середа, 23 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити вивчене про текст, частини мови, спільнокореневі слова; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість за мовними явищами, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю, української мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
III. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 376 
— Яка мета тексту? 
— Назвіть власні назви. Прочитайте відповідну загальну назву. (Гавань Олександрія, острівець Фарос) 
2. Каліграфічна хвилинка 
Вв вл іл Ул ук ік 
влітку 
Кому влітку холод, тому взимку голод. 
3. Словниковий диктант 
Шістдесят, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат. 
4. Робота за підручником (с. 187–188) 
Вправи 377–379 
- Вправа 378. 
Дощ — дощик, дощовик, дощовий, задощило. Квіти — квіточка, квітонька, квітковий, розквітнути. 
5. Робота в парах 
— Прочитайте, поясніть значення. Спишіть. У словах замість пропусків напишіть потрібні закінчення. До слова Вітчизна доберіть спільнокореневі слова. 
1) Коли любиш свою Вітчизн..., то й на подвиг за неї підеш. 2) Нема краю кращого за рідний край, нема країни кращої за Вітчизн... 3) Людина без Вітчизн..., як соловей без лісу. 4) Моя Вітчизн... — пісня колискова. 
— Прочитайте текст. Випишіть в один стовпчик різні форми одного слова, у інший — спільнокореневі. Корені виділіть. 
РІДНИЙ КРАЙ 
Рідне, рідна, рідний — корінь роду й народу. Рідна мати й рідний тато, рідна земля й рідна Україна, рідна мова й рідна школа... 
Святі слова тримають нас на світі й учать любові до берегів, між якими з віків у віки тече ріка нашого народу, нашої нації, нашої України! Школу поставили українці в один ряд із такими словами, які рівноцінні життю,— мама, Україна, мова. 
Ми, українці,— нація, яка споконвіку прагне багато знати, а це утверджує нашу віру, що ми вічно будемо на цій землі. (За Я. Гояном) 
— Прочитайте прислів’я, поясніть значення. Визначте, що спільного у поданих висловах. 
1) Майстром ніхто не народився, а зробився. 2) Ще жоден майстер з неба не впав. 3) Справа робить майстра. 4) Зробивши роботу, добре відпочивати. 5) Багато рук — легка робота. 6) Добрий початок — половина роботи. 
— Розберіть речення за членами речення. Визначте частини мови. 
На осінніх канікулах я гарно відпочив у бабусі. 
Тихо і спокійно осіннього дня в лісі. 
6. Фізкультхвилинка 
Тестування 
1. Позначте речення. 
а) Біля нас. 
б) Сергій та Максим заспівали пісню. 
в) Упродовж дня. 
2. Позначте окличне речення. 
а) О земле рідна!.. 
б) Що ти мені вчора обіцяв? 
в) Ми будемо відпочивати... 
3. Позначте спонукальне речення. 
а) Вчителі на перерві вийшли на коридор. 
б) Любіть Україну, як сонце, любіть... 
в) Чи всі виконали домашнє завдання? 
4. У якому реченні немає однорідних членів речення? 
а) Діти розмовляють голосно. 
б) Андрій прийшов і розповів. 
в) Марина і Катерина прибігли. 
5. Позначте речення, у якому правильно визначено граматичну основу. 
а) Сьогодні на уроці ми вивчали нову тему. 
б) До кімнати зайшли гості. 
в) Ольга відкрила книгу й прочитала правило. 
а) а; 
б) б; 
в) в. 
6. Проаналізуйте подані речення за метою висловлювання та обведіть відповідний номер: 1 — розповідне, неокличне речення, 2 — питальне речення, 3 — спонукальне речення, 4 — окличне речення. 
- Скільки шляхів-доріг відкрито кожному! 
- З однолітками-туристами мандруй по рідній землі, милуючись її неповторною красою. 
- Теплого дня вирушаємо до лісу, щоб відчути його свіжу прохолоду. 
- А літньої пори? 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Чи сподобався вам урок? 
— З яким настроєм завершуєте його? 

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити вивчене про текст, частини мови; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість за мовними явищами, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю, української мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РОЗДІЛУ 
1. Робота за таблицею 
Самостійні частини мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник. 
Службові частини мови: прийменник, сполучник. 
2. Бліцвікторина 
- Іменник — це частина мови... 
- Прикметник — це частина мови... 
- Дієслово — це частина мови... 
- Займенник — це частина мови... 
- Числівник — це частина мови... 
- Займенник з прийменником пишеться... 
- Початкова форма займенника — це... 
- Дієслова мають три часи... 
- Числівники відповідають на питання... 
- Щоб визначити рід, число і відмінок прикметника,... 
- До 2-ї особи належать займенники... 
- Не з дієсловами... 
- Займенники вживаються замість... 
- Іменник має три роди... 
- Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання... 
- Займенники змінюються за... 
- Власні назви пишуться з... 
- До 1-ї особи належать займенники... 
- Початкова форма дієслів — це... 
- У числівниках 50–80 змінюється тільки... 
- Прийменники із займенниками пишуться... 
- Якщо перед займенником 3-ї особи вживаються прийменники, ... 
- Назви істот відповідають на питання... 
- Назви неістот відповідають на питання... 
- До 3-ї особи належать займенники... 
- Іменники змінюються за... 
IV. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 371 
— Прочитайте заголовок до тексту. 
— Прочитайте спільнокореневі слова з тексту. (Пташками, пташиних, пташенят. Гнізд, гніздечко, гніздування.) 
— Якими словами можна їх доповнити? (Птах, птахівниця, пташечка; гніздитися) 
— Який синонім до слова пташки вжито в тексті? (Пернаті друзі) 
— Прочитайте розповідні, питальні і спонукальні речення. 
— Прочитайте, яким окличним реченням можна було б закінчити текст. 
2. Каліграфічна хвилинка 
По оре т тр рт портрет 
— Визначте рід, число іменника, провідміняйте його. 
3. Словниковий диктант 
Фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять. 
4. Робота за підручником (с. 186–187) 
Вправи 372–373 
- Вправа 374. 
Уперіщив — припустив, участив, ушкварив, сипонув. 
- Вправа 375. 
Дарувало — подарувало, котило — закотило. 
5. Фізкультхвилинка 
6. Самостійна робота 
1) Знайти речення, яке складається тільки з іменників. Визначити відмінок цих іменників. 
Ледачого всі обминають, а роботящого шанобливо вітають. Праці — життя, дозвіллю — година. 
2) Закінчити фразеологізми. Визначити, до якої частини мови належить останнє слово. 
Зарубати на... (носі). (Іменник) 
Куй залізо, поки... (гаряче). (Прикметник) 
Як кіт ... (наплакав). (Дієслово) 
Вийти з ... (себе). (Займенник) 
Зрозуміло, як 2 на 2 — ... (чотири). (Числівник) 
7. Граючись — навчаємось 
1) Гра «Покажи частину мови». 
Якщо це іменник — показати крапку над головою, дієслово — показати долоню, прикметник — сказати «ой», займенник — показати рукою на себе, числівник — плеснути у долоні. 
Сонце, я, нами, три, весна, перший, нічне, сон, малий, його, приїхали, радіють, веселее, спить, двадцять, сім. 
2) Гра «Відгадай, хто я». 
Учень — «частина мови», розповідає про себе. Діти відгадують цю частину мови. 
Наприклад: 
— Я частина мови, яка означає назву предмета і відповідає на питання хто? що?, я змінююсь за... 
8. Тестування 
Тестування 
1. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот? 
а) Птах, листя, дерева, товариш; 
б) книга, хата, ніж, одяг, осінь; 
в) дощ, небо, ягоди, батько, мати. 
2. Якими членами речення бувають прикметники? 
а) Тільки головними; 
б) тільки другорядними; 
в) другорядним або присудком. 
3. Замість яких частин мови вживаються займенники? 
а) Замість дієслів; 
б) замість прийменників; 
в) замість іменників, прикметників та числівників. 
4. У якому рядку всі слова — числівники? 
а) Перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятка; 
б) десять, десятеро, сто двадцять, сорок один; 
в) одинадцятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, друг, шість. 
5. У якому рядку всі дієслова майбутнього часу? 
а) Читатимеш, заспіваю, буде малювати, лити, сумую; 
б) покличу, налякає, принесемо, буду кричати, ходжу; 
в) відвідаєш, сподіватимусь, будеш вірити, переможу, полечу. 
6. Продовжити речення: «Частини мови — це...»: 
а) слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням; 
б) особливі групи слів, що характеризуються лексичним значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні; 
в) слова, протилежні за значенням. 
7. У якому рядку всі подані слова — іменники? 
а) Рух, бігати, завдання, читати, радість; 
б) звертання, синява, сміливість, радість, читання; 
в) дія, молодий, природа, життя, рухатися. 
8. Як змінюються прикметники? 
а) Тільки за відмінками; 
б) за родами, відмінками і числами; 
в) тільки за родами. 
9. У якому рядку всі наведені слова є займенниками? 
а) Сік, дім, ніч, ліс, біль; 
б) він, сам, чий, вік, чай; 
в) мій, наш, ваш, свій, твій. 
10. У якому рядку допущено орфографічну помилку? 
а) Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр; 
б) з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати; 
в) рум’яний, дзвякнути, цвях, моркв’яний, торф’яний. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Чи сподобався вам урок? 
— Що здалося найцікавішим? 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— З яким настроєм завершуєте урок? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 376 (с. 187). 

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити вивчене про споріднені слова, речення; розвивати вміння розрізняти частини мови, види речень за метою висловлювання; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість за мовними явищами, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю, української мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
III. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 364 
— Яка головна думка тексту? 
— Прочитайте виділені слова, назвіть у них префікси. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Фф фт фу фб фл фу фі 
футбол, футболіст, футболити, футбольний, футболка 
3. Словниковий диктант 
Сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, трамвай, тролейбус. 
4. Робота за підручником (с. 183–185) 
Вправи 365–370 
- Вправа 369. 
Затих — тиша, тихий, тихенько, притихнути. Життя — живий, жити, життєвий. 
5. Фізкультхвилинка 
6. Самостійна робота 
1) Склади і запиши речення, визнач їх граматичну основу. 
в’ється, між, швидка, берегів, зелених, річка; 
голубі, сонце, у, світле, віконця, зазирає; 
на, виблискували, самоцвітами, сонці, роси, краплі. 
2) Запиши речення і встанови зв’язок слів. 
Вітерець ранковий цвіт рясний гойдає. 
Сонце вийшло із-за пишної ниви. 
Красою ранньої зорі милується лелека. 
ІV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що виражає речення? 
— Які є речення за метою висловлювання? 
— А за інтонацією? 
— Наведіть приклади таких речень. 
— Що таке підмет, присудок? 
Гра «Нескінченне речення» 
— Складіть речення, додаючи по одному слову до слова туман. 
Зразок: 
Туман клубочиться. 
Туман клубочиться над озером. 
Туман клубочиться над сонним озером. 
Білий туман клубочиться над сонним озером. І т. д. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 371 (с. 185). 

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити вивчене про будову слова, частини мови, однорідні члени речення; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати вміння інтонувати, поширювати речення, встановлювати зв’язок слів у реченні; сприяти вихованню любові до природи. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
IІІ. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 360 
— Прочитайте текст, які пропущені букви вставили? Яким правилом довелося скористатися, щоб виконати завдання? 
2. Каліграфічна хвилинка 
Пр во ор уч праворуч 
— Вставте прислівники в речення. 
Мов у казці: їдеш в один кінець — зеленіє..., їдеш у другий кінець — зеленіє... 
3. Словниковий диктант 
Попереду, посередині, портрет, праворуч, п’ятдесят, п’ятдесяти, п’ятсот, революція, республіка. 
4. Робота за підручником (с. 182–183) 
Вправа 361 
Інформація для вчителя 
Зелені свята — дуже давнє народне свято, яке символізує остаточний прихід літа. В основі Зелених свят тисячі років лежали культ рослинності і магія заклинання майбутнього врожаю. 
У Зелені свята в деяких місцевостях України були звичаї, пов’язані зі священними деревами. Наприклад, на Лівобережжі був обряд водити тополю. Дівчата вибирали поміж себе дівчину на тополю, прикрашали її намистом, стрічками та квітами, обличчя зав’язували хусткою, руки прив’язували до палиці і так водили по селу з гучними піснями. Кожний господар радо зустрічав процесію і, приймаючи від неї добрі побажання (головним чином, приплоду худобі і гарного врожаю), щедро обдаровував учасників обряду. 
А ще відома така молодіжна забава, як завивання берези. Уранці у Зелену неділю дівчата беруть харчі, закликають хлопців і з піснями-веснянками та гаївками йдуть у ліс чи в гай. Там грають, співають, хороводять, а потім сідають і разом їдять все, що принесли. Після цього шукають у лісі молоді берізки, що мають тонкі і довгі гілля-пруття — і з того тонкого гілля на самій березі завивають вінки, співаючи відповідних пісень: 
По саду ходжу, виноград саджу. 
Посадивши та й поливаю, 
Ой поливши та й нащіпаю, 
Нащіпавши, віночка зів’ю, 
Віночка звивши, на воду пущу: 
Хто вінка пійме, той мене візьме... 
Хлопці можуть допомагати — кожен своїй дівчині — завити вінок на березі. 
Ой, зав’ю вінки та на всі святки, 
Ой на всі святки, на всі празники... 
На всі святочки, на годовії і на роковії... 
Звивши вінок на живій березі, хлопці їх обережно відламують і доручають дівчатам. А дівчата забирають додому і пізнім вечором йдуть до води і пускають їх на воду, як на Купала, споглядаючи, чи швидко пливуть, чи не підуть під воду, чи з’єднається з іншим вінком, на який загадала дівчина, чи не при-стане до берега, тощо. 
Троїцькі розваги починалися з понеділка і тривали цілий тиждень. Зазвичай їх влаштовували в лісі чи в полі, на вигоні за селом. Подекуди молодіжні забави й танці проходили біля спеціальних лаштунків — ігорного дуба чи явора. Вони являли собою довгу жердину, до якої зверху горизонтально прикріплювали колесо, прикрашене квітами, гіллям, стрічками. 
Вправа 362 
Вправа 363 
Споріднені слова: спека — пекучого, пекти, запіканка, пекар, спекотно; день — денної, щоденник, щоденно, деньок, днина, удень. 
5. Фізкультхвилинка 
6. Самостійна робота 
1) Постав розділові знаки в середині та в кінці речень. Дай характеристику речень за зразком. 
Зразок: Діти шанують своїх батьків. (Розповідне, неокличне) 
Хіба можна не любити свій рідний край 
Рідний край є в кожної людини 
Любіть діти свій рідний край 
2) Перетвори розповідні речення на питальні і спонукальні. 
Андрій читає художню книжку. 
Учні заходять у світлий клас. 
Діти взяли кошики і пішли до лісу. 
ІV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що виражає речення? 
— Які є речення за метою висловлювання? 
— А за інтонацією? 
— Наведіть приклади таких речень. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 364 (с. 183). 

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні знання учнів про будову слова; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про будову слова. 
III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РОЗДІЛУ (
1. Бесіда 
— Що таке закінчення? 
— Для чого воно служить? 
— З яких частин слова складається основа слова? 
— Що закладено у корені? (У корені закладено основне значення слова.) 
— Чи завжди можна вважати слова спорідненими, якщо корені слів звучать однаково? (Ні. Корені можуть звучати однаково, та слова можуть мати різні значення.) 
— Які слова називаються спільнокореневими? (Слова, які мають спільну частину — корінь і однакове значення.) 
— Закінчіть речення. 
- Основа — це... 
- Закінчення — це... 
- Корінь — це... 
- Префікс — це... 
- Суфікс — це... 
2. Інтерактивна вправа «Голосування ногами» 
— Якщо ви почуєте неправильне твердження, тупотіть ніжками. 
- Корінь — змінна частина слова. 
- Суфікс стоїть після кореня. 
- Префікс служить для утворення нових слів. 
- Визначити закінчення означає дібрати спільнокореневі слова. 
- Основа — це слово без закінчення. 
- Корінь — спільна частина споріднених слів. 
IV. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 356 
Спільнокореневі (споріднені) слова: граб, грабовий, грабок; граблі, гребти, грабельки; ріг, ріжок, рогатий, ріжечок; ріж, різати, зрізаний. 
— Доведіть, що завдання виконане правильно. 
— Прочитайте складені речення. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Бо се єн ос восени 
— Доберіть спільнокореневі слова. Визначте спільну частину. Складіть з поданим словом питальне речення. 
3. Словниковий диктант 
Аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, вперед, вранці, вчора, гардероб, гектар, гвинтівка, до побачення, держава, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, назад, напам’ять, океан. 
4. Фізкультхвилинка 
5. Робота за підручником (с. 180–181) 
Вправи 357–359 
6. Самостійна робота 
Тестування 
1. Закінчення — це значуща частина слова, яка: 
а) стоїть після кореня і служить для утворення слів; 
б) містить спільне значення споріднених слів; 
в) виражає граматичне значення слова і служить для зв’язку слів у реченні. 
2. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення. 
а) Уголос, заєць, колос; 
б) зранку, банку, другу; 
в) навесні, поночі, увечері. 
3. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення. 
а) Вид, код, молодий; 
б) канал, палац, тихий; 
в) сир, хліб, віск; 
4. Слова кажу, кажеш, кажемо — це: 
а) форми одного слова; 
б) спільнокореневі слова; 
в) синоніми. 
5. Позначте рядок, у якому всі слова спільнокореневі. 
а) Сон, сонний, сонце; 
б) рости, доростити, зріст; 
в) народ, народний, нарада; 
6. У словах запам’ятати, відвідати буквосполучення -ти виконує роль: 
а) частини кореня; 
б) суфікса; 
в) закінчення. 
7. У словах заможному, свіжому закінченням є: 
а) -у; 
б) -му; 
в) -ому. 
8. Суфікс -еньк- у словах тихенький, маленький надає словам значення: 
а) згрубілості; 
б) пестливості; 
в) неповної дії. 
9. Позначте стовпчик, у якому прізвища письменників записані в алфавітному порядку. 
а) Бойко Г.  б) Бойко Г.  в) Костенко Л. 
Нестайко В.  Костенко Л.  Нестайко В. 
Костенко Л.  Нестайко В.  Бойко Г. 
10. Позначте слово, яким можна замінити вислів накивати п’ятами. 
а) Попрощатися; 
б) втекти; 
в) роззутися. 
11. Визначте, у якому рядку всі іменники в орудному відмінку записано правильно. 
а) Матір’ю, сіллю, радістю; 
б) матірю, сілю, радістю; 
в) матір’ю, сілью, радісьтюю. 
12. Позначте рядок, у якому всі прикметники записано правильно. 
а) Сільський, запоріжський, чумацький; 
б) сільський, запоріжський, чумакський; 
в) сільський, запорізький, чумацький. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які значущі частини слова вам відомі? Дайте їм визначення. 
— Чи завжди слова з однаковим коренем є спільнокореневими? 
— Що є спільною частиною споріднених слів? Наведіть приклади. 
— Яке значення має закінчення у слові? Що воно виражає? 
— Які суфікси надають слову емоційного забарвлення? 
— Які слова не мають закінчення? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 360 (с. 182). 

Українська мова 4 клас УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТІВ-ІНСТРУКЦІЙ

УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТІВ-ІНСТРУКЦІЙ 
Мета: вчити учнів складати тексти-інструкції; збагачувати словниковий запас; формувати навички каліграфічного письма; розвивати зв’язне мовлення; виховувати поважне ставлення до слова, любов до книги, культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Актуалізація опорних знань 
— Що таке інструкція? Доберіть синоніми до цього слова. 
Інструкція — вказівка про порядок і способи виконання певної роботи, користування машиною, приладом тощо, алгоритм, правило дій, послідовність проведення обчислювальних операцій, спосіб знаходження шуканого результату. 
— Які типи текстів ви вивчали на уроках української мови? 
— Який тип тексту нагадує алгоритм? 
— Існують інструкції посадові, з техніки безпеки, експлуатації різного устаткування та ін. Текст інструкції має бути стислим, точним, зрозумілим. 
Посадова інструкція — це обов’язковий кадровий документ, у якому перелічені обов’язки працівників. (Показати зразок.) 
— Існують інструкції з експлуатації різного устаткування (показати зразок); інструкція з техніки безпеки (показати зразок). 
— Наведіть приклади текстів-інструкцій. Наприклад: рецепт для виготовлення ліків, який виписує лікар для фармацевта; інструкція завантаження комп’ютера; інструкція користування електроприладом; рецепт приготування напою або страви. 
— А де ще ви користуєтеся інструкціями? (Під час ігор, виготовлення різних поробок, розв’язування задач, рівнянь, під час підготовки до переказу, під час роботи над помилками і т. ін.) 
Висновок: щоб правильно виконати роботу, слід дотримувати роз’яснень, послідовності виконання дій. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми будемо працювати над текстами, у яких даються поради, роз’яснення (інструкціями). 
IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ 
1. Фронтальна робота 
— Складіть і запишіть зв’язний текст з поданих речень. У якій формі вжито дієслова? 
За сигналом «квач» намагається наздогнати когось із гравців і доторкнутися до нього рукою. 
Гравці розміщуються на майданчику. 
У цій грі виграє той, хто жодного разу не був «квачем». 
Один із них ведучий — «квач». 
Цей гравець зупиняється і голосно говорить: «Я квач», і теж намагається доторкнутися до когось із гравців. 
2. Робота в парах 
— Розкрийте дужки, ставлячи дієслова у потрібній формі. 
ГРА «СИЛАЧІ» 
Дві команди гравців (стати) одна навпроти другої уздовж лінії, проведеної між ними. Хлопчики (стати) проти хлопчиків, а дівчатка проти дівчаток. За командою гравці (брати) за одну або дві руки. За другою командою кожен (намагатися) перетягнути свого суперника до себе за лінію. За кожного перетягненого команда (отримати) очко. 
3. Фізкультхвилинка 
4. Диференційована робота (в групах) 
— А тепер кожна група обере собі завдання для складання інструкції. (Спікери вибирають завдання, що лежать в конвертах.) 
Завдання 1. Склади інструкцію про виготовлення аплікацій на тканині. 
Використовуй запитання: 
- За допомогою якого паперу переносять малюнок на тканину? 
- Як добирають деталі аплікації? 
- Яким швом ці деталі приметують до основи? 
- Як треба пришивати деталі, щоб не було зморщок, перекосу? 
- Яким клеєм можна з’єднувати деталі аплікації з тканиною? 
- Що потрібно зробити з тканиною, коли аплікація готова? 
- Де можна використати аплікацію? 
Слова і вирази: малюнок, копіювальний, компонують, «уперед голку», від середини малюнка, поступово посуваючись до країв, через край, клей ПВА, краї обрізувати, рівняти, підрублювати, оздоблення. 
Завдання 2. Склади інструкцію про виготовлення іграшкового зайчика з поролону. 
Використовуй запитання: 
- Як прикріпити шаблон іграшки до поролону? 
- Чому спочатку зметують обидва шари поролону, а потім вирізують? 
- Яким швом найкраще зшити вирізану заготовку? 
- Як треба зшити, щоб можна було вивернути виріб на лицьовий бік? 
- Чим наповнити іграшку? 
- Як зробити ніс, очі, вуса? 
- Як можна одягнути зайчика? 
Слова і вирази: шпильками, прямокутники з поролону, по обведеному контуру, шов «строчка», нижній зріз, отвір, обрізки поролону, стібки через край, волосинки одежної щітки, фарби. 
Завдання 3. Склади інструкцію про виготовлення м’якої іграшки «Каченя» з тканини. 
Використовуй запитання: 
- Якого кольору беруть тканину для виготовлення каченят? 
- Що готують для роботи? 
- Як розмістити на тканині шаблон тулуба, голови, лапок, дзьоба? 
- Чим обвести шаблони? 
- Яким швом прошивають тканину, призначену для тулуба і голови? 
- Як утворити заглибинку у вигляді торбинки? 
- Чим заповнити середину? 
- Яким швом пришити голову каченяти до тулуба? 
- Де прикріпити лапки? 
- З чого виготовити очі? 
Слова і вирази: ножиці, наперсток, шаблони, якнайменше відходів, простим олівцем, шов «уперед голку», кінці ниток стягують, шматочки поролону, шов «через край», на нижній частині тулуба, намистинки. 
Завдання 4. Склади інструкцію про виготовлення іграшкового каченяти з поролонової мочалки. 
Використовуй запитання: 
- Що можна використати для виготовлення каченяти? 
- З якої мочалки вирізати тулуб, а з якої голову? 
- Яких розмірів повинні бути тулуб і голова? 
- Які дрібні деталі вирізати з обрізків? 
- Як зробити каченяті очі? 
Слова і вирази: набір різнокольорових мочалок, з прямокутників, з круглої, пропорційними, гострими ножицями, перегинають навпіл, з боків, наклеїти, намалювати фломастерами. 
Завдання 5. Скласти інструкцію для виготовлення салату «Літній». 
Використовуй запитання: 
- Що можна використати для виготовлення салату? 
- Які інструменти та пристосування можна використати? 
- З чого розпочати роботу? 
- Чим заправити салат? 
- Як прикрасити салат? 
Слова і вирази: 1 огірок, 2 помідори, 2 цибулини, 1 солодкий перець, 1 ст. ложка солі (без гірки), 1 ст. ложка французької гірчиці, 2 ст. ложки олії, 3 ст. ложки 5 % оцту, 100 г вершків (20 %), 1 ч. ложка цукру, 1 пучок кропу, перець молотий. 
5. Перевірка виконання. Читання текстів інструкцій 
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Навіщо потрібно вміти складати інструкції? 

Українська мова 4 клас ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 
Мета: повторити порядок звуко-буквеного аналізу слова і порядок розбору слів за будовою, види речень за метою висловлювання, частини мови; розвивати вміння добирати заголовок до тексту, який би виражав головну думку, записувати слова в алфавітному порядку; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
III. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РОЗДІЛУ 
Робота з таблицею 
                                                                                       Речення 
                                                                                     Виражає закінчену думку 
Розповідні (про щось розповідають)  Питальні (про щось запитують)                    Спонукальні (висловлюють спонукання до дії, прохання,                                                                                                                                           запрошення, заклик, пораду, вимогу, наказ, заборону,                                                                                                                                                застереження) 
                                                                   За інтонацією 
            Окличні                                                Окличні                                                Окличні
            Неокличні                                       Неокличні                                             Неокличні
                                                               Розділові знаки 
                . !                                                    ? !                                                       . ! 
— Які є речення за метою висловлювання? 
— А за інтонацією? 
                                                                     ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 
                                         ПІДМЕТ                                                                           ПРИСУДОК 
головний член речення, який означає предмет                                                           головний член речення, який означає дію та відповідає на     чи особу та відповідає на питання хто? що?                                                                питання що робить? та ін. 
                                                                            ОДНОРОДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 
відповідають на одне запитання  належать до одного слова в реченні  є одним членом речення  є однією частиною мови 
IV. ВИКОНАННЯ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 351 
— Прочитайте виписаний уривок про Велику Вітчизняну війну, який вас особливо вразив. 
— Назвіть іменники разом із залежними прикметниками, їхні рід і число. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Пп Рр Тт Ее Оо пп рр тт 
портрет портретний портретист 
3. Словникова робота 
Диктант 
Я люблю свою маленьку батьківщину. Це чиста криниця у гайочку. Це широкі лани пшениці і кукурудзи. Це спів жайворонка у літньому небі. Це схід сонечка над моїм будинком вранці і захід його ввечері. 
4. Робота за підручником (с. 178–180) 
Вправи 352–354 
- Вправа 355. 
Слова, які є формами того самого слова і споріднені слова до них: земля, земле, земляни, земляний, земелька, землянка, приземлитися; жайворонок, жайворонку, жайвір, жайвороночок, жайвориний; пташко, пташки, птах, пташиний, пташечка, птахівня. 
5. Фізкультхвилинка 
У травиці-муравиці 
Прилягла тихенько киця. 
Буду тихо я ходити, 
Щоб її не розбудити. 
Посварюсь на півня: «Цить! 
У травиці киця спить». 
6. Самостійна робота 
Тестування 
1. Яке з поданих тверджень є правильним? 
а) Текст — це група речень, зв’язаних між собою. 
б) Текст — це одне чи група речень, об’єднаних темою та головною думкою. 
в) Текст — це одне чи група речень, зв’язаних граматично чи за змістом. 
2. Тема тексту — це: 
а) те, про що у ньому розповідається; 
б) те, чого він навчає; 
в) те, до чого він закликає. 
3. Чи правильно встановлено послідовність речень? 
1) Ти їси й завдяки цьому ростеш. 
2) Він складається з сили-силенної цеглинок-клітин. 
3) Твій організм теж ніби будинок. 
4) Ці цеглинки-клітини утворюються з їжі. 
5) Будинок складається з великої кількості цеглин. 
6) Їжа в організмі є будівельним матеріалом. 
а) Так; 
б) ні. 
4. Познач рядок, у якому подано синоніми до слова сміятися. 
а) Реготати, хихикати; 
б) плакати, сумувати; 
в) сміх, смішний. 
5. Визнач, у якому словосполученні у слові сіль голосний [ і ] чергується з [ о ]. 
а) Посипати с..ллю; 
б) набрати с..лі; 
в) їхати по с..ль. 
6. Визнач, у якому рядку всі прикметники записано правильно. 
а) Найкращий, природного, осінньої; 
б) найкращий, природнього, осіньої; 
в) найкращий, природного, осінньої. 
7. Познач рядок, у якому всі дієслова записано правильно. 
а) Малюєш, бачите, копаємо; 
б) малюїш, бачите, копаїмо; 
в) малюїш, бачете, копаємо. 
8. Визнач, у якому рядку всі числівники записано правильно. 
а) Шіснадцять, шіссот, п’ядесяти; 
б) шістнадцять, шістсот, п’ятдесяти; 
в) шістнадцять, шістьсот, п’ятидесяти.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— За допомогою чого може змінюватися форма слова? 
— З яким настроєм ми завершуємо урок? 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 356 (с. 180).