понеділок, 7 березня 2016 р.

Математика 4 клас ЗНАХОДЖЕННЯ ДОБУТКУ ВИДУ 2400 • 30 УСНИМ І ПИСЬМОВИМ СПОСОБАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

ЗНАХОДЖЕННЯ ДОБУТКУ ВИДУ 2400 • 30 УСНИМ І ПИСЬМОВИМ СПОСОБАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ
Мета: вчити учнів планувати послідовність виконання дій під час письмового множення круглих чисел на круглі числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі з буквеними даними; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 837
Розв’язання
1) 2826 : 9 • 4 = 1256 (м) — на жіночі костюми;
2) 1256 : 2 = 628 (м) — на чоловічі костюми.
Відповідь:628 м тканини пішло на чоловічі костюми.
Завдання 838
12 • 56 = 672       15 • 400 = 6000        903 : 21 = 43        3248 : 16 = 203
2. Усні обчислення
Гра «Влучний стрілець»
1700 : 10 + 210           8115
590 – 90 • 3                 380
26 000 : 100 + 260     320
560 : 70 • 7                 520
90 • 90 + 15                56
0 • 15 + 83                 1000
350 • 2 + 300             83
3. Математичний диктант
- Скільки хвилин у п’ятій частині години?
- Скільки дециметрів у половині метра?
- Площа прямокутника 42 см2. Його довжина 7 см. Знайдіть ширину прямокутника.
- Скільки годин у третині доби?
- Скільки кілограмів у 6 ц; у 2 т 5 кг?
- Скільки секунд у четвертій частині хвилини?
- Довжина класної кімнати 6 м, а ширина 4 м. Знайдіть площу класної кімнати.
Відповіді:12 хв; 5 дм; 6 см; 8 год; 600 кг; 2005 кг; 15 с; 24 м2.
4. Повідомлення теми і мети уроку
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота за підручником (с. 136)
Завдання 839; 840 (усно)
2. Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Завдання 841 (письмово з поясненням на дошці)
380 • 600 = 228 000;        5400 • 50 = 270 000;
73 000 • 4 = 292 000;       3040 • 5 = 15 200;
230 • 40 – 6800 = 9200 – 6800 = 2400;
20 • 30 • 40 + 80 000 = 24 000 + 80 000 = 104 000.
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота за підручником (с. 136–137). Письмове виконання завдань з поясненням на дошці
Завдання 842
Розв’язання
а: (k + с), k= 6, с = 9, а = 60;
60 : (6 + 9) = 60 : 15 = 4.
Відповідь:4 грн коштує одне тістечко.
Завдання 843
Розв’язання
1) 4 + 3 = 7 (міш.) — зерна всього;
2) 560 : 7 = 80 (кг) — в одному мішку;
3) 80 • 4 = 320 (кг) — жита.
Відповідь:320 кг жита поклали на причеп.
Завдання 844
Розв’язання
1) 2 + 4 = 6 (ваг.) — було на будівництві;
2) 96 : 6 = 16 (т) — в одному вагоні;
3) 16 • 2 = 32 (т) — піску;
4) 16 • 4 = 64 (т) — щебеню.
Відповідь:32 т піску і 64 т щебеню було на будівництві.
2. Самостійна робота
Завдання 845
882 : 21 = 42;      858 : 33 = 26;         510 : 6 = 85.
Завдання 846
Розв’язання
2500 • 400 = 1 000 000 (л.)
Відповідь:1 000 000 людям вистачить кисню із 400 га соснового лісу.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Яке завдання було найцікавішим?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 847; 848 (с. 137).

Немає коментарів:

Дописати коментар