середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити порядок звуко-буквеного аналізу слова і порядок розбору слів за будовою, види речень за метою висловлювання, частини мови; розвивати вміння добирати заголовок до тексту, який би виражав головну думку, записувати слова в алфавітному порядку; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РОЗДІЛУ 
Робота з таблицею 
                                                                                       Речення 
                                                                                     Виражає закінчену думку 
Розповідні (про щось розповідають)  Питальні (про щось запитують)                    Спонукальні (висловлюють спонукання до дії, прохання,                                                                                                                                           запрошення, заклик, пораду, вимогу, наказ, заборону,                                                                                                                                                застереження) 
                                                                   За інтонацією 
            Окличні                                                Окличні                                                Окличні
            Неокличні                                       Неокличні                                             Неокличні
                                                               Розділові знаки 
                . !                                                    ? !                                                       . ! 
— Які є речення за метою висловлювання? 
— А за інтонацією? 
                                                                     ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 
                                         ПІДМЕТ                                                                           ПРИСУДОК 
головний член речення, який означає предмет                                                           головний член речення, який означає дію та відповідає на     чи особу та відповідає на питання хто? що?                                                                питання що робить? та ін. 
                                                                            ОДНОРОДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 
відповідають на одне запитання  належать до одного слова в реченні  є одним членом речення  є однією частиною мови 
IV. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 351 
— Прочитайте виписаний уривок про Велику Вітчизняну війну, який вас особливо вразив. 
— Назвіть іменники разом із залежними прикметниками, їхні рід і число. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Пп Рр Тт Ее Оо пп рр тт 
портрет портретний портретист 
3. Словникова робота 
Диктант 
Я люблю свою маленьку батьківщину. Це чиста криниця у гайочку. Це широкі лани пшениці і кукурудзи. Це спів жайворонка у літньому небі. Це схід сонечка над моїм будинком вранці і захід його ввечері. 
4. Робота за підручником (с. 178–180) 
Вправи 352–354 
- Вправа 355. 
Слова, які є формами того самого слова і споріднені слова до них: земля, земле, земляни, земляний, земелька, землянка, приземлитися; жайворонок, жайворонку, жайвір, жайвороночок, жайвориний; пташко, пташки, птах, пташиний, пташечка, птахівня. 
5. Фізкультхвилинка 
У травиці-муравиці 
Прилягла тихенько киця. 
Буду тихо я ходити, 
Щоб її не розбудити. 
Посварюсь на півня: «Цить! 
У травиці киця спить». 
6. Самостійна робота 
Тестування 
1. Яке з поданих тверджень є правильним? 
а) Текст — це група речень, зв’язаних між собою. 
б) Текст — це одне чи група речень, об’єднаних темою та головною думкою. 
в) Текст — це одне чи група речень, зв’язаних граматично чи за змістом. 
2. Тема тексту — це: 
а) те, про що у ньому розповідається; 
б) те, чого він навчає; 
в) те, до чого він закликає. 
3. Чи правильно встановлено послідовність речень? 
1) Ти їси й завдяки цьому ростеш. 
2) Він складається з сили-силенної цеглинок-клітин. 
3) Твій організм теж ніби будинок. 
4) Ці цеглинки-клітини утворюються з їжі. 
5) Будинок складається з великої кількості цеглин. 
6) Їжа в організмі є будівельним матеріалом. 
а) Так; 
б) ні. 
4. Познач рядок, у якому подано синоніми до слова сміятися. 
а) Реготати, хихикати; 
б) плакати, сумувати; 
в) сміх, смішний. 
5. Визнач, у якому словосполученні у слові сіль голосний [ і ] чергується з [ о ]. 
а) Посипати с..ллю; 
б) набрати с..лі; 
в) їхати по с..ль. 
6. Визнач, у якому рядку всі прикметники записано правильно. 
а) Найкращий, природного, осінньої; 
б) найкращий, природнього, осіньої; 
в) найкращий, природного, осінньої. 
7. Познач рядок, у якому всі дієслова записано правильно. 
а) Малюєш, бачите, копаємо; 
б) малюїш, бачите, копаїмо; 
в) малюїш, бачете, копаємо. 
8. Визнач, у якому рядку всі числівники записано правильно. 
а) Шіснадцять, шіссот, п’ядесяти; 
б) шістнадцять, шістсот, п’ятдесяти; 
в) шістнадцять, шістьсот, п’ятидесяти.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— За допомогою чого може змінюватися форма слова? 
— З яким настроєм ми завершуємо урок? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 356 (с. 180). 

Немає коментарів:

Дописати коментар