понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ВИРАЗИ НА ПОРЯДОК ДІЙ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ВИРАЗИ НА ПОРЯДОК ДІЙ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Мета: вдосконалювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на одноцифрові, розв’язувати задачі на зустрічний рух; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Завдання 730 
Розв’язання 
1) 9 + 12 = 21 (км) — за 1 год зближуються вершники; 
2) 42 : 21 = 2 (год) — до зустрічі. 
Відповідь: через 2 години вершники зустрінуться. 
Завдання 731 
1) 2600 : 10 + 27 840 = 260 + 27840 = 28 100; 
2) 90 + 348 • 100 = 90 + 34 800 = 34 890; 
3) 8244 : 9 + 4708 • 7 = 916 + 32 956 = 33 872; 
4) (8244 : 9 + 4708) • 7 = (916 + 4708) • 7 = 5624 • 7 = 39 368. 
2. Усні обчислення 
1) Оберіть правильну відповідь. 
На дошці — приклади з різноваріантними відповідями: 
                         62                          802 
3010 : 5 =  620  56 014 : 7 =  8002 
                          602                            8200 
2) Виконайте завдання з коментуванням. 
5 кг : 2 = 5000 г : 2 = 2500 г = 2 кг 500 г 
10 м : 4 = 100 дм : 4 = 25 дм 
1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2 
1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв 
3. Математичний диктант 
- Загальна протяжність кордонів України близько 6500 км, морем — 1050 км. Скільки кілометрів кордону припадає на сушу? 
- Ширина вікна прямокутної форми 4 дм, а довжина в 2 рази більше. Обчисліть площу вікна. 
- За кожну годину труба наповнює 1/8 частину басейну. За скільки годин наповниться весь басейн? 
- Чотирьом магазинам розподілили порівну 1 т цукру. Скільки кілограмів цукру отримав кожен магазин? 
- За три дні верблюд пройшов 240 км. З якою швидкість йшов верблюд? 
- У зошиті 12 сторінок. Хлопчик списав 1/4 частину. Скільки сторінок йому залишилося списати?
- У Сергія 6 грн, а в Івана — 4 грн. Скільки булочок вони зможуть купити, якщо одна булочка коштує 2 грн?
- Рятуючись від собаки, кішка видерлася на дерево зі швидкістю 2 м/с за 6 с. На яку висоту забралася кішка?
Відповіді: 5450 км; 32 дм2; 8 год; 250 кг; 80 км/день; 9 ст.; 5 булочок; 12 м.
ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за підручником (с. 118–119)
Завдання 732 (з коментуванням біля дошки)
1) 44 824 : 8 = 5603; 34 521 : 3 = 11 507;
5603 • 8 = 44 824; 11 507 • 3 = 34 521.
36 240 : 6 = 6040;
6040 • 6 = 36 240.
2) 8 • x = 44 824 34 521 : x = 3 x : 3 = 2046
x = 44 824 : 8 x = 34 521 : 3 x = 2046 • 3
x = 5603 x = 11 507 x = 6138
Завдання 733 (порівняти вирази та їх розв’язання)
1) 24 708 • 4 – 24 708 : 4 = 98 832 – 6177 = 92 655;
2) (24 708 • 4 – 24 708) : 4 = 24 708 • 3 : 4 = 74124 : 4 = 18 531.
Завдання 734 (з поясненням біля дошки)
Розв’язання
1) 620 • 2 = 1240 (км) — пролетів перший літак;
2) 2560 – 1240 = 1320 (км) — пролетів другий літак;
3) 1320 : 2 = 660 (км/год) — швидкість другого літака.
Відповідь: 660 км/год — швидкість другого літака.
Завдання 735 (фронтально)
1) 60 • 3 = 180 (кг) — маса 3 овець;
2) 4 ц 80 кг • 2 = 8 ц 160 кг = 9 ц 60 кг — маса 2 телят;
3) 60 : 30 = 2 (раз.) — вівця важча за порося;
4) 8 • 60 + 30 = 480 + 30 = 510 (кг) — маса 8 овець и поросяти;
5) 60 – 30 = 30 (кг) — вівця важча за порося;
6) 30 • 3 = 90 (кг) — маса 3 поросят.
Завдання 736 (самостійно з наступною взаємоперевіркою)
Розв’язання
1) 14 + 10 = 24 (км) — за 1 год зблизилися велосипедист і трактор;
2) 48 : 24 = 2 (год) — зустрілися.
Відповідь: через 2 години зустрілися велосипедист і трактор.
Завдання 737 (самостійно за варіантами)
1) 15 750 : k, k = 3; 2) 15 750 : k, k = 7;
15 750 : 3 = 5250;    15 750 : 7 = 2250.
Завдання 738 (колективно)
І спосіб
1) 10 • 2 = 20 (км) — подолає перший велосипедист за 2 год;
2) 13 • 2 = 26 (км) — подолає другий велосипедист за 2 год;
3) 26 – 20 = 6 (км) — на стільки випередить другий велосипедист першого за 2 год;
4) 10 – 4 = 6 (км) — на стільки наздоганяв другого перший за кожну годину; 
5) 6 : 6 = 1 (год) — через стільки годин після початку руху пішки другим велосипедистом його наздожене перший велосипедист; 
6) 4 • 1 = 4 (км) — пройде другий велосипедист пішки; 
7) 26 + 4 = 30 (км) — подолає всього другий велосипедист до зустрічі, а тому на цій відстані від міста перший велосипедист наздожене другого. 
ІІ спосіб 
1) 10 • 2 = 20 (км) — подолає перший велосипедист за 2 год; 
2) 13 • 2 = 26 (км) — подолає другий велосипедист за 2 год; 
3) 26 – 20 = 6 (км) — на стільки випередить другий велосипедист першого за 2 год; 
4) 10 – 4 = 6 (км) — на стільки наздоганяв другого перший за кожну годину; 
5) 6 : 6 = 1 (год) — через стільки годин, після початку руху пішки другим велосипедистом його наздожене перший велосипедист; 
6) 2 + 1 = 3 (год) — рухався перший велосипедист до зустрічі; 
7) 10 • 3 = 30 (км) — подолає перший велосипедист до зустрічі, а тому на цій відстані від міста перший велосипедист наздожене другого. 
ІІІ спосіб 
1) 13 – 10 = 3 (км) — на стільки відставав перший велосипедист від другого, коли другий їхав; 
2) 3 • 2 = 6 (км) — на стільки кілометрів відстав перший велосипедист від другого за 2 год; 
3) 10 – 4 = 6 (км) — на стільки кілометрів за кожну годину наздоганяв перший другого, коли другий пішов пішки; 
4) 6 : 6 = 1 (год) — через стільки годин перший наздожене другого; 
5) 2 + 1 = 3 (год) — час руху першого велосипедиста; 
6) 10 • 3 = 30 (км) — відстань, яку подолає перший велосипедист до місця зустрічі, відстань від міста. 
Відповідь: на відстані 30 км від міста перший велосипедист наздожене другого. 
2. Фізкультхвилинка 
3. Самостійна робота 
Варіант 1 
1. Обчислити вирази. 
2736 : 6                            7347 : 3 
2 т 035 кг : 5 кг               54 ц 36 кг : 6 
2. Виконати дії. 
101 000 – (50 442 : 6 + 27 694) 
3. Розв’язати задачу. 
Четверо палітурників за 7 днів переплели 588 книг. Скільки книг переплете один палітурник за 5 днів? 
Варіант 2 
1. Обчислити вирази. 
2625 : 3;                            9224 : 4 
218 км 400 м : 8               2 т 035 кг : 5 кг 
2. Виконати дії. 
101 100 – (50 442 : 6 + 28 799) 
3. Розв’язати задачу. 
Семеро ткаль за 5 днів виткали 1470 м тканини. Скільки метрів тканини витче одна ткаля за 6 днів? 
Перевірка самостійної роботи 
Варіант 1 
1. 2736 : 6 = 456                          7347 : 3 = 2449 
2 т 035 кг : 5 кг = 407             54 ц 36 кг : 6 = 9 ц 06 кг 
2. 101 000 – (50 442 : 6 + 27 694) = 101 000 – (8407 + 27 694) = 101 000 – 36 101 = = 64 899 
3. 588 : 7 : 4 • 5 = 105 (кн.) 
Варіант 2 
1. 2625 : 3 = 875                                                9224 : 4 = 2306 
218 км 400 м : 8 = 27 км 300 м                  2 т 035 кг : 5 кг = 407 
2. 101 100 – (50 442 : 6 + 28 799) = 101100 – (8407 + 28 799) = 101100 – 37 206 =  63 894 
3. 1470 : 5 : 7 • 6 = 252 (м) 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання було найцікавішим? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 739; 740 (с. 119). 

Немає коментарів:

Дописати коментар