          25 •4        70 + 80      80 •4       48 : 4       50 + 40
– 4                     : 6                 •7           + 900           : 3           + 280        •3             : 30
•100                    •4               – 150        : 10             •4               : 10        : 9           •100
– 650                : 10                : 4            : 5          : 100               •3          •25           : 5
(150)                 (16)              (50)         (20)           (2)            (180)       (100)        (60)
3. Математичний диктант
-  Знайдіть суму чисел 708 і 9.
-  Запишіть добуток чисел 80 і 7.
-  Дільник 4, частка 500. Запишіть ділене.
-  Сума двох доданків 830, одне з них 420. Запишіть другий доданок.
-  До задуманого числа додали 570 і отримали 1000. Яке число задумали?
-  Діти  привезли  з дачної  ділянки  5  корзин  полуниці,  по  900  г  у кожній. Скільки полуниці привезли діти? Відповідь запишіть у кілограмах і грамах.
-  Яку частину години складають 12 хв; 15 хв?
-  Скільки метрів в десятій частини кілометра?
- Муха летіла 15 с зі швидкістю 5 м/с. Яку відстань вона пролетіла?
Відповіді:717; 560; 2000; 410; 430; 4 кг 500 г; 4500 г; 5 частина; 4 частина; 
100 м; 75 м.
4. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку
1) Робота за підручником (с. 126).
Завдання 770 (усно)
Завдання 771 (з поясненням біля дошки)
2) Знайдіть ¼ від 400, 320 кг, 2 год, 5 км, 36 м, 12 см.
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Пояснення вчителя
У кошику лежить 20 яблук. Петрик узяв 2/5 від цієї кількості.
Скільки яблук узяв Петрик?
Розв’язання
Розділимо всі яблука на 5 та отримаємо одну п’яту частину всіх яблук:
20 : 5 = 4 (ябл.)
Далі  помножимо  отриману  кількість  на  2  та отримаємо  дві  п’ятих  від  загальної кількості:
4 • 2 = 8 (ябл.)
2. Робота за підручником (с. 126–127)
Завдання 772; 773 (прочитати пояснення і правило)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці
Завдання 774
4/7 від 28: 28 : 7 • 4 = 4 • 4 = 16
3/8 від 3864: 3864 : 8 • 3 = 483 • 3 = 1449
4/9 від 1575: 1575 : 9 • 4 = 175 • 4 = 700
2. Фізкультхвилинка
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
Тестування
1)
4/5 від 1 год становить:
а) 48 хв;  в) 20 хв;
б) 30 хв;  г) 80 хв
2) Знайдіть 2/3 від числа 2481.
а) 1234;  в) 1654;
б) 827;  г) 1320
3) Чому дорівнює 2/5 від площі прямокутника зі сторонами 10 см і 2 см?
а) 15 см;  в) 20 см;
б) 8 см  ;  г) 8 см;
4) Учні  мали  обкопати  120  дерев  у саду.  Першого  дня  вони  обкопали 2/4  від усіх дерев, а другого — 2/6 від усіх дерев. Скільки дерев залишилося обкопати учням?
а) 30;  в) 10;
б) 40;  г) 20.
Перевірка самостійної роботи (самоперевірка)
1 а;  3 б;
2 в;  4 г.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Яке завдання було найцікавішим?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 775; 776 (с. 127)

Немає коментарів:

Дописати коментар