вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ

ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ 
Мета: вчити учнів дотримувати правил уживання займенників з прийменниками; розвивати логічне мислення; підвищувати культуру мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть зміст. Визначте рід, число, відмінок займенників. 
1) Шапка велика, та під нею порожньо. 2) Про людину ти можеш судити тоді, коли був з нею в дорозі чи жив під однією покрівлею. 3) Щоб віл допомагав тобі, доглядай за ним. 4) Ми з тобою, як риба з водою. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Дд До оч ча єн ня ння до побачення 
— Зробіть звуко-буквений аналіз слова. Доберіть антоніми. 
3. Словникова робота 
Гра «Склад загубився» 
ме...нік телег...ма тем...ра...ра фа...ра 
4. Робота над загадкою 
- Ти без друзів не існуєш, 
Поважаєш та цінуєш, 
І як треба заміняєш, 
І в біді не залишаєш, 
Не прикметник, не іменник, 
Звуть тебе усі... (займенник). 
— Які займенники є в тексті загадки? 
— Що ви про них можете розповісти? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як пишуться займенники з прийменниками. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
Робота в парах 
— Визначте особу і число займенників. 
Йому  мені       з нами 
тебе   тобі       у вас 
нам          його       з тобою 
вам          нас       з ними 
— Які частини мови використані в цих записах? 
Висновок. Займенники з прийменниками пишуться окремо: зі мною, на мені, з нами, у нас, серед нас. Після прийменників у займенниках 3-ї особи пишеться буква н: після нього, біля неї, на них. В орудному відмінку займенники 3-ї особи пишуться з буквою н і без прийменників: ним, нею, ними. 
2. Робота за підручником (с. 128–129) 
Вправи 251–254 
3. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота в парах 
— Розкрийте дужки. Визначте особу і відмінок займенників. 
Я не можу приїхати (до) вас, тому що непокоюся за своє життя, мене всі хочуть з’їсти. Я вухатий ваш дружок, (у) мене сірий кожушок. 
2. Робота в групах 
— У якій формі вжито займенник? 
1-ша група                                  2-га група 
Дай мені (1-ша ос. Д. в.)                 Несуть нам (1-ша ос. Д. в.) 
Дякую тобі (2-га ос. Д. в.)                 Летить над нами (1-ша ос. О. в.) 
Дружу з ним (3-тя ос. О. в.)          Привіт від мене (1-ша ос. Р. в.) 
Весело з тобою (2-га ос. О. в)          Дарую їй (3-тя ос. Д. в.) 
3-тя група 
Вітаю вас (2-га ос. З. в) 
Живе в ньому (3-тя ос. М. в.) 
Приніс вам (2-га ос. Д. в.) 
Цвіте на ній (3-тя ос. М. в.) 
3. Словниковий диктант 
— Визначте особу і число займенників. 
Він, ти, нас, мене, ми, з ним, до неї, вони. 
4. Самостійна робота 
1) Спишіть текст, замінивши займенники 1-ї особи однини на займенники 3-ї особи однини. Поясніть роль займенників у реченні. 
Я навчаюся в четвертому класі. У мене хороші оцінки з усіх предметів. Мені найбільше подобаються уроки математики та природознавства. 
Висновок. Займенник може виступати головним і другорядним членом речення. 
2) Прочитайте, поясніть зміст. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників із займенниками. Визначте число і відмінок займенників. 
Що (без) нас було — чули, що (при) нас буде — побачимо. Не будь зарозумілим — і друзі (від) тебе не відвернуться. Рідне місце за семи землями (до) себе кличе. Всяк по собі й (про) інших судить. Цвіркун вогник бачить та (до) нього скаче. 
5. Запитання-жарти 
- Хто швидше назве займенники з двома буквами е? (Мене, тебе) 
- Хто швидше здогадається, у яких займенниках є буквосполучення ьо, йо? (У нього, у ньому, його, йому) 
- Яке жіноче ім’я складається з тридцяти займенників? (Зо-я) 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання найбільше сподобалося? 
— Як пишуться займенники з прийменниками? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 255 (с. 129). 

3 коментарі: