середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні знання учнів про будову слова; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про будову слова. 
III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РОЗДІЛУ (
1. Бесіда 
— Що таке закінчення? 
— Для чого воно служить? 
— З яких частин слова складається основа слова? 
— Що закладено у корені? (У корені закладено основне значення слова.) 
— Чи завжди можна вважати слова спорідненими, якщо корені слів звучать однаково? (Ні. Корені можуть звучати однаково, та слова можуть мати різні значення.) 
— Які слова називаються спільнокореневими? (Слова, які мають спільну частину — корінь і однакове значення.) 
— Закінчіть речення. 
- Основа — це... 
- Закінчення — це... 
- Корінь — це... 
- Префікс — це... 
- Суфікс — це... 
2. Інтерактивна вправа «Голосування ногами» 
— Якщо ви почуєте неправильне твердження, тупотіть ніжками. 
- Корінь — змінна частина слова. 
- Суфікс стоїть після кореня. 
- Префікс служить для утворення нових слів. 
- Визначити закінчення означає дібрати спільнокореневі слова. 
- Основа — це слово без закінчення. 
- Корінь — спільна частина споріднених слів. 
IV. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 356 
Спільнокореневі (споріднені) слова: граб, грабовий, грабок; граблі, гребти, грабельки; ріг, ріжок, рогатий, ріжечок; ріж, різати, зрізаний. 
— Доведіть, що завдання виконане правильно. 
— Прочитайте складені речення. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Бо се єн ос восени 
— Доберіть спільнокореневі слова. Визначте спільну частину. Складіть з поданим словом питальне речення. 
3. Словниковий диктант 
Аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, вперед, вранці, вчора, гардероб, гектар, гвинтівка, до побачення, держава, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, назад, напам’ять, океан. 
4. Фізкультхвилинка 
5. Робота за підручником (с. 180–181) 
Вправи 357–359 
6. Самостійна робота 
Тестування 
1. Закінчення — це значуща частина слова, яка: 
а) стоїть після кореня і служить для утворення слів; 
б) містить спільне значення споріднених слів; 
в) виражає граматичне значення слова і служить для зв’язку слів у реченні. 
2. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення. 
а) Уголос, заєць, колос; 
б) зранку, банку, другу; 
в) навесні, поночі, увечері. 
3. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення. 
а) Вид, код, молодий; 
б) канал, палац, тихий; 
в) сир, хліб, віск; 
4. Слова кажу, кажеш, кажемо — це: 
а) форми одного слова; 
б) спільнокореневі слова; 
в) синоніми. 
5. Позначте рядок, у якому всі слова спільнокореневі. 
а) Сон, сонний, сонце; 
б) рости, доростити, зріст; 
в) народ, народний, нарада; 
6. У словах запам’ятати, відвідати буквосполучення -ти виконує роль: 
а) частини кореня; 
б) суфікса; 
в) закінчення. 
7. У словах заможному, свіжому закінченням є: 
а) -у; 
б) -му; 
в) -ому. 
8. Суфікс -еньк- у словах тихенький, маленький надає словам значення: 
а) згрубілості; 
б) пестливості; 
в) неповної дії. 
9. Позначте стовпчик, у якому прізвища письменників записані в алфавітному порядку. 
а) Бойко Г.  б) Бойко Г.  в) Костенко Л. 
Нестайко В.  Костенко Л.  Нестайко В. 
Костенко Л.  Нестайко В.  Бойко Г. 
10. Позначте слово, яким можна замінити вислів накивати п’ятами. 
а) Попрощатися; 
б) втекти; 
в) роззутися. 
11. Визначте, у якому рядку всі іменники в орудному відмінку записано правильно. 
а) Матір’ю, сіллю, радістю; 
б) матірю, сілю, радістю; 
в) матір’ю, сілью, радісьтюю. 
12. Позначте рядок, у якому всі прикметники записано правильно. 
а) Сільський, запоріжський, чумацький; 
б) сільський, запоріжський, чумакський; 
в) сільський, запорізький, чумацький. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які значущі частини слова вам відомі? Дайте їм визначення. 
— Чи завжди слова з однаковим коренем є спільнокореневими? 
— Що є спільною частиною споріднених слів? Наведіть приклади. 
— Яке значення має закінчення у слові? Що воно виражає? 
— Які суфікси надають слову емоційного забарвлення? 
— Які слова не мають закінчення? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 360 (с. 182). 

Немає коментарів:

Дописати коментар