пʼятниця, 4 березня 2016 р.

Математика 4 клас ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ «ПЛОЩА ФІГУРИ». КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ «ПЛОЩА ФІГУРИ». КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ 
Мета: ознайомити учнів з новою величиною — площею як властивістю плоских фігур; вчити порівнювати предмети за площею способом накладання, «на око»; вправляти учнів в обчисленні виразів, які містять дію множення багатоцифрових чисел; вчити розв’язувати задачі на сумісні дії; розвивати логічне мислення; виховувати старанність у роботі. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Завдання 574 
1) × 75046             2) × 200275
             9                            4
     675414                    801100
3) 3 • 348 + 407 • 7 = 3893
× 348          × 407          + 1044
      3                 7              2849
 1044            2849              3893
4) 5 • 280 – 280 : 10 = 1372
        × 280         280 : 10 = 28        – 1400
              5                                         28
         1400                                      1372
5) 2 кг – 200 г = 2000 г – 200 г = 1800 г = 1 кг 800 г
6) 2 м – 200 см = 200 см – 200 см = 0
Завдання 575 
Р = (2 см 5 мм + 4 см 5 мм) • 2 = 7 см • 2 = 14 см. 
2. Усні обчислення 
1) Розв’язати «ланцюжок». 
30 ∙60 : 9 + 590 – 330 = (460)                        600 : 3 – 150 ∙6 : 2 = (150) 
2) Розв’язати задачі. 
- Найбільша відстань, на яку можуть піднятися птахи, 8200 м. Скільки це кілометрів? (8 км 200 м) 
- Маля кита має довжину 7 м. Скільки це сантиметрів? (700 см) Його вага 2 т. Скільки це кілограмів? (2000 кг) 
- За один день кит випиває 600 л води. Скільки літрів води він вип’є за 100 днів? (60 000 л) 
- Тигр важить 400 кг. Скільки це центнерів? (4 ц) 
- Найбільшу веселку можна спостерігати 3 год. Скільки це хвилин? (180 хв) 
3) Математичний диктант.
— Записати тільки відповідь.
- Збільшити число 350 у 3 рази. (1050)
- Збільшити число 350 на 3. (353)
- Зменшити число 520 у 2 рази. (260)
- Зменшити число 520 на 20. (500)
- Знайти 1/4 від 200 м, 600 см. (50 м; 150 см)
- Визначити, чому дорівнює периметр рівностороннього трикутника, якщо довжина його сторони 9 см. (27 см)
- Визначити, чому дорівнює периметр квадрата, якщо довжина його сторони 30 см. (120 см)

4) Робота за підручником (с. 94).
Завдання 576
1) 6 • 60 : 30 = 360 : 30 = 12;
2) 80 + 40 • 7 = 80 + 280 = 360;
3) 12 • 2 • 3 + 28 = 72 + 28 =100;
4) 800 : (40 • 2) + 100 = 800 : 80 + 100= 10 + 100 =110.
3. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку
1) Порівняйте відрізки за довжиною (спочатку «на око», потім — вимірюванням).
              __________________
                _____________
                __________________

2) Порівняйте круги. Як можна це зробити?

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Пояснення вчителя
— Ви вже вмієте обчислювати периметр фігури. У яких одиницях вимірюють периметр квадрата?
— А зараз ми накладемо круги один на одний. (При накладанні фігур учні визначають, яка поверхня більша, а яка — менша.) Поверхня цих фігур називається площею.
З такою величиною, як площа, ми часто зустрічаємося у повсякденному житті: площа квартири, площа дачної ділянки, площа поля чи городу тощо.
2. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 94)
Завдання 577; 578
3. Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота над задачею
Завдання 580 (с. 95)
План розв’язування задачі
1) Скільки сторінок тексту набирає перший оператор за 1 день?
2) Скільки сторінок тексту набирає другий оператор за 1 день? 
3) Скільки сторінок тексту набирають обидва оператори за 1 день? 
4) За скільки днів обидва оператори наберуть 90 сторінок? 
Розв’язання 
1) 100 : 5 = 20 (стр.) — перший оператор за 1 день. 
2) 100 : 4 = 25 (стр.) — другий оператор за 1 день. 
3) 20 + 25 = 45 (стр.) — разом два оператори за 1 день. 
4) 90 : 45 = 2 (дн.) — надрукують 90 сторінок. 
Відповідь: за 2 дні два оператори разом надрукують 90 сторінок. 
2. Гімнастика для очей 
3. Самостійна робота 
Завдання 579 
1 варіант — 1-й рядок; 
2 варіант — 2-й рядок. 
4. Перевірка самостійної роботи 
1 варіант 
6700 • 6 = 40 200 
8 • 83 201 = 665 608 
17 005 • 8 + 28 786 = 136 040 + 28 786 = 164 826 
2 варіант 
270 000 • 3 = 810 000 
5 • 3020 = 15 100 
4207 • 6 – 3019 • 2 = 25 242 – 6038 = 19 204 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання було найцікавішим? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 581; 582 (с. 95). 

Немає коментарів:

Дописати коментар