середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО. РІВНЯННЯ

ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО. РІВНЯННЯ
Мета: вдосконалювати обчислювальні навички учнів, їх уміння розв’язувати задачі, рівняння; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 994
Розв’язання
1) 36 • 10 = 360 (кг) — цибулі;
2) 6 ц 60 кг – 360 кг = 660 кг – 360 кг = 300 (кг) — моркви;
3) 300 : 60 = 5 (міш.) — моркви.
Відповідь:5 мішків моркви завезли.
Завдання 995
630 : 24 = 26 (ост. 6);
950 : 35 = 27 (ост. 5);
995 : 31 = 32 (ост. 3).
2. Математичний диктант
- Скільки грамів складають 4/10 кг?
- Знайдіть 3/5 від добутку чисел 150 і 3.
- Скільки кілограмів борошна в двох мішках, якщо в одному 1/2 ц, а в іншому 1/4 ц?
- 1/9 відстані становить 4 км. Чому дорівнює вся відстань?
- Частку чисел 760 і 76 зменшіть в 10 разів.
- Суму чисел 180 і 360 розділіть на 60.
- У скільки разів 1000 більше 200?
- Суму чисел 97 і 203 збільште на найбільше двоцифрове число.
- Одне  число  402,  а друге  —  на  98  більше.  Чому  дорівнює  сума  цих  чисел?
Відповіді:400 г; 270; 75 кг; 36 км; 1; 9; 5; 399; 902.
3. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 157–158)
1. Усне виконання завдань
Завдання 996; 1000
2. Фізкультхвилинка
3. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці
Завдання 997
1) 900 : 36 = 25;
830 : 23 = 36 (ост. 2);
2) 806 + 806 : 31 = 806 + 26 = 832.
Завдання 998
x• 25 = 900         966 : x= 21           (x: 40) – 30 = 130
x= 900 : 25         x= 966 : 21            x : 40 = 30 + 130
x= 36                  x= 46                     x : 40 = 160
                                                         х = 160 • 40
                                                         x= 6400
Завдання 999
Розв’язання
1) 1 м 2 дм = 12 дм
12 дм • 48 = 576 (дм) — довжина шляху 1-го колеса;
2) 12 + 6 = 18 (дм) — довжина ободу другого колеса;
3) 576 : 18 = 32 (р.) — обернеться на тій самій відстані друге колесо.
Відповідь:32 рази обернеться на тій самій відстані друге колесо.
4. Самостійне виконання завдань
Завдання 1001
Розв’язання
1) 108 + 72 = 180 (т) — з двох ділянок;
2) 12 + 6 = 18 (га) — на двох ділянках;
3) 180 : 18 = 10 (т) — середня урожайність.
Відповідь:10 т середня урожайність.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Яке завдання було найцікавішим?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1002; 1003 (с. 158).

Немає коментарів:

Дописати коментар