понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас ДІЛЕННЯ ВИДУ 45 780 : 60 І 299 600 : 700. ЗАДАЧІ НА РУХ

ДІЛЕННЯ ВИДУ 45 780 : 60 І 299 600 : 700. ЗАДАЧІ НА РУХ
Мета: ознайомити учнів з діленням багатоцифрових чисел на розрядні числа; вдосконалювати обчислювальні навички учнів; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 891
Розв’язання
Для огірків: 10 м • 8 м = 80 м2.
Для помідорів: 8 м • 8 м = 64 м2.
Для салата: 20 м – 10 м – 8 м = 2 м; 2 м • 8 м = 16 м2.
Завдання 892
966 : 42 = 23;  161 : 30 = 5 (ост. 11);
252 : 42 = 6;  275 : 40 = 6 (ост. 35);
40 928 : 8 = 5116;  23 • 43 = 989;
10 032 : 6 = 1672;  30 • 25 = 750.
2. Усні обчислення
Кругові приклади
240 • 4            120 : 4         300 – 60
32 • 100          30 • 90         600 – 480
2700 : 9         6400 : 8       400 • 16
3200 : 8         800 • 3         960 : 30
2400 : 4
(240 • 4 = 960; 960 : 30 = 32; 32 • 100 = 3200; 3200 : 8 = 400; 400 • 16 = 6400; 6400  :  8  =  800;  800  •  3  =  2400;  2400  :  4  =  600;  600  –  480  =  120;  120  :  4  =  30; 30 • 90 = 2700; 2700 : 9 = 300; 300 – 60 = 240)
3. Математичний диктант
- Знайдіть 3/4 від добутку чисел 80 і 20.
- Сума двох чисел 162. Перший доданок 92. Знайдіть другий доданок.
- У скільки разів різниця чисел 47 і 29 менше 36?
- Яке число потрібно помножити на 3, щоб отримати 336?
- Третя частина невідомого числа дорівнює 25. Чому дорівнює число?
- Зменшіть число 3001 на 3.
- Число 750 зменште у 5 разів.
- Знайдіть 2/9 від добутку чисел 18 і 5.
- Яке число потрібно розділити на 17, щоб отримати частку 200?
- Від якого числа потрібно відняти одиницю, щоб отримати 5000?
Відповіді:1200; 70; 2; 112; 75; 2998; 150; 20; 3400; 5001.
4. Робота за підручником (с. 142)
Завдання 893
457 : 60 = 7 (ост. 37);
378 : 60 = 6 (ост. 18).
5. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку
Усне розв’язування прикладів «ланцюжком»
240 : 60 = 4      3600 : 40 = 90        84 : 12 = 7             96 : 24 = 4
60 • 7 = 420      90 • 7 = 630            220 • 3 = 660         140 • 3 = 420
14 560 : 70 = ?
— Які прийоми обчислень вам відомі? Які ще необхідно вивчити?
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота за підручником (с. 142)
Завдання 895; 896
2. Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Письмове виконання завдань з поясненням на дошці
Завдання 897
1) 11 480 : 40 = 287
2) 26 880 : 70 = 384   Перевірка: 384 • 70 = 26 880
2. Пальчикова гімнастика
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
Завдання 894 (колективно)
Розв’язання
1) 30 – 20 = 10 (км/год) — швидкість гусеничного трактора;
2) 30 + 10 = 40 (км/год) — загальна швидкість тракторів;
3) 120 : 40 = 3 (год) — проїдуть.
Відповідь:через 3 години відстань між тракторами буде 120 км.
Завдання 898 (самостійно)
Розв’язання
1) 480 : 6 = 80 (км/год) — швидкість автомобіля;
2) 80 : 4 • 3 = 60 (км/год) — швидкість мотоцикла;
3) 480 : 60 = 8 (год) — потрібно мотоциклу.
Відповідь:за 8 годин мотоцикл подолає відстань 480 км.
Завдання 899 (колективно)
1) 92 : 2 = 46 (км) — півдороги;
2) 46 : 2 = 23 (км) — залишилося проїхати.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Продовжіть речення.
- На уроці я вчився...
- Мені було цікаво...
- Складним здалося...
- Хочу ще краще навчитися...
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 900; 901 (с. 144).

Немає коментарів:

Дописати коментар