середа, 9 березня 2016 р.

Математика 4 клас КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8
Мета:перевірити рівень знань і вмінь учнів з вивчених тем; розвивати уважність; виховувати культуру оформлення письмових робіт.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
1 варіант
1. Розв’яжіть задачу.
Два однакових автомобілі разом перевезли 119 т цегли. Перший автомобіль зробив 9 рейсів, а другий — 8. Скільки тонн цегли перевіз кожний автомобіль?
2. Виконайте обчислення з перевіркою.
501 112 – 395 714
3098 • 75
3. Знайдіть значення виразу.
62 • а – 1680 : 15, якщо а = 420
4. Розв’яжіть рівняння.
1092 : х= 39
5. Побудуйте прямокутник, площа якого 21 см2, а довжина — 7 см.
6. Порівняйте.
40 600 м * 406 км
15 800 кг * 1580 т
120 хв * 3 год
2 варіант
1. Розв’яжіть задачу.
У перший магазин зі складу завезли 7 однакових упаковок олівців, а в другий — 8. Усього завезли 750 олівців. Скільки олівців завезли в кожний магазин?
2. Виконайте обчислення з перевіркою.
724 308 + 84 985
4964 : 34
3. Знайдіть значення виразу.
17 250 : (b • 30) + 1825, якщо b= 25.
4. Розв’яжіть рівняння.
х• 24 = 7320
5. Побудуйте прямокутник, площа якого 16 см2, а ширина — 2 см.
6. Порівняйте.
5040 м * 50 км 40 м
7 т 735 кг * 77350 кг
300 хв * 6 год
III. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи  вдалося  успішно  впоратися  з усіма  завданнями  перевірної  роботи?
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Відповіді та розв’язання
1 варіант
1. Задача.
1) 9 + 8 = 17 (рейсів) — зробили автомобілі всього;
2) 119 : 17 = 7 (т) — цегли перевозив автомобіль за 1 рейс;
3) 7 • 9 = 63 (т) — цегли перевіз перший автомобіль;
4) 7 • 8 = 56 (т) — цегли перевіз другий автомобіль.
Відповідь: 63  т  цегли  перевіз  перший  автомобіль,  56  т  —  другий  автомобіль.
2. 501 112 – 395 714 = 105 398
Перевірка: 105 398 + 395 714 = 501 112
3098 • 75 = 232 350
Перевірка: 232 350 : 75 = 3098
3. 62 • а –1680 : 15, якщо а = 420, то 62 • 420 – 1680 : 15 = 25 928
4.   1092 : х= 39
      х= 1092 : 39
      х= 28
     1092 : 28 = 39
5. 21 : 7 = 3 (см) — ширина прямокутника
6. 40 600 м < 406 км
15 800 кг < 1580 т
120 хв < 3 год
2 варіант
1. Задача.
1) 7 + 8 = 15 (упаковок) — олівців завезли всього;
2) 750 : 15 = 50 (олівців) — в одній упаковці;
3) 50 • 7 = 350 (олівців) — завезли в перший магазин;
4) 50 • 8 = 400 (олівців) — завезли в другий магазин
Відповідь: у перший магазин завезли 350 олівців, а в другий — 400 олівців.
2. 724 308 + 84 985 = 809 293
Перевірка: 809 293 – 84 985 = 724 308
4964 : 34 = 146
Перевірка: 146 • 34 = 4964
3. 17 250 : (b • 30) + 1825, якщо b = 25, то 17 250 : (25 • 30) + 1825 = 1848
4.   х• 24 = 7320
      х= 7320 : 24
      х= 305
     305 • 24 = 7320
5. 16 : 2 = 8 (см) — довжина прямокутника
6. 5040 м < 50 км 40 м
7 т 735 кг < 77 350 кг
300 хв < 6 год

Немає коментарів:

Дописати коментар