середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ

ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ 
Мета: ознайомити учнів з граматичними ознаками дієслів минулого часу; вчити змінювати дієслова минулого часу за родами з опорою на навчальну таблицю та за зразком, ставити дієслова минулого часу в потрібну родову форму за питанням (що робив (-ла, -ло)?, що зробив (-ла, -ло)?); розвивати навички грамотного письма; вихо-вувати інтерес до вивчення мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 309 
— Який заголовок ви дібрали до казки? 
— Прочитайте продовження казки. Назвіть дієслова теперішнього часу. Поясніть правопис особових закінчень цих дієслів. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Мі іл ль йон мільйон 
Зробіть звуко-буквений аналіз слова. Провідміняйте його. 
— Запишіть речення із ним. 
Мільйони людей знаходять у собі сили відмовитися від шкідливих звичок. 
— Скажіть, як ви ставитеся до подібних учинків. 
3. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть дієслова, визначте їх особу, число. Виділіть закінчення, поясніть написання. 
1) Що маєш робить, то зроби сьогодні, а що маєш з’їсти, то з’їж завтра. 2) Будеш учиться — завжди пригодиться. 3) Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 4) Любиш кататися — люби і саночки возить. 
4. Повторення вивченого про дієслово 
Дієслово 
- Називає... 
- Відповідає... 
- Виражає дію... 
- Змінюється за... 
— Як перевірити правопис ненаголошеного голосного в закінченні дієслів? 
1) Поставити... 
2) Визначити... 
   3) Вибрати...
— Користуючись алгоритмом, поясніть правопис дієслів. 
Напиш..ш, нос..те, ма..ш, чит..в. 
— Яке слово «зайве»? Чому? (Читав, бо воно — минулого часу.) 
— Визначте час перших трьох дієслів. 
— Як змінюються дієслова майбутнього і теперішнього часу? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як змінюються дієслова минулого часу. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
Робота в групах 
1-ша група. Поставте дієслова у форму минулого часу. Змініть за числами. 
Писати — 
Малювати — 
Шити — 
Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за числами. 
2-га група. Змініть за особами та числами дієслово писав. Виділіть закінчення. 
я писав 
ти? 
він? 
ми? 
ви? 
вони? 
Висновок. Дієслова минулого часу не змінюються за особами (про це свідчить закінчення, яке не змінюється). Дієслова минулого часу змінюються за числами. 
3-тя група. Поставте дієслова у форму минулого часу, спробуйте змінити їх за родами. Виділіть закінчення. 
Писати — він..., вона..., воно..., 
шити — він..., вона..., воно... 
Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за родами у 3-й особі однини. 
2. Складання опорної таблиці 
ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ: 
- змінюються: за числами; за родами (у 3-й особі однини); 
- не змінюються за особами. 
3. Робота за підручником (с. 158–160) 
Вправи 310–313 
- Вправа 313 
Словникова робота 
Держава — 1) Апарат політичної влади в суспільстві. 
2) Країна з таким апаратом політичної влади. 
— Доберіть синоніми до слова держава. (Країна, Батьківщина, Вітчизна, край) 
— Доберіть споріднені слова до слова держава, виділіть корінь, визначте, до якої частини мови належать дібрані слова. (Державний, державність, одержавлення, державець) 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота в парах 
— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть дієслово, поставте його в усіх формах минулого часу за зразком. 
Око бачить далеко, а розум ще далі. 
Зразок. Світити — світив, засвітив; світила, засвітила; світило, засвітило; світили, засвітили. 
2. Робота в групах 
— Прочитайте вірш. Випишіть дієслова. Визначте число і рід. 
— Випишіть синоніми до слова говорити. Запишіть значення кожного із синонімів. 
ХТО КРИЧАВ? 
Йшов з лікарні Гнат селом, 
А дружки й спитали: 
— Що, брат, боляче було, 
коли зуба рвали? 
— Ні,— хлопчина їм сказав,— 
Не дуже боліло... 
— А чого ж ти так горлав 
В лікаря щосили? 
— Та то ж лікар заволав, 
Бо я став брикаться, 
Йому щипці поламав 
І... вкусив за пальця! 
Грицько Бойко 
Довідка: голосно кричати, голосно покликати, звертатися до когось із запитанням, передавати думки. 
З народної мудрості 
Таке говорить, що й собака з маслом не з’їсть. Розказав Мирон рябої кобили сон. Верзе, що й купи не тримається. Язиком молоти — не ціпом махати. Набалакав — і в торбу не вбере. Говори з другом поменше, а з собою побільше. Товче воду в ступі (пусті балачки). 
3. Творчий диктант 
Учитель диктує приказки, вживаючи дієслова теперішнього часу, а учні їх записують у потрібній формі минулого часу. 
Сонце гріє, сонце сяє — вся природа воскресає. Березень у зими кожуха купує, а на третій день продає. 
Перевірка: Сонце гріло, сонце сяяло — вся природа воскресала. Березень у зими кожуха купив, а на третій день — продав. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— Як змінюються дієслова минулого часу за числами? (Можуть бути у формі однини та множини) 
— Як змінюються дієслова минулого часу в однині? (За родами) 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 314 (с. 160). 

Немає коментарів:

Дописати коментар