субота, 5 березня 2016 р.

Математика 4 клас ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ФІГУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЛЕТКИ. ЗАДАЧІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЛОЩЕЮ ПРЯМОКУТНИКА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ФІГУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЛЕТКИ. ЗАДАЧІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЛОЩЕЮ ПРЯМОКУТНИКА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ 
Мета: пояснити учням будову палетки і правила користування нею; вчити визначати площу плоскої фігури за допомогою палетки; вправляти учнів у складанні та обчисленні виразів; вдосконалювати обчислювальні навички; прищеплювати інтерес до математики. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Завдання 623 
1) 600 : 30 = 20 (м) — ширина ділянки; 
2) 30 – 20 = 10 (м) — ширина більше довжини. 
Відповідь: на 10 м ширина ділянки більша від його довжини. 
Завдання 624 
1) 10 000 – 690 : 3 • 7 = 10 000 – 230 • 7 = 10 000 – 1610 = 8390; 
2) 2 • 27 069 + 92 405 = 146 543; 
3) 2 грн 80 к. : 7 к. = 280 к. : 7 к. = 40; 
4) 25 грн 05 к. • 4 = 2505 • 4 = 10 020 = 100 грн 20 к. 
2. Усні обчислення 
1) Робота на індивідуальних дошках. 
- Скільки нулів потрібно записати після цифри 3, щоб вона позначала: 

— десятки тисяч (4); 
— сотні тисяч (5); 
— одиниці тисяч (3)? 
- До якого числа потрібно додати один, щоб отримати 40 000? (39 999) 
- Від якого числа потрібно відняти один, щоб отримати 40 000? (40 001) 
- На яке число потрібно розділити 510, щоб отримати 1? (510) 
- На яке число потрібно помножити 18, щоб вийшло 72? (4) 
- Яке число потрібно додати до 4570, щоб отримати 4600? (30) 
- Яке число потрібно відняти від 4200, щоб вийшло 4140? (60) 

2) Робота в парах. 
— Не обчислюючи, доведіть, що ці приклади розв’язані неправильно. 
495 + 504 = 639               7376 – 4467 = 1949 
926 – 745 = 621               5245 + 5763 = 10 994 
3. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку 
— На дошці намальовані різні фігури, серед яких є не прямокутники. 
— Як обчислити площі фігур? 
— Що для цього необхідно знати? (Формулу) 
— За якою формулою обчислюють площу прямокутника? (S = a • b) 
— Що для цього слід знати? (Виміряти довжини сторін.) 
— Які виникли питання? (Не у всіх фігур можна за формулою обчислити площу.) 
— У яких фігур знайшли площу? (Квадрат і прямокутник) 
— Як обчислювати площі інших фігур, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці. 
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 
Робота за підручником (с. 102) 
Завдання 625 
Алгоритм обчислення площі фігури за допомогою палетки 
1) Накласти палетку. 
2) Порахувати кількість повних клітин. 
3) Порахувати кількість неповних клітин і розділити на 2. 
4) Додати кількість повних клітин і половину від кількості неповних. 
IV. ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ 
Завдання 626 (с. 103) 
Письмове виконання завдання з поясненням на дошці. 
Круг  П’ятикутник 
повних 5  повних 6 
неповних 16, а повних — 8  неповних 9, а повних — 4 
5 + 8 = 13 см2  6 + 4 = 10 см2 
Фізкультхвилинка 
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Колективне виконання завдань за підручником (с. 103) 
Завдання 627 
1) Для прямокутника: 2) Для квадрата: 
Р = 2 • 5 + 2 • 3 = 10 + 6 = 16 (дм); Р = 2 • 4 + 2 • 4 = 8 + 8 = 16 (дм); 
S = 5 • 3 = 15 (дм2). S = 4 • 4 = 16 (дм2). 
Відповідь: у цих фігур периметри однакові, а площа квадрата на 1 дм2 більша від площі прямокутника. 
Завдання 628 (з коментуванням на дошці) 
1) (134 + 6) + 134 • 6 = 944; 2) 966 : 23 : 7 = 42 : 7 = 6; 
134 + 6 = 140; 3) 20 488 • 8 – 5400 = 158 504. 
804 + 140 = 944; 
2. Самостійна робота 
Завдання 629 (самостійно за варіантами з наступною взаємоперевіркою) 
1) (1270 + 1856 : 4) • 7 = 12 138; 
2) (8240 – 294 • 7) • 3 = 18 546. 
Завдання 630 (самостійно, один учень — за закритою дошкою) 
Розв’язання 
1) 8 • 5 = 40 (ц) — отримали насіння; 
2) 40 ц = 4000 кг 
16 000 : 4000 = 4 (грн) 
Відповідь: 4 грн прибутку дав 1 кг насіння. 
3. Робота над задачами 
Завдання 631 (усно) 
Задача 1 
1) 32 • (32 : 4) = 32 • 8 = 256 (мм2) — площа прямокутника; 
2) (32 + 32 : 4) • 2 = 40 • 2 = 80 (мм) — периметр прямокутника. 
Відповідь: 256 мм2 — площа прямокутника, 80 мм — його периметр. 
Задача 2 
1) 32 • (32 – 4) = 32 • 28 = 896 (мм2) — площа; 
2) (32 + (32 – 4)) • 2 = 60 • 2 = 120 (мм) — периметр. 
Відповідь: 896 мм2 — площа прямокутника, 120 мм — його периметр. 
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання було найцікавішим? 
— Що таке «палетка»? 
— Площі яких фігур ми сьогодні вимірювали? 
— Які фігури можна назвати рівними? 
— Чи потрібно вивчати цю тему? Доведіть. 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 632; 633 (с. 103–104). 

Немає коментарів:

Дописати коментар