вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Числівник», «Займенник»)

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Числівник», «Займенник») 
Мета: перевірити знання учнів з мови за темами «Числівник», «Займенник»; розвивати уважність, орфографічну пильність; виховувати культуру оформлення письмових робіт. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
III. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 
1 варіант 
1. Займенник — це: 
а) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його; 
б) частина мови, яка називає предмет; 
в) службове слово. 
2. У якому рядку записані тільки займенники? 
а) Один, я, ви, вона, дерево; 
б) я, ти, вона, воно, ми, ви, вони; 
в) він, птах, шість, п’ятий. 
3. Займенники з прийменниками пишуться: 
а) окремо; 
б) разом; 
в) разом або окремо. 
4. До 1-ї особи належать займенники: 
а) ти, ви, вас; 
б) я, ми, мене, нас; 
в) він, вона, воно, вони. 
5. Утворіть і запишіть словосполучення словами: 9 (зошит), о 16 (година), 5 (брат), 18 (сестра). 
6. Запишіть приклади словами, вживаючи прийменники від, до. 
90 – 37 = 53 65 + 96 = 161 
7. Випишіть займенники. Визначте їх особу і число. 
Про що співаєм ти і я? Про маму і про мир. 
8. Поставте займенники у потрібному відмінку, запишіть словосполучення. 
Усміхнувся до (вона), згадав про (він), радію за (вона). 
2 варіант 
1. Що таке числівник? 
а) Частина мови; 
б) частина слова; 
в) цифра. 
2. Особові займенники відповідають на ті самі питання, що й: 
а) дієслово; 
б) іменник; 
в) прикметник. 
3. До 2-ї особи належать займенники: 
а) ти, ви, вас; 
б) я, ми, мене, нас; 
в) він, вона, воно, вони. 
4. Числівник 16 пишеться правильно так: 
а) шіснадцять; 
б) шіснадцят; 
в) шістнадцять. 
5. Утворіть і запишіть словосполучення словами: 9 (парта), о 14 (година), 5 (вікно), 11 (зошит). 
6. Запишіть приклади словами, вживаючи прийменники від, до. 
90 – 56 = 34 68 + 12 = 80 
7. Випишіть займенники. Визначте їх особу і число. 
Хліб ми їмо з вами кожного дня. А як роблять хліб, ви, мабуть, не знаєте? 
8. Поставте займенники в потрібному відмінку, запишіть словосполучення. 
Дивитися на (ми), приходити до (ти), розсердився на (ви). 
Оцінювання 
Кожне завдання першого типу (1–4 завдання) оцінюється одним балом, другого типу (5–8 завдання) — двома балами (якщо таке завдання виконане частково, то учневі зараховується один бал). 
Фізкультхвилинка 
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
Тренувальні вправи (на індивідуальних картках) 
1. Встав займенник у речення. 
Прийшла весна, а з ... і тепло настало. 
а) вона; 
б) нею; 
в) мені. 
2. Спиши. Підкресли займенники. 
Ми є діти українські, хлопці та дівчата. Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг. 
3. Спиши. Займенники, подані в дужках, постав у потрібній формі. 
Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з (вона). 
4. Прочитай загадку та відгадай її. Спиши, вставляючи замість крапок потрібний займенник. Визнач особу і число займенників. 
- Я кругленька, червоненька, 
З хвостиком тоненьким. 
На городі ... рвуть 
І до столу подають. 
5. Спиши текст, замінюючи займенники 1-ї особи однини займенниками 2-ї особи множини. 
Я люблю відпочивати в селі. Там у мене є багато друзів, з якими я ходжу в ліс. Вечорами я слухаю бабусині казки. 
6. Визнач речення з числівниками. 
а) Сергійкові минуло десять років. 
б) Минулий тиждень був цікавим на події. 
в) Влітку один тиждень рік годує. 
7. М’який знак пишеться у кінці числівників: 
а) 7 і 8; 
б) 5, 6, 9, 10, 11, 12, 30; 
в) 100, 90. 
8. Познач речення, в якому числівник виступає головним членом. 
а) Тарасик першим виконав завдання. 
б) Чотири книжки потрібно прочитати Оленці за канікули. 
в) До двадцяти кілометрів проїхали на велосипеді учасники естафети. 
9. Познач речення з числівниками. 
а) Швидкість ворони може досягати шістдесяти кілометрів за годину. 
б) У наступному місяці наш клас поїде на екскурсію. 
в) В Україні є двадцять заповідників. 

2 коментарі: