середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити вивчене про текст, частини мови; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість за мовними явищами, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю, української мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РОЗДІЛУ 
1. Робота за таблицею 
Самостійні частини мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник. 
Службові частини мови: прийменник, сполучник. 
2. Бліцвікторина 
- Іменник — це частина мови... 
- Прикметник — це частина мови... 
- Дієслово — це частина мови... 
- Займенник — це частина мови... 
- Числівник — це частина мови... 
- Займенник з прийменником пишеться... 
- Початкова форма займенника — це... 
- Дієслова мають три часи... 
- Числівники відповідають на питання... 
- Щоб визначити рід, число і відмінок прикметника,... 
- До 2-ї особи належать займенники... 
- Не з дієсловами... 
- Займенники вживаються замість... 
- Іменник має три роди... 
- Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання... 
- Займенники змінюються за... 
- Власні назви пишуться з... 
- До 1-ї особи належать займенники... 
- Початкова форма дієслів — це... 
- У числівниках 50–80 змінюється тільки... 
- Прийменники із займенниками пишуться... 
- Якщо перед займенником 3-ї особи вживаються прийменники, ... 
- Назви істот відповідають на питання... 
- Назви неістот відповідають на питання... 
- До 3-ї особи належать займенники... 
- Іменники змінюються за... 
IV. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 371 
— Прочитайте заголовок до тексту. 
— Прочитайте спільнокореневі слова з тексту. (Пташками, пташиних, пташенят. Гнізд, гніздечко, гніздування.) 
— Якими словами можна їх доповнити? (Птах, птахівниця, пташечка; гніздитися) 
— Який синонім до слова пташки вжито в тексті? (Пернаті друзі) 
— Прочитайте розповідні, питальні і спонукальні речення. 
— Прочитайте, яким окличним реченням можна було б закінчити текст. 
2. Каліграфічна хвилинка 
По оре т тр рт портрет 
— Визначте рід, число іменника, провідміняйте його. 
3. Словниковий диктант 
Фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять. 
4. Робота за підручником (с. 186–187) 
Вправи 372–373 
- Вправа 374. 
Уперіщив — припустив, участив, ушкварив, сипонув. 
- Вправа 375. 
Дарувало — подарувало, котило — закотило. 
5. Фізкультхвилинка 
6. Самостійна робота 
1) Знайти речення, яке складається тільки з іменників. Визначити відмінок цих іменників. 
Ледачого всі обминають, а роботящого шанобливо вітають. Праці — життя, дозвіллю — година. 
2) Закінчити фразеологізми. Визначити, до якої частини мови належить останнє слово. 
Зарубати на... (носі). (Іменник) 
Куй залізо, поки... (гаряче). (Прикметник) 
Як кіт ... (наплакав). (Дієслово) 
Вийти з ... (себе). (Займенник) 
Зрозуміло, як 2 на 2 — ... (чотири). (Числівник) 
7. Граючись — навчаємось 
1) Гра «Покажи частину мови». 
Якщо це іменник — показати крапку над головою, дієслово — показати долоню, прикметник — сказати «ой», займенник — показати рукою на себе, числівник — плеснути у долоні. 
Сонце, я, нами, три, весна, перший, нічне, сон, малий, його, приїхали, радіють, веселее, спить, двадцять, сім. 
2) Гра «Відгадай, хто я». 
Учень — «частина мови», розповідає про себе. Діти відгадують цю частину мови. 
Наприклад: 
— Я частина мови, яка означає назву предмета і відповідає на питання хто? що?, я змінююсь за... 
8. Тестування 
Тестування 
1. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот? 
а) Птах, листя, дерева, товариш; 
б) книга, хата, ніж, одяг, осінь; 
в) дощ, небо, ягоди, батько, мати. 
2. Якими членами речення бувають прикметники? 
а) Тільки головними; 
б) тільки другорядними; 
в) другорядним або присудком. 
3. Замість яких частин мови вживаються займенники? 
а) Замість дієслів; 
б) замість прийменників; 
в) замість іменників, прикметників та числівників. 
4. У якому рядку всі слова — числівники? 
а) Перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятка; 
б) десять, десятеро, сто двадцять, сорок один; 
в) одинадцятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, друг, шість. 
5. У якому рядку всі дієслова майбутнього часу? 
а) Читатимеш, заспіваю, буде малювати, лити, сумую; 
б) покличу, налякає, принесемо, буду кричати, ходжу; 
в) відвідаєш, сподіватимусь, будеш вірити, переможу, полечу. 
6. Продовжити речення: «Частини мови — це...»: 
а) слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням; 
б) особливі групи слів, що характеризуються лексичним значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні; 
в) слова, протилежні за значенням. 
7. У якому рядку всі подані слова — іменники? 
а) Рух, бігати, завдання, читати, радість; 
б) звертання, синява, сміливість, радість, читання; 
в) дія, молодий, природа, життя, рухатися. 
8. Як змінюються прикметники? 
а) Тільки за відмінками; 
б) за родами, відмінками і числами; 
в) тільки за родами. 
9. У якому рядку всі наведені слова є займенниками? 
а) Сік, дім, ніч, ліс, біль; 
б) він, сам, чий, вік, чай; 
в) мій, наш, ваш, свій, твій. 
10. У якому рядку допущено орфографічну помилку? 
а) Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр; 
б) з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати; 
в) рум’яний, дзвякнути, цвях, моркв’яний, торф’яний. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Чи сподобався вам урок? 
— Що здалося найцікавішим? 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— З яким настроєм завершуєте урок? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 376 (с. 187). 

Немає коментарів:

Дописати коментар