середа, 14 жовтня 2015 р.

Українська мова 4 клас УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ

УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ 
Мета: ознайомити учнів з правописом прикметників чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини; розвивати мовленнєвий слух; виховувати старанність. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
Встали, дітки, всі рівненько, 
Посміхнулися гарненько, 
Настрій на урок взяли, 
Працювати почали. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 191, с. 99) 
Учні читають речення та пояснюють, які суфікси вони вставили у словах. 
— Прокоментуйте порядок розбору виділеного слова. 
— Які антоніми ви дібрали до слів яскраво, новий? (Тьмяно, старий) 
2. Каліграфічна хвилинка 
Вивчайте мову українську — 
Дзвiнкоголосу, нiжну, чарiвну, 
Прекрасну, милу i чудову, 
Як материнську пiсню колискову. 
— Підкресліть синоніми. 
— Прикметник материнську розберіть за будовою. 
3. Робота за картками індивідуального опитування 
Картка 1 
— Утворіть словосполучення. Виділіть суфікси. 
(Чумак) Шлях — ... 
(Україна) слово — ... 
(козак) діти — ... 
(Запоріжжя) Січ — ... 
Картка 2 
— Прочитайте текст. Запишіть, вставляючи суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-. 
У вій..овій музиці україн..их козаків була поширена дерев’яна труба, що звалась сурмою, або коза..ою трубою. Це був сигнальний інструмент війська Запорі..ого. 
Картка 3 
— Від іменників утворіть прикметники — назви областей із суфіксами -ськ-, -цьк- — за зразком. 
Зразок. Харків — Харківська область. 
Полтава — ... 
Донецьк — ... 
Суми — ... 
Херсон — ... 
Львів — ... 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми розглянемо вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках чоловічого і середнього роду. Дізнаємося, у яких відмінках це відбувається і чому. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Гра «Плюс чи мінус». 
Учні показують «+», якщо основа прикметника закінчується на м’який приголосний, і «–» — якщо на твердий. 
Синя, сумний, давнє, домашня, спілий, красиве, раннє, дивна, літня, гарне. 
Світлий, пізній, добрий, дужий, дружній, широке, порожнє, шкільний, городній, майбутній, могутнє, обережний. 
— Для чого необхідно вміти визначати основу прикметників? Про це ми дізнаємося, виконавши наступну вправу. 
2. Виконання вправи 192 (с. 99) 
— Прочитайте подані прикметники. 
— Запишіть їх у родовому, давальному і місцевому відмінках однини (за потреби користуйтеся таблицями на с. 91–92 підручника). 
Р. в.  Д. в.  М. в. 
Домашній —  ...,  ...,  ... 
раннє —  ...,  ...,  ... 
спілий —  ...,  ...,  ... 
красиве —  ...,  ...,  ... 
— Позначте закінчення прикметників. 
— На який приголосний (твердий чи м’який) закінчується основа прикметників? 
— Поясніть, коли вживається знак м’якшення у закінченнях прикметників чоловічого і середнього роду в названих відмінках? 
3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 99) 
4. Відмінювання прикметників жіночого роду. Вправа 193 (с. 99) 
Письмове відмінювання прикметників жіночого роду разом з іменниками. 
— У яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням уживається знак м’якшення? 
— Які висновки ми можемо зробити? (У прикметниках жіночого роду з основою на м’який приголосний у родовому й орудному відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення.) 
5. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Тренувальна вправа 194 (с. 100) 
- Читання тексту, добирання заголовка до нього. 
- Вибіркове списування. 
Словникова скарбничка 
— Поясніть, як ви розумієте значення слова міріади. 
- Знаходження прикметників чоловічого, жіночого, середнього роду в родовому, орудному і місцевому відмінках однини. 
- Пояснення наявності або відсутності у правописі прикметника знака м’якшення. 
- Ознайомлення з рубрикою «Візьми до уваги!». 
- Добирання слів і виразів, близьких за значенням. 
(Спадають сутінки — вечоріє; заходить ніч — настає ніч; береться на світ — світає; вичахають — холонуть; зникають — гаснуть.) 
2. Самостійна робота. 
— Прочитайте речення. Прикметники, подані в дужках, запишіть у потрібній формі. 
— Визначте відмінок прикметників. 
1 варіант 
На (останній) уроці у нас була фізкультура. 
Від (літня) спеки аж дихати важко. 
Школярі задоволені (вчорашня) екскурсією. 
2 варіант 
У (сусідній) будинку живе моя подруга. 
За (передня) партою сидить Павлик. 
Оленка прикрасила букет (синя) стрічка. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— У яких відмінках у прикметниках чоловічого та середнього роду пишемо знак м’якшення? 
— У яких відмінках у прикметниках жіночого роду пишемо знак м’якшення? 
— Для чого нам потрібно це знати? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 194, с. 100; правило (с. 99). 

Немає коментарів:

Дописати коментар