понеділок, 23 листопада 2015 р.

ОСнови здоров'я 4 клас САМООЦІНКА І ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ

САМООЦІНКА І ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ
Мета
Визначити, як самооцінка впливає на поведінку людини; вчити адекватно оцінювати свої здібності, розрізняти впевненість і самовпевненість; формувати вміння поводитися гідно в будь-якій ситуації.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні мають уміти:
- розказати, що таке самооцінка;
- назвати види поведінки;
- пояснити різницю між впевненістю і самовпевненістю;
- робити адекватну самооцінку.
Обладнання і матеріали
- паперові стрічки за кількістю учнів; деформоване речення «НАЛЕПОГВОЛИ ЦЮПРАЙ, І В БЕТЕ ОДНЕНОМІН ВЕС ЙДЕВИ»;
- картки «Завищена самооцінка», «Занижена самооцінка», «Реалістична самооцінка», «Агресивна поведінка», «Пасивна поведінка», «Гідна поведінка».
Орієнтовний план тренінгу
Стартові завдання                             6 хв.
Практична робота                             4 хв.
Інформаційне повідомлення            4 хв.
Руханка                                              3 хв.
Робота в групах                                7 хв.
Проблемне питання                         4 хв.
Робота в парах                                  7 хв.
Підсумкове завдання                       5 хв.
Стартові завдання (перейти до нового матеріалу)
1. Назвати тему і завдання уроку.
2. Прочитати текст «Що таке самооцінка» в підручнику на с. 120.
3. Виконати стартове завдання в підручнику на с. 120:
1 – завищена самооцінка, коли людина перебільшує свої досягнення,
2 – занижена самооцінка, коли людина недооцінює свої здібності,
3 – реалістична самооцінка.
4. Виконати завдання в зошиті на с. 54.
Практична робота (вчити робити самооцінку)
Роздати дітям паперові стрічки, покласти їх вертикально.
Запропонувати поставити на стрічці кружечок на тій висоті, як кожен з них оцінює свою старанність у навчанні (поведінку, вміння товаришувати…).
Пояснити, що найнижча оцінка внизу стрічки, максимальна – вгорі стрічки.
Потім діти мають обмінятися стрічками із сусідом по парті і вирішити, яка самооцінка – завищена, занижена чи реалістична.
Інформаційне повідомлення (пояснити, як самооцінка впливає на поведінку)
Прочитати текст у підручнику на с. 121 «Вплив самооцінки на поведінку».
- Чому шкідливо вважати себе нездібним?
- Прочитай пораду:
«НАЛЕПОГВОЛИ ЦЮПРАЙ, І В БЕТЕ ОДНЕНОМІН ВЕС ЙДЕВИ»
(«НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮЙ, І В ТЕБЕ НЕОДМІННО ВСЕ ВИЙДЕ»)
Руханка (виконати рухливі вправи)
Пограти в гру, запропоновану в підручнику на с. 121.
Робота в групах (познайомити з видами поведінки)
Прочитати в підручнику на с. 122 текст «Види поведінки».
- Встановіть співвідношення між поведінкою і самооцінкою:
Завищена самооцінка                      Агресивна поведінка
Занижена самооцінка                     Пасивна поведінка
Реалістична самооцінка                 Гідна поведінка
Об’єднати дітей у 3 групи. Запропонувати дітям життєву ситуацію (В бібліотеці вам дуже довго шукають книгу. Вас штовхнули у транспорті.).
Діти першої групи мають відреагувати на неї агресивно, другої – пасивно, третьої – гідно.
Продемонструвати. Обговорити.
Висновок: гідна поведінка принесе позитивні емоції обом сторонам, що спілкуються.
Проблемне питання (визначити різницю між впевненістю і самовпевненістю)
- Як ви гадаєте, чи однакові риси характеру впевненість і самовпевненість? Поясніть різницю.
(Вислухати всі відповіді дітей).
Прочитати текст «Упевненість і самовпевненість» в підручнику на с. 123.
Робота в парах (вчити розрізняти впевненість і самовпевненість)
Об’єднати дітей у пари. Запропонувати прочитати в підручнику на с. 123 характеристики трьох дітей. Обговорити і визначити у кожного самооцінку, вид поведінки і впевненість чи самовпевненість.
(Марійка – реалістична самооцінка, гідна поведінка, упевненість, Оленка – занижена самооцінка, пасивна поведінка, самовпевненість, Юрко – завищена самооцінка, агресивна поведінка, самовпевненість).
Висновок: найбільшу повагу викликають такі діти як Марійка.
Виконати завдання в зошиті на с. 55.
Підсумкові завдання (закріпити отримані знання)
1. Що таке самооцінка?
2. Проаналізуйте себе – на кого з дітей ви схожі: на Марійку, Оленку чи Юрка?
3. Закріпити на дошці картки «Завищена самооцінка», «Занижена самооцінка», «Реалістична самооцінка», «Агресивна поведінка», «Пасивна поведінка», «Гідна поведінка». Діти мають зняти ту картку, яку рису
вважають шкідливою, і прокоментувати. На дошці має залишитися
Реалістична самооцінка                   Гідна поведінка
- Намагайтеся досягти того, щоб мати реалістичну самооцінку і гідну поведінку.

Немає коментарів:

Дописати коментар