середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ. РІВНЯННЯ

СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ. РІВНЯННЯ
Мета: вдосконалювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами, виконувати ділення іменованих чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до вивчення математики.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 1057
77 м 76 см : 54 = 7776 см : 54 = 144 см = 1 м 44 см;
10 км 512 м: 73 = 10512 м : 73 = 144 м;
256 т 060 кг : 62 = 256 060 кг : 62 = 4130 кг = 4 т 130 кг;
379 т 440 кг : 62 = 379 440 кг : 62 кг = 6120.
Завдання 1058
Розв’язання
1) 24 : 4 • 3 = 18 (кг) — засолила;
2) 18 кг = 18 000 г;
18 000 : 12 = 1500 (г) — у кожну банку;
1500 г = 1 кг 500 г.
Відповідь: 1 кг 500 г помідорів господарка клала в кожну банку.
2. Усні обчислення
Кругові приклади
320 000 : 80 000           2400 : 40
360 000 – 40 000          1200 : 400
6000 – 4800                  2000 : 40 
60 • 200                        12 000 • 30
4 • 500                          3 • 800
50 • 120
(320  000  :  80  000  =  4;  4  •  500  =  2000;  2000  :  40  =  50;  50  •  120  =  6000; 6000 – 4800 = 1200; 1200 : 400 = 3; 3 • 800 = 2400; 2400 : 40 = 60; 60 • 200 = 12 000;12 000 • 30 = 360 000; 360 000 – 40 000 = 320 000)
3. Математичний диктант
- Добуток чисел 90 і 40 зменшіть на 170.
- Скільки разів по 6 л міститься в 120 л?
- На скільки 15 м більше, ніж 15 см?
- Від якого числа потрібно відняти одиницю, щоб отримати 4000?
- Скільки повних десятків у числі 87232?
- Страусенята ростуть по 15 мм у день. На скільки сантиметрів підростають страусенята за 30 днів?
- Кенгуру  може  бігти  зі  швидкістю  65  км/год,  а страус  —  70  км/год.  На скільки кілометрів більше пробіжить за 2 год страус, ніж кенгуру?
- Комар  робить  500  помахів  крилами  за  секунду,  а  оса  —  250  помахів. У скільки разів більше робить помахів за секунду комар, ніж оса?
Відповіді: 3430; 20; 1485 см; 4001; 8723; 45 см; 10 км; 2 рази.
4. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 165)
Завдання 1059 (усно)
Завдання 1060 (за варіантами)
1 варіант
(1247 + 39 096 : 54) : 73 = (1247 + 724) : 73 =  1971 : 73 = 27;
2 варіант
(1000 – 36 202 : 46) • 82 = (1000 – 787) • 82 = 213 • 82 = 17 466.
Завдання 1061 (колективно)
Розв’язання
1) 15 • 50 = 750 (м2) — площа ділянки;
2) 750 • 3 = 2250 (кг) — усього добрив.
Відповідь: 2250 кг добрив треба внести на ділянку виноградника.
Завдання 1062 (самостійно)
Розв’язання
1) 6 : 2 = 3 (дн.) — пофарбує Кіт;
2) 300 : 6 = 50 (м) — пофарбує Жабеня за 1 день;
3) 300 : 3 = 100 (м) — пофарбує Кіт за 1 день;
4) 50 + 100 = 150 (м) — пофарбують разом за 1 день;
5) 300 : 150 = 2 (дн.) — пофарбують паркан, працюючи разом.
Відповідь: за  2  дні  Жабеня  та  Кіт  пофарбують  паркан,  працюючи  разом.
Фізкультхвилинка
Завдання 1063 (робота в парах)
1) 1 + 2 = 3 (ч.) — становлять довжина і ширина;
2) 24 : 2 = 12 (см) — сума довжини і ширини.
3) 12 : 3 = 4 (см) — ширина;
4) 4 • 2 = 8 (см) — довжина;
5) (8 • 4) : 2 = 16 (см2) — площа одержаного трикутника.
Завдання 1064 (з поясненням на дошці)
x– (23 603 + 9850) = 16 000             (1100 + 508) : x= 24
x– 33 453 = 16 000                            1608 : x= 24
x= 16 000 + 33 453                            x= 1608 : 24
x= 49 453                                           x= 67
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Продовжіть речення.
- Сьогодні на уроці я вчився...
- Мені було цікаво...
- Труднощі виникали під час...
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1065; 1066 (с. 166).

Немає коментарів:

Дописати коментар