понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ПОНЯТТЯ ПРО ШВИДКІСТЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ ВІД ЗМІНИ ВІДСТАНІ ПРИ СТАЛОМУ ЧАСІ

ПОНЯТТЯ ПРО ШВИДКІСТЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ ВІД ЗМІНИ ВІДСТАНІ ПРИ СТАЛОМУ ЧАСІ
Мета: ознайомити учнів з поняттям «швидкість руху», скороченим позначенням швид¬кості при числах, простими і складеними задачами на знаходження швидкості; роз¬вивати навички усних та письмових обчислень; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
2. Усні обчислення
Гра «Ланцюжок»
— Запишіть відповіді в порядку зростання — і ви дізнаєтеся, як називаєть¬ся найбільше за площею озеро в Україні.
270 : 3 1000 – 800 330 : 11 140 + 460 960 + 240
– 45 : 5 • 8 : 12 : 60
+ 89 • 4 + 570 • 7 + 700
: 2 + 50 : 9 – 170 – 360
– 37 : 70 + 310 : 6 : 60
: 10 + 97 : 80 • 90 + 94
+ 3 • 4 • 18 : 100 • 10
Я 6 У 400 П 90 Л 27 Г 1000

Ялпуг — найбільше за площею озеро України.
3. Математичний диктант
— Запишіть тільки відповіді.
- Знайдіть різницю чисел 7200 і 80.
- У скільки разів 910 більше 13?
- У скільки разів 2 кг більше 400 г?
- Різницю чисел 720 і 600 збільште в 4 рази.
- Скільки метрів у 7 км?
- Число 754 збільште в 1000 разів.
- Знайдіть 1/10 від числа 87 000.
- Зменшуване 140. Різниця — на 90 менше. Знайдіть від’ємник.
- Знайдіть різницю 1 година і 29 хвилин.
- Клумба має довжину 7 м, а ширину — на 3 м менше. Дізнайтеся її периметр.

Відповіді: 7120; 70; 5 разів; 480; 7000 м; 754 000; 8700; 50; 31 хв; 22 м.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Які види транспорту вам відомі?
— Як ви вважаєте, хто або що швидше рухається — пішохід чи автомобіль?
— Що рухається швидше — автобус або автомобіль?
— Як це перевірити?
— Сьогодні на уроці ми навчимося це робити.
IV. ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Пояснення вчителя
— Відомо, що пішохід за 3 години пройшов 15 км. Скільки кілометрів пройшов пішохід за годину, якщо відомо, що щогодини він проходив однако¬ву відстань?
Розглянемо рух пішохода на схемі.
1 год                      1 год                            1 год
                          15 км
Ілюструючи рух пішохода, учитель підводить учнів до висновку, що для відповіді на питання задачі потрібно 15 : 3 = 5 км.
— За годину пішохід проходить 5 км. Якщо за 1 годину пішохід проходить 5 км, кажуть, що він рухається зі швидкістю 5 км на годину. Це записують так: 5 км/год.
Будь-яку відстань, яку долають за одиницю часу (за 1 год, 1 хв, 1 с), назива¬ють швидкістю.
2. Первинне закріплення
Завдання 490 (усно)
— Назвіть відомі величини і ті, які потрібно знайти.
— Прочитайте правило (с. 79).
Завдання 490
Завдання 491 (усно)
3. Фізкультхвилинка
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Робота над задачами
Завдання 492
За даними таблиці учні складають прості задачі та розв’язують їх.
28 : 2 = 14 км/год — швидкість велосипедиста;
1000 : 2 = 500 км/год — швидкість літака;
180 : 2 = 90 км/год — швидкість ластівки.
Учні ще раз повторюють правило знаходження швидкості.
Завдання 493
— Ознайомтеся зі змістом задачі. Стисло запишіть умову за допомогою та¬блиці. Розв’яжіть задачу за поданим у підручнику планом.
Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Велосипедист ? на ? > 6 год 72 км
Мотоцикліст ? 2 год 100 км

1) 72 : 6 = 12 (км/год) — швидкість велосипедиста;
2) 100 : 2 = 50 (км/год) — швидкість мотоцикліста;
3) 50 – 12 = 38 (км/год)
Відповідь: на 38 км/год швидкість мотоцикліста більше швидкості велоси¬педиста.
Завдання 494
— Прочитайте задачу, зобразіть умову графічно.
1) 400 • 2 = 800 (м) — пробіг хлопчик;
2) 800 : 4 = 200 (м/хв)
Відповідь: хлопчик біг зі швидкістю 200 м/хв.
Завдання 495
— Прочитайте задачу, зобразіть умову графічно.
1) 320 : 4 = 80 (км) — пролетів супутник за 10 с;
2) 80 : 10 = 8 (км/с) — швидкість супутника.
2. Гра «Ланцюжок»
Завдання 496 (усно, «ланцюжком»)
3. Самостійна робота з наступною самоперевіркою з дошки
Завдання 496 (2, 3)
4. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
Завдання 497 (усно)
36 : 2 = 18 (км/год)
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 498; 499 (с. 80).
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
— Що нового дізналися сьогодні на уроці?
— Що здалося складним?

Немає коментарів:

Дописати коментар