середа, 21 жовтня 2015 р.

Природознавство 4 клас КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ЇХ ВИДИ

КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ЇХ ВИДИ 
Мета: ознайомити учнів з властивостями корисних копалин, професіями людей, які добувають корисні копалини; вчити розрізняти види корисних копалин, наводити приклади (2–3) корисних копалин рідного краю; пояснити значення корисних копалин для господарської діяльності людини; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до природи; учити економно використовувати багатства нашої планети. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 106) 
2. Гра «Незакінчене речення» 
- Великі простори суші з майже рівною поверхнею — це... (рівнини). 
- Велике заглиблення з крутими схилами на поверхні землі називається... (яром). 
- Круті схили ярів заростають рослинами, і яр перетворюється на... (балку). 
- Підвищення на рівнині називається... (горб). 
- Ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами, — це... (гори). 
- Ряд гір називають... (гірським хребтом). 
- За висотою гори бувають... (низькі, середні, високі). 
3. Фронтальне опитування 
Учитель демонструє різні форми земної поверхні, учні називають їх. 
— Назвіть низовини і височини України. 
— Що таке горб? Яку будову мають горби? 
— Що таке гори? Яку будову мають гори? 
— Які з них є у вашій місцевості? 
— Що називають рівниною? 
— Чим гора відрізняється від горба? 
— До яких гір за висотою належать Кримські гори? Доведіть свою думку. 
— Які промислові підприємства (фабрики, заводи) є у вашому селищі (місті)? 
— Звідки вони беруть сировину для виробництва? 
— Ось цією сировиною і є природні багатства, які люди добувають з надр (глибин) землі, або з її поверхні. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як називаються ці природні багатства та їх види. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Бесіда з елементами розповіді 
— З чого споруджують будинки, школи, заводи? 
— А з чого виготовляють автомобілі, літаки? 
— Правильно. Щоб побудувати будинок, потрібно багато піску, цементу, вапняку; щоб виготовити машини, верстати, потрібні чавун, сталь, мідь, алюміній. Але автомобілі й літаки самі не поїдуть і не полетять. Що ще потрібно для них? Так, їм потрібне пальне, яке отримують з нафти. Паливо потрібне і для опалювання житла та промислових підприємств. Усі ці речовини залягають на різній глибині в надрах землі і на її поверхні. Щоб користуватися 
цими багатствами, їх необхідно добути. Тому нафта, вугілля, торф, пісок та інші, необхідні для людей речовини, які добувають з надр землі або з її поверхні, називають копалинами.
А чому вони корисні? Корисні копалини — це природні багатства, які люди видобувають із надр землі чи з її поверхні й використовують у народному господарстві. Кам’яне вугілля, торф, нафта, залізна руда, природний газ, граніт, вапняк, пісок, глина, торф — це корисні копалини. Вони залягають у землі на різній глибині.
Усі корисні копалини розподіляють на три групи: горючі, рудні (металеві) і нерудні (будівельні).
Корисні копалини
Горючі
(паливні) Рудні Нерудні
(будівельні)
кам’яне вугілля
буре вугілля
торф
нафта
природний газ залізна руда
марганцева руда
мідна руда кам’яна сіль
вапняк
глина
пісок
олов’яна руда
Під час пояснення вчитель демонструє зразки і заповнює таблицю.
— Чи знаєте ви, які корисні копалини використовують як паливо?
— До пальних викопних належать вугілля, торф, нафта, природний газ. Усе це — різні види викопного палива.
— А яке значення має паливо?
При спалюванні цих копалин утворюється тепло. Воно потрібне для роботи фабрик, заводів, опалювання будинків, приготування їжі. Викопне паливо є цінною сировиною для хімічної промисловості. Наприклад, з нафти виготовляють вазелін, ліки, мило, пластмаси, бензин, гас, а з кам’яного вугілля — фарби, парфуми, також ліки і пластмаси. Пластмаси також виготовляють і з природного газу.
Поговоримо про рудні корисні копалини. Більшість предметів, що оточують нас, зроблені з чавуну, сталі, заліза, які не зустрічаються в природі в чистому вигляді. Ці метали виплавляють з руди; із залізняку — чавун, сталь, з мідної — мідь.
— Подивіться навкруги. Які предмети виготовлені з металів?
— Перейдемо до третьої групи.
— Як ви вважаєте, чому вони називаються будівельними?
— Назвіть корисні копалини, що належать до цієї групи.
2. Робота за підручником (с. 107–109)
Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на запитання на с. 107.
— Розкажіть за мал. 98 про види корисних копалин.
Учні працюють за завданнями підручника на с. 107–108.
— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 109.
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
3. Фізкультхвилинка 
4. Практична робота. Розпізнавання та характеристика корисних копалин свого краю
1) Робота під керівництвом учителя (вивчення властивостей граніту).
— Зараз ми познайомимося з гранітом. На полях, в лісах лежать величезні камені (валуни) — це граніт. Ви, напевно, бачили, коли відпочивали влітку на березі річок і морів, дрібну гальку. Це теж граніт. Для того, щоб хоч щось виготовити з граніту, необхідно знати його властивості. Зараз ми проведемо практичну роботу. Допоможе нам у цьому інструкція.
- Назва корисної копалини.
- Тверда або рідка копалина?
- Міцна або крихка?
- Визначити колір, прозорість.
- Де можна використовувати, застосовувати?
Заповнення таблиці в зошитах.
2) Робота в групах.
Вивчення властивостей піску, глини, вапняку, торфу, вугілля.
3) Виступ кожної групи.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Розгадування кросворда
1
2
3
4
5
1. Недарма його варили в доменній печі,
З нього получили ножиці й ключі. (Залізо)
2. З цього вапняку виготовляють пам’ятники, сходи, каміни. (Мармур)
3. Щоб зробити миску або вазу,
Мене шукай відразу. (Глина)
4. Я потрібний дітворі.
Я на доріжках у дворі,
На будівництві, і на пляжі,
Та у скляній квітковій вазі. (Пісок)
5. Буре, м’яке, із рослин складається, легко загоряється. (Торф)
2. Тестування
1. Які корисні копалини використовують у будівництві?
а) Пісок, глину;
б) граніт, торф;
в) вугілля, сіль.
2. Які корисні копалини служать паливом?
а) Нафта, руда;
б) вугілля, торф;
в) вапняк, газ.
3. Які корисні копалини добувають за допомогою бурових установок?
а) Граніт, пісок;
б) вугілля, руда;
в) нафта, газ.
4. Люди якої професії відшукують родовища корисних копалин?
а) Будівельники;
б) геологи;
в) шахтарі. 
5. Які властивості характерні для піску? 
а) Не має запаху; 
б) має своєрідний запах; 
в) при підсиханні розсипається; 
г) при підсиханні твердне; 
д) у воді не намокає; 
е) у воді намокає; 
ж) добре пропускає воду; 
з) погано пропускає воду. 
6. Оберіть правильне твердження. 
а) Корисні копалини — це все, що знаходиться в землі; 
б) корисні копалини — це природні багатства, які люди добувають з глибин і поверхні землі; 
в) корисні копалини — це все, що служить людині. 
3. Робота з картою корисних копалин 
— Розгляньте на карті умовні знаки, якими позначають корисні копалини. Визначте, які корисні копалини є у вашій місцевості. 
— Чи безмежні запаси корисних копалин? 
— Корисні копалини — це багатство Землі. У нашій країні добувають понад 80 різних видів корисних копалин. Але запаси їх у надрах землі не є безмежними. З часом вони можуть вичерпатися, а тому витрачати їх необхідно економно. Бережливе ставлення до корисних копалин — це бережливе ставлення до речей, які з них виготовлені і побудовані. 
Погляньте навкруги і назвіть речі, виготовлені з корисних копалин. Що виготовляють з корисних копалин? Які корисні копалини потрібні для спорудження будинку? (Стіни класу побудовані з піску, гіпсу, крейди. Двері, вікна пофарбовані фарбою, що виготовлена з нафти. Батареї опалювання, труби, металеві деталі парти виготовлені з чавуну, який, у свою чергу, виготовлений з руди.) 
— Ми побудували великі міста, отримали нові матеріали, яких у природі немає, наприклад, пластмасу, створили різні могутні машини та за їх допомогою впливаємо на природу, щоб стати багатшими. Добуваючи корисні копалини, люди змінюють поверхню землі: риють кар’єри, насипають штучні пагорби відпрацьованої порожньої породи. При цьому місцевість, що оточує родовище, стає непридатною для життя. 
— А як відповідає нам природа? 
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Без чого неможлива господарська діяльність людини? 
— Хто вивчає корисні копалини, відшукуючи родовища? 
— Що називають корисними копалинами? 
— На які групи розподіляються корисні копалини? 
— Де їх застосовують? 
— Які корисні копалини добувають у нашому краю? Де їх використовують? 
— Яких з відомих вам корисних копалин бракує у поданому переліку: граніт, вапняк, нафта, природний газ, поварена сіль? 
— Як слід використовувати корисні копалини? 
— Чому їх необхідно витрачати економно? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підручник (с. 107–109).

Немає коментарів:

Дописати коментар