середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО 
Мета: повторити вивчене про дієслово; розвивати уважність, спостережливість, мовлення учнів, вміння аналізувати, робити висновки; виховувати любов до мови, природи. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 318 
— Прочитайте речення, складені за фотоілюстраціями. Які дієслова на -ся (-сь) ви вжили? 
2. Каліграфічна хвилинка 
ДД Дд де ре ер дж дв 
держава 
Живи та міцній, Українська державо! 
— Поясніть зміст прислів’я. 
Людина пізнається у справі, а держава — в людях. 
3. Словникова робота 
Вибірковий диктант 
— Випишіть словникові слова.
ПРОФЕСІЇ 
Усі професії важливі. Всі професії потрібні. І банкір, і агроном, і механік, і фермер, і комбайнер,— усі приносять користь рідній країні. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
1. Робота за підручником (с. 163–164) 
Вправи 319–320 
2. Робота в парах 
— Вставте в речення дієслово, що підходить за змістом: 
Через поле, через гай ... хлопчик Помагай. Аж ось прямо на них ... вовк, такий страшенний та здоровенний. За старою ведмедицею втомлено ... ведмежа. (Ходить, суне, пленталось) 
3. Усні вправи 
1) Прочитайте текст. Яку пору року зображено? Назвіть синоніми. 
Голі дерева вже давно готові до зими, сплять. Поринули в сон жуки й павуки, ховрашки й бабки, змії та жаби. Дрімають лини й карасі в озерних виїмках. 
То дощ, то сніг... 
2) Робота над загадкою. 
- Ішов довгов’яз, у землі зав’яз, із землі всіх повиганяв. (Дощ) 
— Назвіть дієслова. Визначте їхній час. 
4. Диктант 
НАД ДНІПРОМ 
Зелені кручі звелися над Дніпром гордовито й велично. Здається, на тих розлогих косогорах відпочивають віки. 
Землі нашої вороги знищити не змогли. Цей чудовий косогір, що від пам’ятника Богданові спускається терасами над Дніпром, віддавна називається Володимирівською гіркою. 
На середній терасі звівся у бронзі князь Володимир. Він стоїть, здається, тут віки, ніби стереже спокій рідної землі. (54 слова) 
За І. Цюпою 
5. Додаткові завдання 
- Списати текст. Замінити дієслова у майбутньому часі дієсловами минулого часу, визначити рід. 
ПЕРША КВІТКА ВЕСНИ 
Під листяною ковдрою землі буде зимувати цибулинка проліска. Довгу зиму вона буде дрімати й прислухатися: чи не заспіває жайворонок. 
Раптом цибулинка почує спів жайворонка. Весна! 
І сонечко із радістю буде допомагати квітці прокинутися. 
- Прочитати, пояснити зміст. Виписати дієслова, визначити їх особу, число, час. Виділити закінчення, порівняти їх. 
1) Через вікно весь світ не побачиш. 2) Якщо зранку попрацюєш — не пожалкуєш. 3) Не гріте залізо не зігнеш. 4) Одним пальцем голки не вдержиш. 
- Прислів’я та приказки прочитати, пояснити, списати. Дієслова 3-ї особи однини підкреслити, виділити закінчення. 
1) Доки губки не притиснеш, вона води із себе не випустить. 2) У чужій кошарі овець не розведеш. 3) Як вогню не запалиш, дим очі не колотиме. 
6. Бліц-опитування 
- Дієслово це — ... (частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що зробити?). 
- Яким членом речення найчастіше буває дієслово? (Присудком) 
- Що таке неозначена форма дієслова? Чому ця форма одержала таку назву? (Це початкова форма. Відповідає на питання що робити? що зробити?. Не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість виконавців дій.) 
- Які є часові форми дієслова? (Можуть мати форму теп. ч., мин. ч., майб. ч.) 
- На яку дію вказують дієслова минулого часу? теперішнього? майбутнього? 
- Як змінюються дієслова минулого часу? теперішнього? майбутнього? 
- Яким членом речення найчастіше є дієслово? 
- З якою частиною мови в реченні найчастіше пов’язане дієслово? (З імен- ником) 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Яку частину мови називають дієсловом? 
— Яка форма дієслова є початковою? 
— Які часові форми дієслова вам відомі? 
— Яку дію називають дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часів? Наведіть приклади. 
— Як змінюються дієслова теперішнього, майбутнього і минулого часів? Наведіть приклади. 
— Яким членом речення найчастіше є дієслово? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 321 (с. 164). Відповісти на запитання і виконати завдання для повторення (с. 164). 

Немає коментарів:

Дописати коментар