вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ 
Мета: ознайомити учнів з відмінюванням займенників; вчити відмінювати особові займенники за зразком,; користуватися навчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні; розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати любов до рідної землі. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 243 
— Назвіть використані автором займенники. Поясніть їхню роль у тексті. 
— Прочитайте продовження тексту, назвіть займенники. 
2. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть зміст. Підкресліть займенники. 
1) Дерево живе, хоча з нього й осипається листя. 2) Час не віл, його не налигаєш. 3) Ото, мамо, хвалять нас: чи ви мене, чи я вас. 4) Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе. 5) Хай робота тебе боїться, а не ти її. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Гг ер об гр гд гб ер ед 
гардероб 
4. Словникова робота 
Гардероб — 1) Приміщення в установі, театрі тощо, де зберігається одяг відвідувачів, глядачів; роздягальня. 
2) Шафа для зберігання одягу. 
Це слово два значення має: 
У нього я одяг складаю, 
Який цим самим словом називаю. 
Гра «Упізнай відмінок» 
Стоїть біля гардероба. 
Поклав у гардероб. 
Лежить у гардеробі. 
Закрив гардеробом. 
Стоїть гардероб. 
— Перевірте за словником правильність уживання закінчення у словосполученні підійшов до гардероба. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як займенники змінюються за відмінками. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Робота за підручником (с. 125–128) 
Вправи 244–249 
2. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота в парах 
— Замість пропусків поставте у потрібних відмінках особові займенники, названі на початку ряду. 
                         До ... прийшов товариш.                                        У... дружній клас. 
Я                   Тато купив ... книжку.                     Ми        З ... весело працювати. 
                 Старший брат пишається...                       Усім ... подобаються рухливі ігри. 
                          Сьогодні ... похвалили. 

2. Диктант-«мовчанка» 
Учитель показує картки, а учні записують займенники. (Один учень працює біля дошки.) 
2-га особа однини  Прийшов до (він) 
3-тя особа однина ж. р.  Згадувати (я) 
1-ша особа множини  Спілкуватися з (ми) 
Перевірка диктанту 
Ти, вона, ми, прийшов до нього, згадувати мене, спілкуватися зі мною. 
3. Робота в парах. 
— Спишіть словосполучення, змінюючи займенники за змістом. Укажіть відмінок займенників. 
дивився (на кого?)  Я  вибачився (перед ким?)  МИ 
розмовляв (з ким?)  Я  сміявся (з кого?)  МИ 
4. Робота над деформованими реченнями 
Очі, були, у, великі, нього, сині, очі. 
(У нього були великі сині очі.) 
— Як ви написали словосполучення у нього? Чому? 
— Визначте особу, число, відмінок цього слова. (3-тя ос. одн., Р. в.) 
Висновок. В особових займенниках можна визначити особу, в деяких — рід, число, відмінок. 
5. Поетична хвилинка 
— Виділити займенник із тексту, вказавши його особу, число, відмінок. 
- Сад мовчить і тихо мріє, 
Він проспить зимові дні. 
Л. Первомайський 
- Я встаю раненько влітку. 
Стільки ж бо тоді краси! 
М. Познанська 
6. Самостійна робота 
— Прочитайте, поясніть зміст. Визначте рід, число, відмінок займенників. 
1) Йому, як з гуски вода. 2) Їй кажеш «ячмінь», а вона каже «гречка». 3) Сорочка мені ближче, ніж каптан. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Що таке займенник? 
— Назвіть займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. 
— Складіть кілька речень із займенниками. 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 250 (с. 128). 

Немає коментарів:

Дописати коментар