вівторок, 20 жовтня 2015 р.

Природознавство 4 клас ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

ПЛАН МІСЦЕВОСТІ 
Мета: дати учням поняття «план місцевості», «умовний знак»; формувати вміння читати простий план місцевості, використовуючи умовні знаки; виховувати пізнавальну активність. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 32) 
2. Робота над загадкою 
- Щоб ніде не заблукати 
І дорогу не шукати, 
Має кожен мандрівник 
Паперовий путівник. 
Де у полі є криниця, 
Як пройти до залізниці, 
Де є сад, а де є лан, 
Нам усе покаже... (план). 
— Чи знаєте ви, що означає слово план? 
— На яких уроках ви зустрічаєтесь з цим словом? (Читання, українська мова) 
— Чи може бути слово план у тому значенні, що нам відоме, відгадкою до загадки? 
— Згадайте, як накреслити план предмета. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як складати план місцевості та для чого він потрібен людям. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Пояснення вчителя, проведення практичної роботи 
— Для будівництва залізниці або шосейної дороги, фабрики або заводу, електростанції або зрошувального каналу спочатку розробляють план місцевості. Проте, щоб правильно ним користуватися, потрібно спочатку з’ясувати, що таке план, як його складають і користуються ним, навчитися читати план, тобто знати, що позначають умовні знаки на плані. 
— Що ж таке план? (Учні висловлюють свої припущення.) 
— Перевіримо ваші припущення за допомогою практичної роботи. 
Розгляньте предмети на парті: чашка, сірникова коробка, прямокутна коробка від скріпок, ластик. 
Подивіться на предмети збоку, згори. 
Візьміть сірникову коробку. Обведіть її олівцем на аркуші. 
Зробіть це саме із ластиком, чашкою. 
Порівняйте свою роботу з малюнками цих предметів, які ви бачите на дошці, зробіть висновок, що таке план. (План — це точне креслення вигляду предметів згори.) 
Тепер ви знаєте, що таке план. Ми креслили план різноманітних предметів. Можна накреслити і план місцевості. А що ж таке план місцевості? (Якщо учні не можуть самостійно дійти висновку, то висновок робить учитель.) 
План місцевості — це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні.
Щоб накреслити план місцевості нашого села чи якоїсь іншої місцевості, потрібно виміряти відстані між будівлями, деревами тощо і зменшити їх. Для цього використовують масштаб, який показує, у скільки разів зменшили справжні виміри. Масштаб записують унизу аркуша.
Предмети, що є на даній місцевості, позначають на плані умовними знаками, які ви бачите на таблиці.
— Пригадайте, чи є у вас малюнки, фотознімки місцевості, у якій ви живете? Чи добре видно на них всі природні та рукотворні об’єкти?
— Щоб досліджувати природу, вести господарство, добувати корисні копалини, будувати дороги й будинки, потрібно мати точні зображення ділянок земної поверхні.
— Поміркуйте, чи можна за малюнком або фотознімком визначити розміри певної ділянки місцевості та розміщення на ній об’єктів відносно сторін горизонту?
— Чи можна за малюнком чи фотознімком визначити розміри предметів і відстані між ними, довідатися, як розташовані предмети відносно сторін горизонту?
— Чи доводилося вам бачити коли-небудь план своєї місцевості?
— Чи доводилося вам коли-небудь пояснювати дорогу за допомогою намальованої схеми? Чи було це складно?
— Предмети, які є на даній місцевості, позначають на плані умовними знаками, які ви бачите на таблиці.
2. Ознайомлення з умовними позначками на плані місцевості
Учитель читає загадки, учні відгадують їх, учитель демонструє умовне позначення предмета.
- Не кінь, а біжить,
Не ліс, а шумить. (Річка)
- Така я велика,
Що й кінця не маю,
Лежу собі тихо,
Нікого не займаю.
Тільки мені добрі люди
День і ніч топчуть груди. (Дорога)
- Із-за гірки, з-під крутої,
Прокрадається норою,
Та й до моря утіка,
Через лози по ярах. (Джерело)
- Всі пани скинули жупани,
А один пан не скинув жупан. (Мішаний ліс)
- Стоїть корито,
Повно води налито. (Ставок)
- Суцвіттям пахучим цвіте навесні,
А осінню стиглі плоди медяні
Дарує нам щедро тобі і мені. (Сад)
- Йде від хати і до хати,
А з місця не зрушить. (Стежка)
- Весною веселить,
Літом холодить,
А взимку гріє. (Ліс) 
- Умита вранці росою,
Раз на рік поголена косою.
Тут всі ростуть, як кажуть,
душа в душу. (Лука)
- Над глибокою рікою
Вигнув спину він дугою.
Всі по ньому їдуть,
Всі по ньому йдуть,
А з собою не беруть. (Міст)
- Нитка кам’яна
Підперезала міста й села. (Шосе)
- Хоч не море він, не річка,
Але в ньому теж водичка.
Він біжить через лісок.
Називається... (струмок).
- Зап – п + лід – д + зна – а + иця = (залізниця).
3. Робота за підручником (с. 32–35)
Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на запитання на с. 32.
— Доведіть, що плани місцевості потрібні.
— Розгляньте малюнок 23 № 1 і 2. Порівняйте план місцевості з малюнком.
— Розгляньте малюнки 24 і 25. Які умовні знаки на них використано?
— Як указують напрямок Пн — Пд на плані?
— Як розрізняють Пн і Пд, якщо стрілка відсутня?
Учитель пропонує учням розглянути і запам’ятати умовні знаки, подані на першому форзаці.
Робота в парах
Учитель пропонує учням виконати практичне завдання на с. 35.
— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 35.
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
4. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
Гра «Уявна подорож»
Учитель читає оповідання про подорож дітей, а учні мають на столах за допомогою умовних позначок викласти їх шлях.
— Одного чудового осіннього ранку учні нашого класу вирішили піти в похід. Свій шлях ми почали зі школи. Спочатку ми пройшли 1 км по шосе. Далі по стежці обігнули фруктовий сад і дісталися озера. Біля озера ми перепочили і вирушили далі. На шляху нам зустрічалися поодинокі дерева, струмок. І нарешті ми дійшли до залізниці, яка перетинала луки. Далі ми звернули на ґрунтову дорогу, якою дісталися річки. Ми перейшли через міст і потрапили у ліс. Далі стежкою дійшли до свого села і повернулися до школи. Ось така чудова подорож була у нас!
2. Гра «Так чи ні?»
- Плани місцевості завжди креслять, не змінюючи реальних розмірів. Так чи ні? (Ні) 
- У плані місцевості об’єкти позначено особливими умовними знаками. Так чи ні? (Так) 
- За планом предмета можна визначити розмір усіх його частин. Так чи ні? (Ні) 
- На плані місцевості ставиться стрілка Пн. Пд. Так чи ні? (Так) 
- Місцевість у плані — невелика ділянка земної поверхні. Так чи ні? (Так) 
3. Робота в групах 
— Прочитайте «Лист юних мандрівників». 
«Дорогі друзі! Коли ми вийшли з та пройшли декілька кілометрів, то потрапили до . Ліворуч від села простягалися . На екскурсію до лісу спочатку ми йшли по , потім по . У лісі ми йшли по і дійшли до . Повертаючись, заглянули у та попрямували через . А, переходячи річку, побачили ». 
4. Гра «П’ять речень» 
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання. 
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що таке план місцевості? (План місцевості — це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні.) 
— Як зображують предмети на плані місцевості? 
— Як визначити сторони горизонту на плані місцевості? 
— Для чого люди складають план місцевості? 
— Хто користується таким планом? (Геологи, будівельники, агрономи, туристи) 
— Чи потрібно вам уміти читати план? 
— Де в житті знадобляться такі вміння? 
— Чим відрізняється малюнок від плану? (На плані певні предмети позначають за допомогою умовних знаків.) 
— Чому більшість об’єктів на плані зображено за допомогою умовних знаків? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підручник (с. 32–35). 

Немає коментарів:

Дописати коментар