понеділок, 23 листопада 2015 р.

Основи здоров'я 4 клас ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ І ЗДОРОВ’Я

ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ І ЗДОРОВ’Я
Мета
Пояснити термін «засоби комунікації»; розказати небезпеки від них; вчити попереджати ці небезпеки; формувати звичку вести здоровий спосіб життя.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні мають уміти:
- назвати засоби комунікації;
- пояснити їх шкідливий вплив на здоров’я;
- розказати правила користування засобами комунікації.
Обладнання і матеріали
- аркушики з назвами «МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН», «ТЕЛЕВІЗОР», «КОМП’ЮТЕР» за кількістю учнів;
- 3 аркуші паперу формату А-3;
- деформоване речення «РОЗУМНИЙ ЖЕНЕТЬСЯ НЕ ЗА ТИМ, ЩО ПРИЄМНО, А ЗА ТИМ, ЩО ПОЗБАВЛЯЄ НЕПРИЄМНОСТЕЙ».
Орієнтовний план уроку
Стартові завдання                          6 хв.
Інформаційне повідомлення         2 хв.
Робота в групах                              18 хв.
Руханка                                           2 хв.
Практична робота                          8 хв.
Підсумкове завдання                     4 хв.
Стартові завдання (повторити попередній матеріал і перейти до нового)
1. Пригадати вивчене на попередньому уроці:
- Чи завжди рекламований товар кращий?
- Яка мета реклами?
- Проаналізуйте себе: чи впливає реклама на ваші рішення?
2. Назвати тему і завдання уроку.
3. Прочитати в підручнику на с. 75 текст «Що таке засоби комунікації».
Виконати стартове завдання на с. 75 підручника – назвати і обговорити зображені засоби комунікації.
4. По черзі назвати свій улюблений засіб комунікації і запропонувати методи його удосконалення.
5. Виконати завдання 1 в зошиті на с. 34.
Інформаційне повідомлення (з’ясувати вплив засобів комунікації на здоров’я)
Прочитати в підручнику на с. 76 текст «Вплив засобів комунікації на здоров’я».
- Як ви гадаєте, яка користь і яка шкода від засобів комунікації?
(Вислухати відповіді).
- Зараз ми з’ясуємо, як потрібно користуватися ними, щоб не нанести шкоди здоров’ю.
Робота в групах (скласти правила користування засобами комунікації)
Роздати дітям аркушики з назвами «МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН», «ТЕЛЕВІЗОР», «КОМП’ЮТЕР». Діти мають об’єднатися у 3 групи. Роздати групам аркуші формату А-3. Кожній групі дати завдання відповідно до назви групи: 1 – «Мобільні телефони» на с. 76-77 підручника, 2 – «Комп’ютери. Інтернет» на с. 78, 3 – «Телебачення» на с. 79. Діти мають, користуючись роз’ясненням у підручнику, підготувати плакат, де казати небезпеки від засобу кмунікації і скласти правила безпечного користування ним.
Презентувати роботи.
Висновки: найбільші небезпеки:
мобільних телефонів - опромінення, травмування, ураження блискавкою;
Інтернету – комп’ютерна залежність, зловмисники, небажана інформація;
телебачення – марнування часу , гіподинамія, реклама, сцени насилля.
Виконати завдання 2 в зошиті на с. 34.
Руханка (виконати рухливі вправи)
- Перевіримо, як уважно ви слухали товаришів і запам’ятали ту небезпеки, які несуть вам засоби комунікації.
Діти стають у коло. Вчитель називає певну небезпеку, а ті, кого це стосується, мають присісти (діти з групи «Мобільний телефон», «Телевізор» чи «Комп’ютер»).
- Опромінення, комп’ютерна залежність, марнування часу, травмування, гіподинамія, зловмисники, негативний вплив реклами, небажана інформація, ураження блискавкою, сцени насилля.
Практична робота (вчити використовувати отриману інформацію у повсякденному житті)
Попрацювати по черзі з кожним плакатом. Виходить учень до плаката і називає небезпеку від засобу комунікації, а діти мають йому розказати, як цієї небезпеки уникнути. Наприклад:
- Я хочу придбати мобільний телефон. Та від нього шкідливе опромінення.
- Щоб цього уникнути, треба говорити по телефону не більше 3 хвилин і не носити його у кишені.
Виконати завдання в зошиті на с. 35.
Підсумкове завдання (закріпити отримані знання)
1. Що нового ви дізналися сьогодні про засоби комунікації?
2. Які уроки для себе зробили?
3. Які поради ви зможете дати молодшим братикам та сестричкам, а то і батькам?
4. Закріпити на дошці деформоване речення, запропонувати дітям його відтворити і пояснити значення:
«РОЗУМНИЙЖЕНЕТЬСЯНЕЗАТИМ,ЩОПРИЄМНО, АЗАТИМ,ЩОПОЗБАВЛЯЄНЕПРИЄМНОСТЕЙ».
«РОЗУМНИЙ ЖЕНЕТЬСЯ НЕ ЗА ТИМ, ЩО ПРИЄМНО, А ЗА ТИМ, ЩО ПОЗБАВЛЯЄ НЕПРИЄМНОСТЕЙ».

Немає коментарів:

Дописати коментар