середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити й закріпити уявлення учнів про текст як зв’язне висловлення певної думки, повторити порядок розбору слів за будовою, рід і число іменників, відмінювання іменників; розвивати вміння добирати заголовок до тексту, який би виражав головну думку; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати патріотичні почуття. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 
Вправа 348 
— Прочитайте казку про прислівник і його роль у мовленні. 
— Назвіть прислівники, ужиті в тексті. Обґрунтуйте свою думку. Поясніть роль прислівників у складеному тексті. 
Робота в парах 
— Дайте відповіді на запитання та завдання для повторення (с. 176). 
ІII. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
IV. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РОЗДІЛУ 
ТЕКСТ — це група речень, об’єднаних темою й головною думкою. 
ТЕМА ТЕКСТУ — це його зміст, те, про що (або про кого) в ньому йдеться. 
Здебільшого текст має заголовок, який виражає його тему або головну думку. 
ГОЛОВНА ДУМКА ТЕКСТУ — те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує, від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного. 
V. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Робота за підручником (с. 177–178) 
Вправа 340 
Слова в тексті, які можуть бути його заголовком: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!». 
Вправа 350 
2. Каліграфічна хвилинка 
Аа Аа ае ро др ом аеродром 
— Запишіть значення слова за тлумачним словником. 
— Складіть і запишіть із поданим словом речення. 
3. Словникова робота 
Диктант 
Моя держава — Україна. Це моя — Батьківщина. Державною мовою є українська. Столиця України — місто Київ. Україна — вільна і незалежна країна. 
4. Фізкультхвилинка 
5. Робота над текстом 
Робота в групах 
— Прочитайте текст.
МИКОЛКА, ВІТЯ Й ЦУЦИК 
Дорогою додому Миколка й Вітя підібрали в канаві нещасного цуцика. 
Кому ж буде цуценя? Довго міркували хлопчики й вирішили: нехай три дні живе у Віті, потім три дні в Миколки, потім знову три дні у Віті... Через місяць хлопчики винесуть песика в поле і підуть у різні боки. За ким побіжить — той і господар. 
Побудував Миколка для цуцика гарну будку. Тричі на день виносила мама собачці суп і котлетку. А Вітя поклав біля свого ліжка ряднинку. На ній цуцик спав. Коли вночі йому хотілось у собачих справах надвір, він торкав лапкою ковдру. Вітя прокидався і випускав малого. Їв цуцик шкуринку, розмочену в гарячій воді. 
Через місяць друзі винесли цуценя в поле. Пустили його й розбіглися в різні боки. Цуцик побіг за Вітею. 
За В. Сухомлинським 
1. Визначте головну думку тексту. 
а) Друзі врятували нещасного цуцика; 
б) турботливе ставлення хлопчиків до цуценяти; 
в) тварини більше люблять не тих людей, які смачно їх годують, а тих, хто приділяє їм більше уваги. 
2. Визначте, у якому реченні останнього абзацу тексту є однорідні члени речення. Підкресліть їх. 
а) Через місяць друзі винесли цуценя в поле. 
б) Пустили його й розбіглися в різні боки. 
в) Цуцик побіг за Вітею. 
3. Позначте речення, в якому слово Миколка вжито у правильній формі. 
а) Вітя подарував Миколку книжку про собак. 
б) Вітя подарував Миколкі книжку про собак. 
в) Вітя подарував Миколці книжку про собак. 
4. Підкресліть у реченні прикметник, визначте відмінок цього прикметника. 
Дорогою додому Миколка й Вітя підібрали в канаві нещасного цуцика. 
а) Родовий; 
б) знахідний; 
в) місцевий. 
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— З яким настроєм завершуєте урок? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 351 (с. 178). 

Немає коментарів:

Дописати коментар