вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОНЯТТЯ ПРО ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ РІЗНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТІ

ПОНЯТТЯ ПРО ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ РІЗНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТІ 
Мета: ознайомити учнів з новою частиною мови — займенником, з особливостями займенників, їх роллю у мовленні; вчити впізнавати серед слів займенники, які вказують на предмети, їх ознаки, кількість, але не називають їх,; ставити питання до займенників; розвивати усне мовлення; виховувати любов до рідної мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 230 
— Прочитайте записані математичні вирази. 
— Які з них ви записали різними способами? 
Робота в парах 
Відповіді на запитання та виконання завдань для повторення (с. 118). 
2. Словникова робота 
Гра «Іншомовні слова» 
Кожна команда учнів отримує словник іншомовних слів. За 3 хв школярі мають з’ясувати значення п’яти слів іншомовного походження та вказати джерело їх запозичення. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Пп п ‘я 
п’ятдесят п’ятсот 
— Складіть речення з одним із слів. Визначте частину мови. 
Читання казки про займенник 
КАЗКА 
У давні часи в одному царстві жили собі добрі та веселі люди. Вони працювали не покладаючи рук і тому їхня держава славилась багатством та достатком. А недалеко, серед темних скель у Чорній печері жила зла чаклунка. Вона давно розмірковувала над тим, як завдати шкоди людям. Чаклунка взяла свою чарівну палицю, ударила тричі об землю і промовила: «Хай ці щасливчики забудуть свої імена, хай діти забудуть імена батьків, а батьки — імена дітей. Тоді вони обов’язково посваряться». І враз люди стали злі, роздратовані, сумні. Так тривало доти, доки мешканці царства не зрозуміли, що вони забули свої імена, імена знайомих, назви всього, що їх оточувало. А як повернути імена, як дізнатися про назви предметів вони не знали. 
Якось до їхнього царства потрапив добрий мудрець, люди розповіли йому про своє горе і попросили про допомогу. 
— Добре, я допоможу вам повернути свої імена, але це буде не відразу,— пообіцяв мудрець.— А поки що я дам вам слова замість імен і назв, які забрала зла чаклунка. Запам’ятайте, ці слова будуть тільки вказувати на особу чи предмет. Ви зможете говорити між собою, не називаючи імен та предметів. Наприклад: кожен з вас про себе говоритиме «Я», а якщо вас буде багато — «Ви». Розповідаючи про когось або про щось, кажіть «Він», «Вона», «Воно», а якщо їх багато — «Вони». А поки прощавайте, я йду до злої чаклунки. 
Чаклунка погодилася віддати людям їхні імена за умови, що мудрець відгадає її загадки. 
- По білому полю чорним маком сіяно. 
- Не думає, не гадає, а інших навчає. 
- На базарі не знайти, на вагах не зважити. 
Мудрець відгадав загадки, і чаклунці довелося віддати людям імена. Але мешканцям веселого царства дуже сподобалися слова, які їм подарував мудрець, і вони залишили їх собі, щоб уживати у мовленні замість імен. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про ще одну частину мови. 
Бесіда 
— Скільки частин мови є в українській мові? 
— Назвіть частини мови, які ви вже вивчили. 
— Наведіть приклади вивчених частин мови. Доведіть свій вибір. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом 
На дошці записані слова. 
Маринка, лікар, радіє, солоний, тринадцять, солом’яний, співає, регоче, він, ми, те, стільки. 
Учні мають віднести слова до відповідної частини мови. Останні слова для учнів є проблемними. 
Розв’язування проблемної ситуації 
— Діти, на які питання відповідають слова: він (хто?), ми (хто?), те (яке?), стільки (скільки?). 
— Тоді, можливо, слова він, ми — це іменники, те — прикметник, стільки — числівник? (Міркування учнів.) 
— Хоч вони і відповідають на питання цих частин, але це інша частина мови — займенник. 
2. Читання казки про займенник (див. текст у додатковому матеріалі до уроку на с. 20) 
— Як же назвемо нову частину мови? 
— Чому її так назвали? 
— Давайте відгадаємо загадки, які зла чаклунка загадала мудрецю, а потім спробуємо замінити слова-відгадки займенниками. (Запис на дошці і в зошитах.) 
Сторінка — вона, книга — вона, букви — вони, підручник — він, розум — він.
— Які займенники ви запам’ятали з казки? 
— На які питання відповідають займенники? 
Висновок. Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх. Наприклад, іменники хлопчик, кінь, камінь, гнів можна замінити займенником він; прикметники допитливий, 
сильний, важкий, справедливий — займенником такий; числівники два, шість, десять — займенником стільки. Займенники відповідають на ті самі питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються. 
3. Робота за підручником (с. 119–121) 
Вправа 231 (робота в групах) 
Вправа 232 
Учні складають текст-розповідь про займенник як частину мови. 
Вправа 233 (робота в парах) 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота над загадками 
— Відгадайте загадки. Назвіть займенники. 
- Стало біло навкруги — 
Я розтрушую сніги, 
Наганяю холоди, 
Води сковую в льоди, 
В дружбі з дітьми я всіма. 
Здогадались? Я... (зима). 
- Білесенькі пушиночки, 
Вродились ми з води; 
Легенькі, як пір’їночки, 
Спустились ми сюди. 
Ми хмарою носилися 
Від подиху зими, 
І весело крутилися 
Метелицею ми. (Сніжинки) 
— Які слова замінили відгадку? 
— Яку роль виконують займенники?
2. Робота в групах 
— Складіть і запишіть три запитання із займенниками ти, ви, ми. 
3. Поетична хвилинка 
Вибірковий диктант 
— Випишіть лише займенники. 
Ти наше диво калинове,               Щоб ми всі шанували рідну мову 
Кохана материнська мово.             І рідну пісню, любу і чудову. 
Чого ви плачете, тополі?               Люблю я Бога, маму й тата, 
Чи від образи, чи від болю?       Люблю село, де рідна хата. 
Відповідь. Ти, ви, ми, я. 
4. Самостійна робота 
— Підкресліть займенники. 
Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. 
Ти їй про Тараса, а вона тобі про півтораста. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Яку нову частину мови вивчали на уроці? 
— На які питання відповідають особові займенники? 
— Для чого потрібні займенники? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 234 (с. 121). 

Немає коментарів:

Дописати коментар