середа, 21 жовтня 2015 р.

Природознавство 4 клас ПРИРОДНЕ ПАЛИВО ТА ЙОГО ЗАПАСИ В УКРАЇНІ

ПРИРОДНЕ ПАЛИВО ТА ЙОГО ЗАПАСИ В УКРАЇНІ 
Мета: розповісти учням про природне паливо та його запаси в Україні, про використання енергоносіїв людиною; розкрити значення горючих корисних копалин у житті людини; розвивати пізнавальний інтерес, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до джерел ресурсів людства. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 109) 
2. Бліцопитування 
- Копалини називають корисними, тому що... 
- Скупчення корисних копалин в землі називають... 
- Якщо видобуток корисних копалин ведеться відкрито — на повітрі, то подібний спосіб добування називають... 
- Риють шахти при видобутку корисних копалин при... способі добування. 
3. Тестування 
1. Які з корисних копалин використовують у будівництві? 
а) Пісок, глина; 
б) граніт, торф; 
в) кам’яне вугілля, поварена сіль. 
2. Які з корисних копалин служать паливом? 
а) Залізна і мідна руди; 
б) кам’яне вугілля, природний газ; 
в) алюміній, золото. 
3. Які корисні копалини добувають за допомогою бурових установок? 
а) Мармур, граніт; 
б) природний газ, нафта; 
в) золото. 
4. Люди якої професії відшукують родовища корисних копалин у природі? 
а) Лікарі; 
б) геологи; 
в) будівельники. 
5. Навіщо люди збирають металобрухт? 
а) Щоб зберегти запаси руди; 
б) для очищення території від сміття. 
6. Доповніть визначення, вставляючи пропущене слово. 
а) Місце, де залягають корисні копалини, називають... 
б) Корисні копалини, які добре горять і при цьому виділяють багато тепла, називають... 
в) Корисні копалини, з яких отримують метали, називають... 
7. До горючих корисних копалин належать: 
а) вугілля; 
б) глина; 
в) граніт; 
г) мармур. 
8. Для будівництва будинків найчастіше використовують: 
а) пісок; 
б) вапняк; 
в) крейду; 
г) залізну руду. 
9. Які властивості характерні для глини?
а) Не має запаху;
б) має своєрідний запах;
в) при підсиханні розсипається;
г) при підсиханні твердне;
д) у воді не намокає;
е) у воді намокає;
ж) добре пропускає воду;
з) погано пропускає воду.
10. Яка корисна копалина не тоне у воді?
а) Нафта;
б) торф;
в) кам’яне вугілля.
11. Яку корисну копалину людина використовує як паливо, будівельний матеріал і добриво?
а) Нафта;
б) торф;
в) кам’яне вугілля.
12. Найтвердіша і міцніша корисна копалина, яка використовується у будівництві,— це:
а) вапняк;
б) граніт;
в) нафта;
г) крейда.
4. Бесіда
— Що ви уявляєте, вимовляючи слово вогонь?
— Звідки і з чого береться вогонь, тепло?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про природне паливо та його запаси в Україні, про використання енергоносіїв людиною
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда з елементами розповіді
— Для найрізноманітніших потреб людини потрібне паливо. Які види палива вам відомі? (Дрова, вугілля, торф, газ)
— Як ви вважаєте, чим раніше опалювалися будинки? (Дровами, деревиною)
— Чому зараз не опалюють деревиною? (Винищувалися ліси, дрова не могли виділяти потрібну кількість теплоти і забруднювали будинок.)
— Що замінило дрова? (Кам’яне вугілля, буре вугілля, торф)
— Чому всі вони споріднені? (Усі утворилися із залишків рослин)
— Кам’яне вугілля, буре вугілля, торф утворилися із залишків рослин, що утворили шари, спресувалися і без доступу повітря обвуглювалися, а не згнивали. Але головне диво в іншому, адже ці рослини законсервували у собі світло і тепло Сонця, які прийшли на Землю мільйони років тому.
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що енергія — основа життя на планеті?
— Які види енергії вам відомі?
— Які ваші дії впродовж дня вимагають енергії? Який вид енергії ви витрачали, виконуючи ту або іншу дію?
— Споживання енергії людством безперервно зростає. Різниця між людиною кам’яного віку і сучасною людиною величезна, особливо у використанні енергії. Чи стало на Землі більше енергії? Ні! Вона стала доступнішою, але її не стало більше, ніж раніше. Кількість енергії у природі постійна. 
Властивість енергії переходити з одного виду в іншу людина використовує давно.
Декілька мільйонів років назад люди навчилися використовувати вогонь. Вогонь давав їм тепло і світло, був зброєю проти ворогів і диких звірів, лікувальним засобом, помічником у землеробстві, консервантом продуктів. Упро-довж багатьох років вогонь підтримувався шляхом спалювання рослинних енергоносіїв (деревини, кущів, очерету, трави, сухих водоростей тощо), а потім була виявлена можливість використовувати для підтримки вогню викопні речовини: кам’яне вугілля, нафту, торф.
Отже, найважливіше природне паливо — нафта, газ, вугілля, торф.
2. Робота з фізичною картою України
— Подивіться на карту України. Якими значками позначені родовища кам’яного вугілля, нафти, торфу, природного газу?
— Запам’ятаємо найбільші родовища:
вугільні басейни: Донецький басейн, Львівсько-Волинський басейн;
родовища нафти: Прикарпаття, Донецько-Придніпровський район;
родовища газу: Дніпровсько-Донецька область;
торф’яні родовища: Передкарпаття, Закарпаття, Поділля.
3. Робота за підручником (с. 110–112)
Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на запитання на с. 110.
— Які види природного палива добувають в Україні?
— Що ви дізналися про торф?
— Як його добувають?
— У яких областях України найбільші запаси торфу? Як ви вважаєте, чому?
— Де іще використовують торф?
— Що ви дізналися про кам’яне вугілля?
— У яких областях України є значні запаси цього топлива?
— Яким способом його добувають?
— Учні працюють за завданнями підручника на с. 111.
— Чому нафту називають чорним золотом?
— Де її використовують?
— Назвіть властивості нафти.
— Назвіть властивості природного газу.
— Де в Україні найбільші родовища нафти і газу?
— Яка роль паливних корисних копалин для людини?
Учні працюють за завданням підручника на с. 111.
— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 112.
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
4. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
— Виберіть із поданого переліку властивостей корисних копалин властивості горючих корисних копалин:
1-ша група — властивості нафти;
2-га група — властивості кам’яного вугілля;
3-тя група — властивості торфу;
4-та група — властивості природного газу. 

1 пальне 
2 тверде 
3 рідина 
4 має запах 
5 масляниста 
6 сипке 
7 крихке 
8 коричневого кольору 
9 чорного кольору 
10 легкий 
11 безбарвний 
12 легше за воду 
13 газоподібне 
14 важче за воду 
15 не має запаху 

2. Робота в парах 
— Знайдіть помилки у поданих твердженнях. 
Більшість корисних копалин рідкі. 
Родовищами називаються місця, де зберігають корисні копалини. 
Нафту добувають у кар’єрах. 
Як добриво для рослин використовують кам’яне вугілля. 
Вивчають корисні копалини і відшукують родовища біологи. 
Відповіді: 
Рідкі                          тверді 
Зберігають         залягають 
У кар’єрах         у надрах землі 
Кам’яне вугілля   торф 
Біологи                геологи 
3. Гра «Так чи ні?» 
— Кам’яне вугілля — це рідка корисна копалина. Так чи ні? (Ні. Це горюча корисна копалина.) 
- Природний газ — це газоподібна корисна копалина. Так чи ні? (Так.) 
- Нафта — це рудна корисна копалина. Так чи ні? (Ні. Це горюча корисна копалина.) 
- Пісок — це горюча корисна копалина. Так чи ні? (Ні. Це нерудна корисна копалина.) 
- Кам’яне вугілля утворилося із решток рослин. Так чи ні? (Так.) 
- Нафта утворилася у результаті виверження вулканів. Так чи ні? (Ні.) 
- Нафта потрапила на Землю з космосу. Так чи ні? (Ні.) 
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що нового ви дізналися про паливні корисні копалини? (Їх властивості, де добувають, як використовують) 
— Для чого вам знадобляться знання, отримані на сьогоднішньому уроці? 
— Біжать по дорогах автомашини, гуркочуть трактори на полях, летять літаки у небі, залізницею мчаться тепловози, плавно розтинаючи води, пливуть кораблі. Яка корисна копалина допомагає людині привести в рух ці машини? (Нафта) 
— Підкресліть правильну відповідь на запитання, з чого утворився торф: з глини, з каміння, з відмерлих решток вологолюбних рослин. 
— Чи можете ви зробити свій внесок у справу бережливого ставлення до корисних копалин? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підручник (с. 110–112). 
Запропонувати шляхи збереження горючих корисних копалин. 

Немає коментарів:

Дописати коментар