середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ДІЄСЛОВА НА -ся (-сь)

ДІЄСЛОВА НА -ся (-сь) 
Мета: вчити учнів дотримувати літературної вимови і правопису дієслів на -ся (-сь); утворювати і пояснювати (за зразком) значення дієслів на -ся (-сь), уживати їх під час побудови речень, у зв’язному мовленні; розвивати уважність, спостережливість, мовлення учнів, вміння аналізувати; виховувати любов до мови, природи. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 314 
— Який заголовок ви дібрали до вірша? (Ранок) 
— Прочитайте дієслова минулого часу, їхні число і рід (в однині). 
2. Робота над прислів’ями 
— Прислів’я та приказки прочитайте, поясніть, спишіть. Дієслова чоловічого роду минулого часу підкресліть, зазначаючи питання, на які вони відповідають. 
1) Не говори про все, що вичитати з книг зумів, а говори про те, що, прочитавши, зрозумів. 2) Прислів’я сказав — дорогу показав, приказку сказав — душу розрадив. 3) Не той багато прожив, кому багато років, а той, хто багато зробив. 4) Ще нічого не зробив, а вже відпочити сів. 5) Як їв, то аж упрів, а як працював, то аж задрімав. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Тр ам мв ва ай трамвай 
— Запишіть речення про правила переходу вулиці після виходу з трамвая.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про літературну вимову і правопис діє- слів на -ся (-сь). 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
— Прочитайте твердження. Чи можете ви так сказати про себе? Підкресліть дієслова. Що спільного вони мають? 
Ніколи не запізнююсь. 
Вітаюсь зі знайомими. 
У громадському транспорті поступаюся місцем дорослим. 
— Як слід вимовляти і писати дієслова на -ся (-сь)? 
— У дієсловах 2-ї особи однини -шся вимовляється як [с’:а]. У дієсловах 3-ї особи однини і множини -ться вимовляється як [ц’:а]. 
2. Складання опорної таблиці 
Правильно 
вимовляй:    пиши: 
сміє[с’:а]            смієшся 
сміє[ц’:а]            сміється 
підписує[ц’:а]    підписується 
вча[ц’:а]            вчаться 
Закони письма і вимови вивчай: 
Написано -ться, а ти [ц’:а] вимовляй. 
Хто рано прокидається, 
Зарядкою займається, 
Роботи не боїться, 
Той завжди добре вчиться. 
Закони письма і вимови вивчай: 
Написано -шся, а ти [с’:а] вимовляй. 
Швиденько одягаєшся, 
В дорозі не спиняєшся. 
Так, друже мій, ніколи 
Не спізнишся до школи. 
Л. Лужецька 
3. Робота за підручником (с. 160–162) 
Вправи 315–317 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота в парах 
— Запишіть подані дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу. 
Виконувати, з’ясувати, не лінуватися, нездужати, ознайомити, перемагати, підвищити, поліпшувати, читати. 
2. Робота в групах 
— Прочитайте і відгадайте загадки. Допишіть пропущені букви. Обґрунтуйте свої дії. 
1) Вийшла пані в золотім жупані. Хто на неї подиви..я, той слізьми заллє..я. 2) Признавайся, як ти зве..я, що на зиму, на холодну без одежі зостає..я. 3) Чого ти став та диви..я. Зірви мене — поживи..я. 4) У лісі вирізана, гладенько витесана. Співає, заливає..я. Як називає..я? 
Відгадки: 1) Сонце. 2) Дерево. 3) Горіх. 4) Сопілка. 
3. Поетична хвилинка 
— Прочитайте вірш, ставлячи дієслова, подані в дужках, у потрібній формі. Завчіть вірш і запишіть його з пам’яті. 
Щедрим добрим словом 
Пісня (починатися). 
З рушника святкового 
Коровай (всміхатися). 
4. Робота над загадкою 
— Прочитайте загадку. Відгадайте її. 
- Прислухайся до шуму: 
З весною він іде! 
Щось тріщить, ламається 
Скрегоче і гуде. 
— Випишіть з вірша дієслова, які влучно передають шум весняної води. Доповніть ряд синонімами. 
Слова для довідок: йде, біжить, шумить, дзвенить, стукає, дзюрчить, співає, хлюпає, булькотить, вирує, тупцює, кипить, клекотить. 
5. Диктант 
Любов до землі, до праці починається саме в твоєму віці. Якраз тепер ти приглядаєшся до роботи старших. 
Люди сіють хліб. Щедро оспівана ця праця людська. Зерно для людини і досі залишається земним дивом. Воно безсмертне. Кинуте в землю, стає колосом. Наливається соками землі й сонця, красується, радує врожаєм. 
Нелегко дається хліб. Справжню ціну йому складають хлібороби. (56 слів) 
М. Сингаївський 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— Як слід вимовляти і писати дієслова на -ся (-сь)? Наведіть приклади. 
— З яким настроєм завершуєте урок? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 318 (с. 162). 

Немає коментарів:

Дописати коментар