вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПИТАННЯ ДО КІЛЬКІСНИХ І ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

ПИТАННЯ ДО КІЛЬКІСНИХ І ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ 
Мета: вчити учнів ставити питання до кількісних і порядкових (без уживання термінів) числівників; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Хвилинка каліграфії 
Пт п’ят со от ят яс 
п’ятсот 
океан 
Оо оп он ек ен ак ан 
3. Словникова робота 
Океан — 1) Водний простір, що вкриває більшу частину Земної кулі й поділяє суходіл на материки й острови. 
2) Одна з чотирьох основних складових частин водного простору Земної кулі, що розділяє материки. 
— Поясніть, у якому значенні, прямому чи переносному, вжиті подані словосполучення, що вони означають. 
Тихий океан, Світовий океан, океан сліз, океан почуттів, океан пшениці. 
— Складіть речення, у яких слово океан уживається то в прямому, то в переносному значенні. 
4. Робота над прислів’ями 
— Запишіть прислів’я, поясніть їх значення. 
От погода: один день блисне, а сім кисне. 
Дощ у жнива, як п’яте колесо до воза. 
Одне літо краще, як сто зим. 
Сім п’ятниць на тиждень. 
Сім разів відміряй, один раз відріж. 
— Які числівники вжито в цих реченнях? Поставте до них питання. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви будете вчитися ставити питання до числівників. 
IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК 
1. Робота за таблицею 
— Розкажіть, що ви знаєте про числівник. Наведіть приклади. 
2. Робота за підручником (с. 114–115) 
Вправа 224 
Прислів’я і приказки, у яких уживається числівник «сім»: 
Сім п’ятниць на тиждень. Сім потів зійде. Працювати до сьомого поту. Сім разів міряють і лише один раз відрізають. Семеро одного не ждуть. У нього сім п’ятниць на тиждень. Семеро воює, а один горює. 
Вправа 225 (робота в групах) 
Вправа 226 (робота в парах) 
3. Фізкультхвилинка 
4. Утворення словосполучень «числівник + іменник» 
два, місяць три, син 
шість, донька десять, учень 
сім, плита одинадцять, лисеня 
шістнадцять, машина двадцять, жінка 
тридцять, тема шістдесят, сторінка 
— Складіть із поданих слів словосполучення та запишіть їх. 
— Наведіть приклади записаних словосполучень, де є числівник, що відповідає на питання скільки?; числівник, що відповідає на питання котрий?. 
5. Тестування 
1. Що означають числівники? 
а) Ознаку предмета; 
б) порядок при лічбі; 
в) кількість або порядок предметів під час лічби. 
2. На які питання відповідають числівники? 
а) Скільки? котрий? який? 
б) який? чий? чиє? 
в) який? яка? яке? 
3. У якому рядку всі слова — числівники? 
а) Двоє, троє, четвірка, шестеро, десятеро; 
б) одиниця, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім; 
в) другий, сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять сьомий, шостий. 
4. У якому рядку всі числівники відповідають на питання скільки? 
а) Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п’ятдесят вісім; 
б) перший, два, три, чотири, десять; 
в) двійка, шістдесят шостий, шістсот два, двісті два. 
5. Запишіть приклади словами. 
37 + 12 =       300 + 16 = 
95 – 43 =        500 – 60 = 
15 + 11 =        79 – 50 = 
6. Запишіть числівники словами. Від числівників, що відповідають на питання скільки?, утворити числівники, що відповідають на питання який?, котрий?. 
7, 11, 43, 35, 21, 6, 3, 115. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
Розповіді учнів про числівник за таблицею. 
— З якими числівниками ознайомилися на сьогоднішньому уроці? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 226 (с. 115). 

Немає коментарів:

Дописати коментар