середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма)

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма) 
Мета: вчити учнів упізнавати на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати старанність, наполегливість у навчанні. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 278 
— Прочитайте заголовок, який відображав би мету цього тексту. 
— Прочитайте речення з однорідними присудками, вираженими дієсловами. Поясніть роль дієслів у тексті. 
2. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть зміст. Поставте дієслова, подані в дужках, у потрібній за змістом формі. 
1) Одна бджола мало меду (наносити). 2) (Наговорити) цілу гору, а (зробити) з макове зерно. 3) Ноги (носити), а руки (годувати). 4) У кого руки (працювати), у того рот (їсти). 
3. Каліграфічна хвилинка 
Вч ор чо ра вчора 
— Відтворіть вірш, вставивши слово вчора. 
... квітки, а нині — 
Жовтий лист на билині, 
... було так гарно, 
Нині зимно і хмарно. 
Б. Лепкий 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що означає поняття «неозначена форма дієслова», на які питання вона відповідає і як інакше називається. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
— Прочитайте текст. 
Школа — святиня і надія народу. У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати навколишній світ. У школі вчать жити. 
— Відшукайте в тексті дієслова. Спробуйте визначити час дії. 
— Не можете? Так, це зробити неможливо! 
Запам’ятайте! Слова читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати, жити — це неозначена форма дієслова. Її ще називають початковою формою дієслова. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання що робити?, що зробити? і мають у кінці -ти або -тися, рідше — -ть, -ться, це закінчення дієслів. 
2. Складання опорної таблиці 
Неозначена форма — незмінна форма дієслова 
Що робити? Що зробити? 
Не вказує на час, на число, рід і особу, кількість виконавців дії 
3. Робота за підручником (с. 141–142) 
— Що таке неозначена форма дієслова? 
Вправи 279–280 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Колективна робота 
— Від поданих дієслів утворіть неозначену форму, виділіть суфікси. 
Готується, знають, слухатиме, прибіг, занесла, напишу, тримаю, думають, працюєш, варила. 
2. Робота в парах 
— Замініть подані словосполучення дієсловами в неозначеній формі та запишіть їх. 
Говорити пошепки. Робити ремонт. Давати дозвіл. Давати пораду. Стати друзями. 
3. Гра «Утвори пару» 
— До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого таким чином, щоб утворилися словосполучення. 
Вчити            натюрморт 
читати            книжка 
писати            лист 
малювати            знання 
добувати            правило 
4. Робота в групах 
Затриматися — застряти 
вчити — зубрити 
жалітися — плакатися 
просити — клянчити 
лежати — валятися 
витратити — розбазарити 
поясніть — розжувати 
— Прочитайте пари слів.
— Чи можна сказати, що ці дієслова стоять у неозначеній формі? Обґрунтуйте свою думку. 
— Що ще ви можете сказати про ці слова? 
— Які слова можна назвати синонімами? 
— Які з поданих дієслів-синонімів не лише означають дію, але й виражають наше ставлення до неї? 
— Складіть і запишіть два речення з однією парою дієслів-синонімів. 
5. Гра «Ланцюжок» 
— Поставте дієслова в неозначену форму. 
Живемо, вчить, іду, виконаєш, садить, майструє, стругав, відгадала, знайшов, виконав, малювала, вітаєшся, слухає, розрубав, допоміг, чистить, полетіли, мовчить, написав, розмовляла. 
6. Поетична хвилинка 
— Знайдіть у загадках дієслова, вжиті в неозначеній формі. 
- Хлопчику-хлоп’ятку, 
Одгадай загадку: 
Бачити — не бачить, 
Чути — не чує, 
Мовчки говорить, 
Добре мудрує. (Книга) 
- Він нам, як мама, дорогий, 
Він хоче нас навчити 
Любити край чудовий свій. 
Це мудрий наш... (учитель). 
7. Самостійна робота 
— Поставте дієслова в неозначеній формі. 
Живемо —  вчить —               іду — 
Виконаєш —  майструє —  відгадала — 
Знайшов —  виконав —  малювала — 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
Гра «Незакінчене речення» 
- Дієсловом називається... (частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що робив? що робитиме?). 
- Початковою формою дієслова є... (неозначена форма дієслова). 
- -ти, -ть в кінці дієслова називають... (закінченням). 
- Найчастіше дієслово в реченні пов’язане з... (іменником). 
- У реченні дієслово виступає... (присудком). 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 281 (с. 142) 

Немає коментарів:

Дописати коментар