вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками)

АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками) 
Мета: повторити вивчене про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками); вчити відносити до дієслів слова, що означають різні дії; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 260 
— Прочитайте заголовок до тексту. 
— Прочитайте займенники. До якої особи вони належать? 
— Прочитайте, як замінили їх займенниками 2-ї особи однини у формі називного відмінка. 
— Поясніть роль займенників у тексті. 
— Назвіть кілька слів із тексту, написання яких можна пояснити відомими вам правилами. 
Робота в парах 
Відповіді на запитання та виконання завдань для повторення (с. 132). 
2. Аналіз перевірної роботи 
3. Каліграфічна хвилинка 
Ввв ов ву ве вень 
Восени день блисне, а три кисне. 
— Назвіть звуки у слові день. 
— Назвіть частини мови. 
4. Словникова робота 
Диктант із пам’яті 
— Запишіть з пам’яті словникові слова, які є назвами професій. Доберіть до них дієслова. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми розпочинаємо вивчати розділ «Дієслово» та пригадаємо все те, що ви вже знаєте про цю частину мови. 
Дію виконати може 
І в роботі допоможе. 
Треба з ним завжди дружити, 
З ним нам веселіше жити. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
— Відгадайте загадку. 
- Бачить — не бачить,
Чути — не чує,
Мовчки говорить,
Добре мудрує.
Кривду соромить,
Правди навчає,
Часом жартує.
Смішки справляє. (Книжка)
— До якої частини мови належить слово-відгадка? (іменник, загальна назва, однина, жіночий рід)
— Відшукайте слова, які допомогли відгадати загадку.
— До якої частини мови належать ці слова?
— Згадайте, що ми вчили про дієслово у 3-му класі.
— Пригадаймо правило. Яка частина мови називається дієсловом?
— Для чого у мові потрібні дієслова? (Щоб мова була багатшою, живою, красивою.)
— З якою частиною мови зв’язані дієслова?
— Складіть речення про книжку. (Книжка допомагає мені у навчанні.)
— У реченні відшукайте і підкресліть головні члени речення. Які ви знаєте головні члени речення?
— Як знайти підмет?
— Як знайти присудок?
— Відшукайте в реченні дієслово. Яким членом речення виступає діє-слово? (Присудком)
2. Складання таблиці
— Розкажіть, що ви знаєте про дієслово, за планом:
- Питання.
- Значення.
- Роль у реченні.
- Зв’язок з іменниками.
                                   Дієслово
Що означає? На які питання відповідає?  Яким є членом речення?
Дію предмета       Що робив?                              Присудком
Висновок. Дієслово — частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робити? (читати), що робив? (читав), що зробив? (прочитав), що робить? (читає), що зробить? (прочитає), що буде робити? (буде читати), що робитиме? (читатиме) тощо. У реченні дієслово найчастіше буває присудком.
3. Робота за підручником (с. 133–135)
Вправа 261 (робота в групах)
Словникова робота
Телефон — 1) Вид електрозв’язку, що дає змогу передавати та приймати мовлення на великій відстані по дротах.
2) Апарат із сигнальним дзвінком і трубкою для розмов за допомогою такого виду зв’язку.
3) Номер телефонного апарата (розмовне).
Добирання споріднених слів: телефон — телефонувати, телефонна, телефоніст, зателефонувати.
— Поясніть, коли так кажуть.
- Зіпсований телефон (неправдиві повідомлення).
- Висіти на телефоні (довго говорити по телефону). 
Сигнал — 1) Умовний знак для передачі на відстань яких-небудь повідомлень.
2) Те, що служить поштовхом до початку якого-небудь діяння.
Добирання споріднених слів: сигнал — сигнальний, сигналізувати, сигнальник, сигналізація, сигналити.
Вправа 262 (робота в групах)
— Опишіть за допомогою дієслів вітер.
Лютує, шматує, зітхає, пестить, голосить, жбурляє, грається, крутить, віє, лоскоче, виє, обвіває, прокинувся, ущух, стихає, дує, стогне, зірвався, кружляє, колише, реве, гуляє, цілує, лоскоче, лине.
Вправа 263
Словникова робота
Дисципліна — 1) Твердо встановлений порядок, дотримання якого є обов’язковим для всіх членів даного колективу; розпорядок.
2) Галузь наукового знання, навчальний предмет, курс, фах, спеціальність.
Добирання споріднених слів: дисципліна — дисциплінований, дисциплінарний, дисциплінованість.
— Складіть різні (від тлумачення) за значенням словосполучення два речення таким чином, щоб дане слово означало то порядок, то предмет. (Трудова, важлива, основна, зразкова, математична, незадовільна, дотримувати, вивчати, порушувати)
4. Фізкультхвилинка
Раз, два! Пострибали!
Три, чотири! Назад стали.
Лапки вліво, лапки вправо.
Лапки вгору підняли.
Всі тихесенько присіли.
Потім знову підвелись.
І кружились, веселились, усміхнулись,
Й за науку знов взялись.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Поетична хвилинка
— Назвіть дієслова разом з іменниками. Яку роль у реченні відіграють дієслова?
- Грає море зелене,
Тихий день догора,
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра.
Д. Луценко
2. Робота над мовною загадкою
- Дієслово не в’яжеться з рухом.
Його змісту не знать просто сором:
Як без префікса — сприйметься слухом,
А як з префіксом — сприйметься зором.
Д. Білоус
— Яке це дієслово? (Казати, показати)
3. Вибірковий диктант
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє. 
Радіють люди, що одпочинуть, 
А я дивлюся... 
4. Самостійна робота 
— Прочитайте, поясніть зміст, спишіть. Підкресліть дієслова. 
1) Чужим добром не забагатієш. 2) З телячим хвостом у вовки не сунься. 3) Сінним конем не наробишся. 4) Довгим язиком тільки полумиски лизать. 5) Рибу солом’яним неводом не ловлять. 6) Накрив, як мокрим рядном. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що таке дієслово? 
— З якою частиною мови найчастіше пов’язане дієслово? 
— Яким членом речення виступає дієслово? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 264 (с. 135). 

Немає коментарів:

Дописати коментар