понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ 
Мета: вчити учнів ділити іменовані числа на одноцифрове число, правильно виконувати записи; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі, складати вирази, знаходити їх значення; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Завдання 695 
Розв’язання 
1) 1560 : 6 = 260 (т) — чотири комбайни за 6 год; 
2) 260 : 4 = 65 (т) — один комбайн за 1 год; 
3) 520 : 65 = 8 (год) — один комбайн заготовить 520 т. 
Відповідь: за 8 годин може заготовити 520 т один комбайн. 
Завдання 696 
— Зачитайте відповіді у порядку зростання. 
2. Усні обчислення 
1) Порівняйте іменовані числа. 
8 т 261 кг  ?  30 т 261 кг                6 м 3 дм  ?  7 м 33 см 
810 ц   ?  8 т 10 ц                            7 грн 15 к.   ?  715 к. 
2) Вставте пропущені числа. 
2 м 8 см = ____см             8 кг 30 г = _____г 
200 т = _____кг                 150 000 см =____ м 
       28 000 г =___ кг                5 км =_______ м
3. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку 
Робота за підручником (с. 113) 
Завдання 697 (усно) 
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 113) 
1. Ознайомлення з поясненням 
Завдання 698 (прочитати пояснення) 
2. Первинне закріплення 
Завдання 699 (письмове виконання завдання з поясненням на дошці) 
1) 5 грн 76 к. : 9 = 576 к. : 9 = 64 к.; 
2) 5 грн : 10 = 500 к. : 10 = 50 к.; 
3) 50 к. • 10 = 500 к. = 5 грн; 
4) 10 м : 4 = 1000 см : 4 = 250 см = 2 м 50 см; 
5) 10 т : 4 = 10000 кг : 4 = 2500 кг = 2 т 500 кг; 
6) 5 ц : 10 = 500 кг : 10 = 50 кг; 
7) 13 см 5 мм : 5 = 135 мм : 5 = 27 мм = 2 см 7 мм; 
8) 7 дм 8 см : 3 = 78 см : 3 = 26 см = 2 дм 6 см; 
9) 81 т : 9 = 9 т. 
Завдання 700 
Розв’язання 
79 грн 50 к. : 5 = 7950 к. : 5 = 1590 к. = 15 грн 90 к. 
Відповідь: 15 грн 90 к. коштує кілограм цукерок. 
3. Фізкультхвилинка 
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
Робота за підручником (с. 113–114) 
Завдання 701 (з коментуванням) 
(2080 • 8) • (2080 : 8) = 4 326 400 
Завдання 702 (робота в парах) 
3 косарки — 7 год — 42 га 
1 косарка — 4 год — ? га 
42 : 7 : 3 • 4 = 8 (га) 
1) 42 : 7 = 6 (га) — скосять трьома косарками за 1 год; 
2) 6 : 3 = 2 (га) — скосять однієї косаркою за 1 год; 
3) 2 • 4 = 8 (га) — одна косарка за 4 год. 
Відповідь: 8 га трави скосить одна косарка за 4 години. 
Завдання 703 (самостійно) 
Розв’язання 
1) 3 цт 56 кг • 2 = 356 кг • 2 = 712 (кг) — на двох підводах разом; 
2) 712 : 8 = 89 (кг) — в одному мішку. 
Відповідь: 89 кг жита в одному мішку. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання було найцікавішим? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 704; 705 (с. 114). 

Немає коментарів:

Дописати коментар