вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ПРИСУДКАМИ

ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ПРИСУДКАМИ 
Мета: вчити учнів пояснювати лексичні значення дієслів; складати речення з однорідними членами, вираженими дієсловами; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 269 
— Прочитайте заголовок до тексту. 
— Як ви завершили міркування про силу слова? Прочитайте. 
— Прочитайте дієслова, використані в тексті. Які із них є антонімами? 
— Назвіть синоніми до дієслів дбати, берегти. 
Дбати — піклуватися, турбуватися. 
Берегти — оберігати, захищати, заощаджувати. 
2. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть зміст, спишіть. Підкресліть дієслова, усно поставте до них питання. 
1) Спить, як заєць, з відкритими очима. 2) Зерно зважують вагами, життя — добрими ділами. 3) Добре чужими руками жар загрібати. 4) За хорошими друзями іди на край світу. 5) Голими руками не битися з ворогами. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Фф фт фу фб фл фу фі 
футбол, футболіст, футболити, футбольний, футболка 
4. Словниковий диктант 
Солов’їний, хом’як, в’юн, м’який, дерев’яний, під’їзд, б’є, пам’ятний, верхів’я. 
— До яких частин мови належать записані слова? 
— Яке слово «зайве»? Чому? (Слово «б’є», бо це — дієслово.) 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, у чому полягають особливості речень з однорідними присудками. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Робота за підручником (с. 137–139) 
Вправи 270–273 
- Вправа 271. 
Знімались — злітали. 
Припадали — опускались. 
Підкрадались — наближались. 
- Вправа 273. 
Словникова робота 
Ліворуч — 1) З лівого боку, зліва, лівобіч (протилежне — праворуч). 
2) У лівий бік, на лівий бік. 
Праворуч — 1) З правого боку, з правої руки (протилежне — ліворуч). 
2) У правий бік, на правий бік. 
3) Військова або спортивна команда, при якій повертаються праворуч на 90 градусів. 
Загадка 
- Щоб дорогу перейти, 
Глянь спочатку... (ліворуч). 
До середини іди, стань, 
Тоді... (праворуч) глянь. 
2. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота в парах 
— Як можна за допомогою дієслів описати море; сонце? 
Море — клекоче, милує, перекочує, наздоганяє, манить, грається, огортає, приваблює, співає, підскакує, порушує, володіє, з’являється, розриває, шипить, пливе, рве, стикається, притомлюється, зникає, застеляє, панує, лине. 
Сонце — прокинулося, всміхається, випливло, гріє, грає, сяє, пронизує, зійшло, світить, закотилось, заглядає, сіло, втікає, згасає, пече, піднялося, сліпить, купається у хмарах. 
2. Робота в групах 
— Хто або що може виконувати такі дії? 
- Виходять, світить, поблискує, миготять, сходить, прокидаються, падають, линуть, зайнялась, загорялись. (Зорі) 
- Замиготіли, розпанахали небо, метнулась, палахкотіли. (Блискавиці) 
- Стелиться, поплівся, осів, стоїть, застелив, ворушився, клубочиться, лягав. (Туман) 
Висновок. Дієслова — важлива частина мови, бо вони прикрашають наше мовлення, збагачують, роблять його цікавим та різноманітним. 
3. Поетична хвилинка 
— Спишіть вірш. Підкресліть однорідні присудки. 
Вибіг місяць з-за діброви, 
Погубив на вітрі брови, 
Заховав за спину руки, 
Ходить лисий, без перуки. 
Смуток зорям невимовний: 
Ой, який він повний. 
Л. Костенко 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Яка частина мови називається дієсловом? 
— Яку роль відіграють дієслова у мовленні? 
— З якою частиною мови пов’язані дієслова? 
— Яким членом речення вони найчастіше виступають? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 274 (с. 139 ). 

Немає коментарів:

Дописати коментар