середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ

ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ 
Мета: повторити і поглибити знання учнів про граматичні ознаки дієслова; закріпити вміння визначати час дієслова у реченнях, тексті; розвивати творчу уяву, мовне чуття, культуру мовлення, вміння давати правильні та повні відповіді на поставлені запитання; розширювати лексичний запас учнів приказками та прислів’ями; виховувати почуття прекрасного. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 281 
— Прочитайте спільнокореневі дієслова в неозначеній формі до поданих іменників. 
— Назвіть корінь у всіх словах. 
— Прочитайте складені речення з дієсловами в неозначеній формі за фотоілюстрацією. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Ввв ве еч че ері ввечері 
— Доберіть спільнокореневі слова, визначте корінь. 
3. Тестування 
1. Дієслово — це частина мови, що означає: 
а) назву предметів; 
б) ознаку предметів; 
в) дію предметів. 
2. На які питання відповідають дієслова? 
а) Який? яка? яке? які?; 
б) що робить? що зробить? що буде робити?; 
в) хто? що?. 
3. У реченні дієслово найчастіше буває: 
а) підметом; 
б) присудком; 
в) другорядним членом речення. 
4. Дієслова у реченні пов’язані зі словами, що відповідають на питання: 
а) хто?, що?; 
б) який?, які?; 
в) що робить?, що зробив?. 
4. Робота над прислів’ями 
— Складіть і запишіть прислів’я. Поставте запитання до дієслів. 
У сіні вогню... не купити. 
Не кажи гоп, доки... не сховаєш. 
Розум за гроші... не перескочиш. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви будете виконувати творчі вправи, які допоможуть вам навчитися розрізняти часові форми дієслів. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
— Складіть зв’язний текст. Назвіть дієслова. Поставте питання до знайдених дієслів та визначте, чи дія відбулася, чи вона відбувається на даний момент, чи дія буде відбуватися. 
До, пішли, лісу, ми, весною. 
Легенький, подув, вітерець. 
Всі, лісі, заспівали, в, дерева. 
Висновок. Дієслова змінюються за часами: вони мають форми минулого, теперішнього і майбутнього часу. Час дієслова визначається за моментом повідомлення про дію. Дієслова минулого часу вказують на дії, які відбувалися до моменту повідомлення про них: (що робив?) летів, (що зробив?) полетів. Дієслова теперішнього часу означають дії, які відбуваються під час повідомлення про них: (що робить?) летить. Дієслова майбутнього часу називають дії, які відбудуться після повідомлення про них: (що зробить?) полетить, (що буде робити?) буде летіти, (що робитиме?) летітиме. 
2. Робота за підручником (с. 143–145) 
Вправи 282–284 
3. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Колективна робота 
1) Вставте дієслова відповідно до змісту речення. Поставте питання і визначте, коли відбувається дія. 
Їжак ... велику кількість шкідливих комах і гризунів. (Знищує) 
На траві ... росинки, мов сріблясті намистинки. (Блищать) 
2) Доберіть антоніми до дієслів. У якому часі стоять ці дієслова? 
Входить — 
Гріє — 
Говорить — 
Радіє — 
2. Робота в парах 
— Відгадайте загадки. До слів-відгадок доберіть дієслова у різних часових формах. 
- Летіла птиця по синьому небу, розпустила крила і сонце закрила. 
(Хмара — пливе, закриває, насунулась) 
- Летить, а не горобець; виє, а не звір. 
(Вітер — свище, дув, залетить) 
- Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь — ховатися почнуть. 
(Дощ — періщить, лив, йтиме) 
3. Творча робота в групах 
— Послухайте уривок з твору Лесі Українки. 
... Стояла я і слухала весну, 
Весна мені багато говорила, 
Співала пісню дзвінку, голосну, 
То знов таємно-тихо шепотіла... 
— Що могла «сказати» Лесі весна? 
1-ша група. Скласти 2–3 речення про те, що могла «сказати» весна Лесі Українці. 
2-га група. Продовжити твердження: «Коли земля прокинеться від зимового сну...». 
4. Самостійна робота 
1) Віднови прислів’я. 
Часу, згаяного, і, не, конем, здоженеш. Одинразвідріж, сімразіввідміряй. 
2) Знайди дієслова і познач їх. 
відріж 
раз один 
відміряй сім 

здоженеш 
не конем 
і часу згаяного 
5. Гра «Наш — не наш час» 
Учні об’єднуються у три групи: теперішній, минулий, майбутній час. Учитель читає речення або пише їх на дошці. Коли у реченні, наприклад, є дієслова минулого часу, то учні з групи минулого часу піднімають руки, а решта учнів каже: «Не наш час». Коли у реченні є дієслова двох часів, то руки піднімають обидві групи. Виграє група, учні якої припустяться меншої кількості помилок. 
1) За воду не дякують і гроші не дають. 2) Книжка вчить як на світі жити. 3) Правда й з дна моря виринає, а неправда потопає. 4) Хто з правдою зріднився, той грому не боїться. 
6. Робота над загадками 
— Знайдіть дієслова та визначте їхній час. 
- Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. (Капуста) 
- В нашої бабусі сидить дід у кожусі, на печі нагрітий, без води умитий. (Кіт) 
- Понад квіти літає, солодкий сік збирає, зимою спить, літом бринить. (Бджола) 
- Стоїть дід над водою, хитаючи бородою. (Очерет) 
- Стоїть хлопчик під пеньком, вкрив голову брильком. (Гриб) 
- Не розбивши горщика, не з’їси кашки. (Горіх) 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які три часи має дієслово? 
— Як відрізнити один час від іншого? 
— Що означають дієслова теперішнього часу? 
— Яке значення мають дієслова майбутнього часу? 
— Які дії описують дієслова минулого часу? 
— Наведіть приклади дієслів кожного часу. 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 285 (с. 145). 

Немає коментарів:

Дописати коментар