середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИЦІ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИЦІ. САМОСТІЙНА РОБОТА
Мета: систематизувати знання учнів про додавання і віднімання; повторити закони додавання, властивості різниці; розвивати пам’ять, мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І  ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 1107
Розв’язання
1) 37 – 23 = 14 (ящ.) — менше продали за другу половину дня;
2) 168 : 14 = 12 (кг) — в одному ящику;
3) 37 • 12 = 444 (кг) — за першу половину дня;
4) 23 • 12 = 276 (кг) — за другу половину дня.
Відповідь: 444 кг яблук продали за першу половину дня і 276 кг яблук — за другу половину дня.
Завдання 1108
Розв’язання
1) 60 • 12 = 720 (м) — на внутрішню проводку;
2) 1200 – 720 = 480 (м) — решта дроту;
3) 480 : 5 • 3 = 288 (м) — на зовнішню проводку.
Відповідь:288 м дроту пішло на зовнішню проводку.
2. Фронтальне опитування
— Назвіть одиниці вимірювання довжини.
— Назвіть основну одиницю довжини.
— Назвіть одиниці довжини, які менше основної; більші основної.
1 м = ___  см       1 м = ____ дм      1 м = _____ мм
1 км = __  км       1 дм = ___ см      1 км = ____ см
3. Гра «Ланцюжок»
— Знайдіть 1/2 від 520; знайдіть суму отриманого числа і 440; отриманий ре-зультат  зменшіть  у 100  разів;  збільште  у 13  разів;  зменшіть  на  65;  у скільки разів отримане число більше 13?; збільште результат у 18 разів; знайдіть 1/2 від  нього; зменшіть на 15; збільште в 40 разів; зменшіть на 20; зменшіть у 100 разів. (1)
4. Математичний диктант
Гра «Так — ні»
- У 8 добах 480 годин.
- 3/4 год — це 45 хв.
- 6 кг 700 г — це 6700 г.
- Периметр квадрата зі стороною 4 дм дорівнює 16 дм.
- Різниця чисел 8200 і 8000 дорівнює 200.
- 7/8 числа 400 дорівнює 350.
- 1400 менше 28 000 вдвічі.
- 100 менше 300 на 2 сотні.
- 3 роки 4 місяці — це 40 місяців.
- 1 км більше 1 міліметра у 1 000 000 разів.
Відповіді: ні; так; так; так; так; так; ні; так; так; так.
5. Повідомлення теми і мети уроку 
III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за підручником (с. 174–175)
— Чи завжди можлива дія додавання?
— Як називають числа при додаванні?
— Назвіть закони додавання. Сформулюйте їх.
— Що називають відніманням?
— Коли можлива дія віднімання?
— Як називають числа при відніманні?
— Знайдіть суму чисел, використовуючи закони додавання, зручним способом.
590 + 430 + 410 = 590 + 410 + 430 = 1430
149 + 563 + 851 + 437 = (149 + 851) + (563 + 437) = 2000
— Обчисліть, користуючись зручним способом.
(5843 + 108) – 108 = 5843  2345 – (345 + 2000) = 0
(6207 – 207) + 207 = 6207  940 – (900 + 40) = 0
2. Фізкультхвилинка
IV. САМОСТІЙНА РОБОТА
1 варіант
1. Розв’яжіть задачу.
В  один  магазин  привезли  25  мішків  цукру,  а в  другий  —  27  таких  самих мішків. Усього привезли 2 т 600 кг цукру. Скільки кілограмів цукру при-везли в кожний магазин?
2. Розв’яжіть рівняння.
800 • х= 160 000.
3. Виконайте обчислення з перевіркою.
91 636 – 72 786
86 172 : 43
2 варіант
1. Розв’яжіть задачу.
На  хлібозавод  у перший  день  привезли  14  однакових  мішків  борошна, а в другий — 16 таких самих мішків. Усього за два дні привезли 9000 кг борошна. Скільки тонн борошна привезли в перший день і скільки — в другий?
2. Розв’яжіть рівняння.
900 • х= 450 000
3. Виконайте обчислення з перевіркою.
30 243 – 26 278
52 208 : 26
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Розв’язання та відповіді
1 варіант
1. Задача.
1) 25 + 27 = 52 (м.) — усього;
2) 2600 : 52 = 50 (кг) — маса одного мішка;
3) 50 • 25 = 1250 (кг) — привезли в перший магазин;
4) 50 • 27 = 1350 (кг) — привезли в другий магазин.
Відповідь: 1250 кг цукру привезли в перший магазин, 1350 кг — у другий.
2.   800 • х= 160 000
      х= 160 000 : 800
   х= 200
  800 • 200 = 160 000
3. 91 636 – 72 786 = 18 850  Перевірка: 18 850 + 72 786 = 91 636
    86 172 : 43 = 2004  Перевірка: 2004 • 43 = 86 172
2 варіант
1. Задача.
1) 14 + 16 = 30 (м.) — усього привезли;
2) 9000 : 30 = 300 (кг) — борошна на одній машині;
3) 300 • 14 = 4200 (кг) — борошна привезли в перший день;
4) 300 • 16 = 4800 (кг) — борошна привезли в другий день.
Відповідь: 4200  кг  борошна  привезли  на  хлібозавод  у  перший  день, 
4800 кг — у другий.
2. 900 • х= 450 000
    х= 450 000 : 900
    х= 500
    900 • 500 = 450 000
3. 30 243 – 26 278 = 3965  Перевірка: 3965 + 26 278 = 30 243
    52 208 : 26 = 2008  Перевірка: 2008 • 26 = 52 208
V. ПІДСУМОК УРОКУ
— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці?
— Що повторювали?
— Що було незрозумілим?
— Які завдання були цікавими?
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 1109; 1110 (с. 171).

Немає коментарів:

Дописати коментар