середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧИСЛАМИ. УСНИЙ ТВІР

ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧИСЛАМИ. УСНИЙ ТВІР 
Мета: повторити і поглибити знання учнів про граматичні ознаки дієслова; закріпити вміння визначати число дієслова у реченнях, тексті; вчити використовувати дієслова у навчальних вправах, у текстах розповідного та описового типу, добирати з-поміж поданих дієслів те, що найбільш відповідає мовленнєвій ситуації, уникати одноманітності у використанні дієслів із значенням руху, мовлення та ін.; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 285 
— Прочитайте лічилку. 
— Прочитайте часові форми від дієслів у неозначеній формі. 
Один учень на дошці складає звукову модель виділеного дієслова, ділить слово на склади, пояснює його правопис. 
2. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть, за яких обставин можна так сказати. Поясніть значення дієслів. 
1) Проміняв шило на мотовило. 2) Ухопив місяця зубами. 3) Тікав від диму, потрапив у вогонь. 4) Написав, як курка лапою. 5) Як коня вкрали, він стайню замкнув. 6) Доки воза не перекинув, дороги не полагодив. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Ін нж же ер інженер 
— Поясніть значення слова. Складіть і запишіть з ним речення. 
4. Словникова робота 
Гра «Загадки Діда-Буквоїда» 
т л гр м м з н ць ф рт х вп р д 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви будете виконувати творчі вправи, які допоможуть вам навчитися розрізняти число дієслів. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
— Змініть словосполучення таким чином, щоб вони означали множину. 
Гай шумить — гаї шумлять; струмок тече; школяр читає; дівчинка працює; вчитель пояснює; бібліотекар розповідає; артист співає. 
Висновок. Дієслова змінюються за числами. Вони вживаються в однині та множині. В однині дієслово вживається тоді, коли воно означає дію одного предмета: троянда (що зробила?) розквітла. У множині дієслово вживається тоді, коли воно означає дію двох і більше предметів: троянди (що зробили?) розквітли. 
2. Робота за підручником (с. 145–147) 
Вправи 286–288 
3. Фізкультхвилинка
Дружно в ліс ми всі пішли,
Скільки тут грибів знайшли!
В кошики ми їх збирали,
Доки повними не стали.
Ще й побігали там трішки.
Натомили свої ніжки.
Поверталися бадьорі,
А про це вже знали в школі.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Колективна робота
Гроза прийшла... зітхнули трави,
Квітки голівки підняли,
І сонце, тепле і ласкаве,
Спинило погляд на землі,
Літає радість, щастя світить,
Дзвенять пташки в садах рясних.
Сміються знову трави, квіти...
А сльози ще тремтять на них.
— Який стан природи описує поет?
— Доберіть заголовок.
— Назвіть дієслова. На які питання вони відповідають?
— Випишіть дієслова у дві колонки: у першу — вжиті в однині, у другу — в множині.
2. Перевірна робота
Усний твір
Клас Семестр Обсяг твору             Матеріал для контрольних завдань                 Перевіряються вміння
4 ІІ  7–8 речень і більше                 за картиною, опорними словами,                     вводити елементи опису;
                                                                епізодами кінофільмів, сценами                       будувати порівняльні наукові
                                                               дитячого спектаклю                                         та художні описи за опорними словами;  
                                                                                                                                     складати міркування за даним початком

За усний твір ставиться одна оцінка — за зміст.
Оцінювання змісту зв’язного мовлення здійснюється за такими критеріями.
Рівень навчальних      Бали                                      Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
досягнень учнів
І — початковий                1               Учень (учениця) будує лише 1–2 речення або переказує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв’язний                                                               текст, демонструючи обмежений лексичний запас і припускаючись великої кількості мовних (лексичних,                                                                     граматичних) помилок 
                              2                       Учень (учениця) будує 2–3 речення або переказує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв’язний                                                                        текст. При цьому його лексичний запас обмежений, мовних помилок не дуже багато
                              3                       Учень (учениця) будує більше 3-х речень або переказує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв’язний                                                               текст, демонструючи збіднений лексичний запас, припускаючись окремих мовних помилок 
ІІ — середній              4                       Учень (учениця) будує текст, який відзначається певною зв’язністю, але збіднений змістом; у висловлюванні                                                               наявні такі недоліки: відхилення від авторського тексту (переказ) або від теми (твір), порушення                                                                               послідовності викладу, відсутні зачин або кінцівка, збіднена лексика, є мовні помилки
                             5                       Учень (учениця) будує текст, який відзначається певною зв’язністю, але збіднений змістом; у висловлюванні                                                               допущено 3–4 з перерахованих нижче недоліків: відхилення від авторського тексту (переказ) або від теми                                                                 (твір), порушення послідовності ви-кладу, відсутні зачин або кінцівка, збіднена лексика, є мовні помилки
                             6                       Учень (учениця) будує текст, який відзначається певною зв’язністю, але збіднений змістом; створене                                                                         висловлювання має 1–2 з таких недоліків: відхилення від авторського тексту (переказ) або від теми (твір);                                                                 порушення послідовності викладу, відсутні зачин або кінцівка; збіднена лексика, є мовні помилки
ІІІ — достатній              7                       Учень (учениця) правильно будує (переказує) текст, розкриває його загальний зміст і головну думку; у                                                                       тексті наявні зачин, основна частина і кінцівка; проте не висловлює своєї думки з приводу сказаного,                                                                         припускається більше 3-х мовних помилок
                             8                      Учень (учениця) правильно будує (переказує) текст, розкриваючи його загальний зміст і головну думку; у                                                                  тексті наявні всі структурні частини (зачин, основна частина, кінцівка), проте не висловлено власної думки                                                                школяра з приводу сказаного, допущено 2–3 мовні помилки
                            9                      Учень (учениця) правильно будує (переказує) текст, розкриває його загальний зміст і головну думку,                                                                          дотримується структури тексту (зачин, основна частина і кінцівка); однак не висловлює своєї думки з                                                                         приводу сказаного, припускається 1-єї мовної помилки
ІV — високий            10                       Учень (учениця) вправно будує (переказує) текст, розкриває його зміст і головну думку, своє ставлення до                                                                предмета розмови висловлює не дуже впевнено; лексика багата, допущено 1–2 мовні помилки 
                           11                      Учень (учениця) вправно будує (переказує) текст, розкриває його зміст і головну думку, висловлює й                                                                          аргументує своє ставлення до висловлюваного, але не дуже впевнено; лексика багата, мовні помилки                                                                        відсутні 
                          12                      Учень (учениця) вправно будує (переказує) текст, розкриває його зміст і головну думку, впевнено висловлює                                                              й аргументує своє ставлення до висловлюваного, демонструючи багатство лексики і не допускаючи мовних                                                                помилок 
- Твір за поданою канвою.
1) Діти, ліс, ягоди, відстав, не відкликалися, високе дерево, заліз, хата лісника, додому.
2) На гостині у дідуся і бабусі, сіно, наближається дощ, треба допомогти, завершили своєчасно.
3) Літо, пішли, ліс, купатися, назад, маленький сірий комочок, піймали зайчика.
4) Весна, розтавало, каталися на ковзанах, провалилися, переполох, хоробрий однокласник, врятували. 
Твір за поданим зачином. 
1) Зайчик вискочив з лісу і боязко озирнувся. Було тихо, спокійно. Він швидко побіг до грядки з капустою. Зайчик почав смачно снідати, аж тут... 
2) Була страшна спека. Діти пішли до річки. Уже через хвилину вони хлюпалися у теплій воді. Скоро почулися крики: «Сергійко тоне! Сергійко тоне!». Роман... 
3) Два товариші — Сашко і Миколка — поспішали до бібліотеки. Там була призначена зустріч... 
4) Ранок. Семенко йшов до школи. У вікнах одного будинку клубочився дим. Хлопчик швидко побіг до хати, почав кликати. У хаті плакали діти. І Семенко... 
- Твір за поданою кінцівкою. 
1) ... Петрик розповів таткові й мамі про зустріч з цією цікавою людиною. 
2) ... Люся віддала Сергійкові рукавички. 
3) ... Василько став відмінником. 
4) ... Таня і Віктор захоплено розповідали про сьогоднішні пригоди в лісі. 
- Твір за поданою основною частиною. 
1) ...Це була справжня казка. Яскраво виблискували костюми акробатів і танцівниць. Кумедні ведмежата каталися на велосипедах. Собачки ходили на задніх лапках. Тюлень грався з великим м’ячем. Нарешті з’явився клоун. Його жарти всім сподобалися. 
2) ...Визирнуло сонце з-за хмарини, скоса кинуло промінці на землю. Зазирнув один із них у нірку до старої черепахи, розбудив її. Виповзла вона на луг і неквапливо почала шукати собі сніданок. А сніданок у черепахи дуже простий: зелені листочки, стеблинки, смачні корінці. 
3) ...Та ось здалеку долітає ледь чутний журавлиний поклик. Радісно шукаєш очима по всьому небосхилу відлітних птахів. Аж ген вони!.. Сурмлять у журливі сурми, летять сумними трикутниками. І ось нарешті можна розрізнити чи не кожного з них. 
4) ...Несподівано з-за молоденької ялинки показалася лисиця. Вона озирнулася, потім витягла шию, мабуть понюхала повітря. Шерсть на ній була довга, пухнаста. Напрочуд гарний був її превеликий хвіст. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— З яким настроєм завершуєте урок? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 289 (с. 147). 

Немає коментарів:

Дописати коментар