середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗШИРЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗШИРЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ. САМОСТІЙНА РОБОТА
Мета: формувати обчислювальні навички учнів; розвивати вміння розв’язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох доданків, та ускладнені задачі на спосіб зведення до одиниці; розвивати мислення; виховувати інтерес до вивчення математики.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 1065
27  •  (12  003  –  294  735  :  35)  +  511  •  36  =  27  •  (12  003  –  8421)  +  18  396  = 27 • 3582 + 18 396 = 96 714 + 18 396 = 115 110;
313 • 840 + 43 • (65 189 : 73 – 854) = 262 920 + 43 • (893 – 854) = 262 920 + 43 • 39 = 262 920 + 1677 = 264 597.
Завдання 1066
Розв’язання
1) 3600 : 5 • 4 = 2880 (ст.) — твори;
2) 2880 : 40 = 72 (ст.) — статті.
Відповідь:72 сторінки уміщують статті.
2. Усні обчислення
Гра «Гімнастика для розуму»
- Замість  *  вставте  знаки  арифметичних  дій  так,  щоб  рівності  були  правильними.
90 * 30 * 700 = 2100         600 * 20 * 50 = 80
400 * 20 * 80 = 100           5 * 9 * 3 = 15
Відповіді: 90  :  30  •  700  =  2100;  600  :  20  +  50  =  80;  400  :  20  +  80  =  100; 5 • 9 : 3 = 15.
- Лікар Айболить зважує на своїх терезах горобців і ластівок. 5 горобців виявилися важчими, ніж 6 ластівок. Коли лікар Айболить поміняв місцями одного горобця і одну ластівку, то терези врівноважилися. Скільки важить горобець і скільки — ластівка, якщо загальна вага 5 горобців і 6 ластівок дорівнює 1 кг 140 г.
Відповідь: горобець — 120 г, ластівка — 90 г.
3. Математичний диктант
- Яке число більше 120 в 7 разів?
- У скільки разів 480 більше 60?
- Суму чисел 190 і 230 збільште в 2 рази.
- Знайдіть 3/4 від частки чисел 1200 і 30.
- У скільки разів 2 хв більше 12 с?
- Зменште 1000 на 460.
- Число 3600 розділіть на частку 180 і 30.
- Товарний потяг рухався зі швидкістю 60 км/год. Скільки кілометрів пройде товарний потяг за 10 год?
- Запишіть число, при діленні якого на 7 виходить в частці 12 і в остачі 5.
- У класі 30 учнів. З них 1/2 дівчаток. Скільки хлопчиків у класі?
Відповіді:840; 8; 840; 30; 10 разів; 540; 600; 600 км; 89; 15.
4. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за підручником (с. 166)
Завдання 1067 (з поясненням на дошці)
384 276 : 83 = 4629 (ост. 69);
38 094 : 48 = 793 (ост. 30);
579 685 : 91 = 6370 (ост. 15).
Завдання 1060 (за варіантами)
1 варіант
26 т 496 кг : 92 = 26 496 кг : 92 = 288 кг;
77 м 22 см : 33 = 7722 см : 33 = 234 см = 2 м 34 см;
2 варіант
28 кг 032 г : 64 = 28032 г : 64 = 438 г;
404 м 04 см : 74 = 40404 см : 74 = 546 см = 5 м 46 см.
Завдання 1069 (за варіантами)
1 варіант
(16 205 : 35 + 185) • 49 = (463 + 185) • 49 = 648 • 49 = 31 752;
2 варіант
(480 • 60 – 3636) : 18 = (28 800 – 3636) : 18 = 25 164 : 18 = 1398.
Завдання 1070 (усно)
Завдання 1071 (колективно скласти таблицю і за таблицею самостійно розв’язати задачу)
                                Урожайність                 Кількість гектарів                 Урожай
Гречка                           ?                                      23 га                                  506 ц
Рис                       ?, у 2 рази вища                      18 га                                    ?
Розв’язання
1) 506 : 23 = 22 (ц) — гречки з 1 га;
2) 22 • 2 = 44 (ц) — риса з 1 га;
3) 44 • 18 = 792 (ц) — риса з 18 га.
Відповідь: 792 ц риса з 18 га зібрали.
2. Фізкультхвилинка
3. Продовження роботи за підручником
Завдання 1072 (колективно)
З двох ділянок зібрали 460 т проса. На першій ділянці зібрали по 12 т з 1 га. На другій ділянці з 28 га зібрали по 7 т. Скільки гектарів займає перша ділянка?
Розв’язання
1) 28 • 7 = 196 (т) — з другої ділянки;
2) 460 – 196 = 264 (т) — з першої ділянки;
3) 264 : 12 = 22 (га) — займає перша ділянка.
Відповідь:22 га — площа першої ділянки.
Завдання 1073 (з поясненням на дошці)
500 + а > 1200;       500 – a< 200;
a> 1200 – 500;         a> 500 – 200;
a> 700.                     a> 300.
4. Гімнастика для очей
5. Самостійна робота
1 варіант
1. Задача.
Периметр  прямокутної  ділянки  160  м,  а його  довжина  —  44  м.  Знайдіть площу прямокутника.
2. (16 205 : 35 + 185) • 49
3. 26 т 496 кг : 92
77 м 22 см : 33
2 варіант
1. Задача.
Периметр  прямокутної  ділянки  180  м,  а його  ширина  —  52  м.  Знайдіть площу ділянки.
2. (480 • 60 – 3636) : 18
3. 28 кг 32 г : 64
404 м 4 см : 74
6. Перевірка самостійної роботи
1 варіант
1. 1) 44 • 2 = 88 (м) — сума сторін, що позначають довжину;
2) 160 – 88 = 72 (м) — сума сторін, що позначають ширину;
3) 72 : 2 = 36 (м) — ширина прямокутника;
4) 36 • 44 = 1584 м2
Відповідь: 1584 м2 площа прямокутника.
2. (16 205 : 35 + 185) • 49 = 31 752
3. 26 т 496 кг : 92 = 288 кг
77 м 22 см : 33 = 2 м 34 см
2 варіант
1. 1) 52 + 52 = 104 (м) — сума сторін, що позначають ширину;
2) 180 – 104 = 76 (м) — сума сторін, що позначають довжину;
3) 76 : 2 = 38 (м) — довжина ділянки;
4) 52 • 38 = 1976 (м2) 
Відповідь: 1976 м2площа ділянки.
2. (480 • 60 – 3636) : 18 = 1398
3. 28 кг 32 г : 64 = 438 г
404 м 4 см : 74 = 5 м 46 см
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Продовжіть речення.
- Сьогодні на уроці я вчився...
- Мені було цікаво...
- Труднощі виникали під час...
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1074; 1075 (с. 166).

Немає коментарів:

Дописати коментар