середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ

МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ
Мета: повторити і  закріпити знання учнів про дію множення; вдосконалювати вміння застосовувати закони множення під час обчислень; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення учнів; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І  ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Аналіз самостійної роботи
2. Перевірка домашнього завдання
Завдання 1109
1) 22 + 33 = 55 (га) — загальна площа;
2) 750 + 1230 = 1980 (т) — із двох ділянок;
3) 1980 : 55 = 36 (т) — середня урожайність.
Відповідь: 36 т — середня урожайність кукурудзи.
Завдання 1110
Розв’язання
1) 90 + 5 = 95 (км/год) — швидкість другого потяга;
2) 90 + 95 = 185 (км/год) — швидкість віддалення;
3) 185 • 3 = 555 (км) — буде між потягами через 3 год.
Відповідь:555 км буде між потягами через 3 год.
3. Фронтальне опитування
— Яким основним законам підпорядкована дія додавання?
— Назвіть ці закони. Наведіть приклади.
— Яка дія називається відніманням?
— За якої умови можливе віднімання в множині натуральних чисел?
— Назвіть особливі випадки додавання і віднімання.
4. Математичний диктант
— Запишіть вирази, знайдіть їх значення.
- Різницю чисел 700 102 і 699 009 збільште у 305 разів.
(700 102 – 699 009) • 305 = 333 365
- Частку чисел 140 375 і 125 збільште на 99 008.
140 375 : 125 + 99 008 = 100 131
5. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за підручником (с. 175)
— Що називається добутком натуральних чисел а і b?
— Чи завжди можлива дія множення?
— Назвіть закони, які виконуються для дії множення. Наведіть приклади.
— Користуючись  переставною  властивістю  множення,  виконайте  обчис-лення усно.
25 • 17 • 4 = 25 • 4 • 17 = 1700
55 • 7 • 2 = 55 • 2 • 7 = 770
15 • 9 • 4 = 15 • 4 • 9 = 540  4 • 34 • 50 = 50 • 4 • 34 = 6800
2. Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
Тестування
1 варіант
1. Познач число, в якому 12 одиниць другого класу і 9 одиниць першого класу.
а) 129;  б) 1209;  в) 12009;  г) 1290.
2. Познач  правильний  варіант  запису  числа  6034  у вигляді  суми  розрядних доданків.
а) 6000 + 30 + 4;          в) 6000 + 30 + 40;
б) 60 000 + 300 + 4;     г) 600 + 30 + 4.
3. Яка з нерівностей правильна?
а) 52 с < 10 с;                              в) 4 км 300 м > 700 м;
б) (30 + 8) • 4 < 30 • 4 + 8 • 4;     г) 60 кг > 80 кг.
4. 3879 + 534 = 
а) 3413;  б) 4413;  в) 4403;  г) 4313.
5. 24 308 – 576 = 
а) 23 732;  б) 23 733;  в) 238 232;  г) 23 722.
6. 4008 • 6 = 
а) 20 048;  б) 24 008;  в) 24 048;  г) 2448.
7. 2835 : 7 = 
а) 405;  б) 45;  в) 450;  г) 4050.
8. У якому з виразів правильно визначено порядок виконання дій?
           1                2          3                         1    2     3
а) 9548 : 28 2003 – 6355 : 31           в) 27 + 9 • 3 – 34
                 1        2                                      1   2    3
б) 91 047 – 2584 • 8                          г) 27 • 9 • 3 + 132
9. Щоб знайти 5/8 від числа 54 000, потрібно:
а) 54 000 – 8;  б) 54 000 – 5;  в) 54 000 : 8 • 5;  г) 540 000 : 8.
10. За 12 рейсів вантажівки перевезли 60 т вугілля. Скільки тонн вугілля було перевезено  за  9  рейсів,  якщо  кожен  раз  вантажівки  завантажували  однаково?
а) 45 рейсів;  б) 45 тонн;  в) 21 рейс;  г) 50 тонн.
11. Довжина ділянки 40 м, а ширина 20 м. Знайди площу ділянки.
а) 400 м2;  б) 800 м2;  в) 420 м2;  г) 1200 м2.
12. Потяг проїхав 480 км зі швидкістю 60 км/год. Який шлях він проїде за той самий час, якщо рухатиметься зі швидкістю 70 км/год?
а) 560 км/год;  б) 700 км;  в) 560 км;  г) 650 км.
Відповіді:1в; 2а; 3в; 4б; 5а; 6в; 7а; 8г; 9в; 10б; 11б; 12в.
2 варіант
1. Познач числа, в яких 135 сотень і 8 одиниць.
а) 1358;  б) 135 008;  в) 13 508;  г) 13 580.
2. Познач  правильний  варіант  запису  числа  8406  у вигляді  суми  розрядних доданків.
а) 8000 + 40 + 6;  в) 800 + 40 + 6;
б) 8000 + 400 + 6;  г) 8000 + 400 + 6.
3. Яка з нерівностей правильна?
а) 586 – 99 < 586 + 99;             в) 2 год 48 хв < 12 хв;
б) 470 – 190 > 263 + 17;           г) 2 т < 6 ц.
4. 4692 + 309 = 
а) 7603;  б) 6503;  в) 6693;  г) 5001.
5. 60 100 – 7308 = 
а) 527 022;  б) 528 922;  в) 52 792;  г) 5040.
6. 5600 • 96 = 
а) 49 400;  б) 537 600;  в) 514 008;  г) 5040.
7. 4806 : 9 = 
а) 534;  б) 524;  в) 535;  г) 530.
8. У якому з виразів правильно визначено порядок виконання дій?
           1     2      3                          1             2               3
а) 784 : 28 • 14 + 392          в) 27 • (12 003 – 294 735 : 35)
                1      2      3                   1    2        3
б) 42 372 : 66 + 35 • 8         г) 96 : 6 + 511 • 36
9. Щоб знайти 5/6 від числа 75 726, потрібно:
а) 75 726 : 5 • 6;  б) 75 726 : 6;  в) 75 726 : 6 • 5;  г) 75 726 • 5.
10. Самоскид  за  2  рейси  перевіз  14  т  щебеню.  За  скільки  рейсів  він  перевезе 98 т щебеню?
а) 14 тонн;  б) 686 тонн;  в) 28 рейс;  г) 14 рейсів
11. Ширина площадки 40 м, а довжина 50 м. Знайди площу майданчика.
а) 2000 м2;  б) 1600 м2;  в) 250 м2;  г) 200 м2.
12. Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 60 км/год. Зворотний шлях він подолав за 4 години. З якою швидкістю автомобіль їхав на зворотному шляху?
а) 450 км/год;  б) 45 км/год;  в) 540 км;  г) 54 км/год.
Відповіді: 1б; 2г; 3а; 4г; 5в; 6б; 7а; 8а; 9в; 10г; 11а; 12б.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
— Що вивчали на сьогоднішньому уроці?
— Які завдання викликали труднощі?
— Що було найцікавішим?
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1111; 1112 (с. 171).

Немає коментарів:

Дописати коментар