понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ВСІ АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ

ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ВСІ АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ 
Мета: вправляти учнів у розв’язуванні задач на зустрічний рух; вдосконалювати навички лічби; розвивати мислення; виховувати товариськість. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Математичний диктант 
- Скільки хвилин у п’ятій частині години? 
- Скільки дециметрів у половині метра? 
- Площа прямокутника 42 см2. Його довжина 7 см. Знайдіть ширину прямокутника. 
- Скільки годин у третини доби? 
- Скільки кілограмів в 6 ц; в 2 т 5 кг? 
- Скільки секунд у четвертій частині хвилини? 
- Довжина класної кімнати 6 м, а ширина 4 м. Знайдіть площу класної кімнати. 

Відповіді: 12 хв; 5 дм; 6 см; 8 год; 600 кг; 2005 кг; 15 с; 24 м2. 
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ 
1. Робота за підручником (с. 116–117) 
Завдання 723 (самостійно за варіантами) 
1 варіант 
(8706 : 6 + 107) • 9 = (1451 + 107) • 9 = 1558 • 9 = 14 022; 
(6018 • 2 – 540) : 6 = (12 036 – 540) : 6 = 11 496 : 6 = 1916; 
2 варіант 
12 087 : (3 + 30 : 5) = 12 987 : (3 + 6) = 12 087 : 9 = 1343; 
27 018 : (9 – 30 : 5) = 27 018 : (9 – 6) = 27 018 : 3 = 9006. 
Завдання 724 (з поясненням біля дошки) 
Розв’язання 
1) 7 • 3 = 21 (км) — плив перший човен; 
2) 8 • 3 = 24 (км) — плив другий човен; 
3) 21 + 24 = 45 (км) — відстань. 
Відповідь: 45 км — відстань між протилежними берегами озера. 
Завдання 725 (робота в парах) 
1) 3400 • 100 + 100 = 340 000 + 100 = 340 100; 
2) 900 + 100 • 10 = 900 + 1000 = 1900; 
3) (80 + 20) • 100 = 100 • 100 = 10 000; 
4) 80 + 20 • 100 = 80 + 2000 = 2080; 
5) 480 : 4 • 3 = 120 • 3 = 360; 
6) 480 : 3 • 4 = 160 • 4 = 640. 
Завдання 727 
1) 5 • 4207 • 3 = 63 105; 
2) 4 • 145 397 : 7 = 83 084; 
3) 27 801 : 3 + 73 100 • 6 = 447 867. 
Відповідь: прапор. 
Інформація для вчителя 
Державним Прапором України з 28 січня 1992 року визнаний прямокутний стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг: верхня — синього, а нижня — жовтого кольорів. Ці кольори були символічними для Київської Русі ще до прийняття християнства. Після хрещення держави вони були освячені образом животворного Хреста. За добу татаро-монгольської навали ця символіка зникла. Але згодом вона відродилася в церковних оздобах та гербах українських міст. Майже всі вони були облямовані жовто-блакитними кольорами. З XVIII ст. із блакитного полотнища виготовлялися всі полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорізького. Жовтою фарбою на них наносили хрест, зорі, зброю або постаті святих. Вибір українцями жовто-блакитних кольорів був умотивований тим, що символами країни є чисте небо (синій колір) та пшенична нива (жовтий колір). 
Завдання 726 (усно) 
2. Фізкультхвилинка 
3. Продовження роботи за підручником 
Завдання 727 самостійно за варіантами 
1) 5 • 4207 • 3 = 63 105; 
2) 4 • 145 397 : 7 = 83 084; 
3) 27 801 : 3 + 73 100 • 6 = 447 867; 
4) 54 081 : 9 + 2360 • 8 = 6009 + 18 880 = 24 889. 
4. Тестування 
1 варіант 
1) Площа прямокутника визначається за формулою: 
а) S = а + b; б) S = а • b; в) S = 2 • (а + b). 
2) Знайдіть площу прямокутника, якщо а = 7 см, b = 4 см. 
а) 28 см2; б) 59 см2; в) 49 см2. 
Відповіді до тесту: 1б; 2а. 
2 варіант 
1) Площа прямокутника визначається за формулою: 
а) S = а + b; б) S = а • b; в) S = 2 • (а + b). 
2) Знайдіть площу прямокутника, якщо а = 7 см, b = 8 см. 
а) 49 см2; б) 30 см2; в) 56 см2. 
Відповіді до тесту: 1б; 2в. 
5. Робота в групах 
Завдання 729 
Розв’язання 
1) 2 • (5 • 3) = 30 (см2) — площа двох прямокутників з розмірами 3 см і 5 см; 
2) 2 • (2 • 5) = 20 (см2) — площа двох прямокутників з розмірами 2 см і 5 см; 
3) 2 • (2 • 3) = 12 (см2) — площа двох прямокутників із розмірами 2 см і 3 см; 
4) 30 + 20 + 12 = 62 (см2) — площа розгортки. 
Відповідь: 62 см2 площа поверхні розгортки прямокутного паралелепіпеда. 
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання було найцікавішим? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 730; 731 (с. 118). 

Немає коментарів:

Дописати коментар