пʼятниця, 16 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО 
Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового ділення на одноцифрове число; повторити правила знаходження остачі при діленні з остачею; закріплювати вміння розв’язувати задачі з елементами письмового ділення на одноцифрове число; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Математичний диктант 
-  Множники 30 і 0. Знайти добуток. 
- Число 500 збільшити в 2 рази. 
- Число 500 збільшити на 2. 
- На скільки 120 більше 4? 
- У скільки разів 120 більше 4? 
- Ділене 60, дільник 20. Знайти частку. 
- Знайти добуток чисел 32 і 3. 
- Знайти різницю чисел 32 і 3. 
- Записати суму чисел 32 і 3. 
- На скільки 32 більше, ніж 3? 
- На яке число потрібно розділити 640, щоб отримати 80? 
- На яке число потрібно помножити 150, щоб отримати 600? 

Відповіді: 0; 1000; 502; 116; 30; 3; 96; 29; 35; 29; 8; 4. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Сьогоднішній урок ми присвятимо діленню. Ознайомимося з прийомами письмового ділення на одноцифрове число, повторимо правило знаходження остачі при діленні з остачею, будемо вчитися розв’язувати задачі з елементами письмового ділення на одноцифрове число. 
Це цікаво! 
Довгий час дію ділення не позначали ніяким знаком, а називали й записували словами. Знак дві крапочки (:) для позначення дії ділення почали використовувати в кінці XVII ст. На Русі слова-назви «ділене», «дільник», «частка» вперше на початку XVIII ст. почав використовувати Л. Ф. Магницький. 
— Сьогодні на уроці ми будемо розв’язувати приклади на ділення, використовуючи відомий знак і знайомі нам слова-терміни. 
IV. ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Ділення з остачею 
Розв’язування прикладів завдання 52 «ланцюжком» 
Особливу увагу слід звернути на те, що остача завжди менша за дільник. 
2. Колективна робота. Повторення ділення трицифрового числа на одноцифрове (завдання 53) 
Учні завершують розв’язання прикладів, застосовуючи властивість ділення. (Щоб розділити суму чисел на дане число, достатньо розділити кожний доданок на це число та отримані частки додати.) 
3. Письмове ділення на одноцифрове число 
Завдання 54. Пояснення вчителя 
Завдання 55. Колективне виконання з коментуванням 
4. Фізкультхвилинка 
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Розв’язування задачі з величинами (завдання 56) 
Аналіз задачі 
— Поясніть слова: третина мотузки. 
— Що зробили з мотузкою? 
— Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? 
— Зробіть короткий запис умови задачі у вигляді креслення. 
Складання плану розв’язання задачі 
— Знайдіть частину, яку відрізали. 
— Якою дією ви це зробите? Чому? (Діленням, бо частину від числа знаходять діленням.) 
— Дайте відповідь на питання задачі. 
— Якою дією ви це зробите? (Відніманням, тому що остачу від числа знаходять відніманням.) 
Потрібно звернути увагу учнів на те, що перед виконанням першої дії необхідно метри виразити в дециметрах. 
8 м 4 дм = 84 дм 
1) 84 : 3 = 28 (дм) — відрізали; 
2) 84 – 28 = 56 (дм) — остача. 
2. Самостійна робота з подальшою самоперевіркою з дошки (завдання 57) 
9 • 25 = 225 (кг) халви отримав магазин. 
Творча робота над задачею 
— Складіть обернену задачу. 
3. Фронтальна робота. Розв’язування прикладів (завдання 58) 
1м – 1 дм = 10 дм – 1 дм = 9 дм         1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2 
4 м 2 дм : 6 = 42 дм : 6 = 7 дм             1 м – 1 см = 100 см – 1 см = 99 см 
4 м : 8 = 40 дм : 8 = 5 дм                    4 м 2 дм – 6 дм = 42 дм – 6 дм = 36 дм 
4. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (завдання 59) 
Відповідь: 5 кульок треба вийняти. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 60; 61 (с. 11). 
VII. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці? 
— Хто був найбільш активним на уроці? 
— Що викликало труднощі? Як ви їх долали? 

Немає коментарів:

Дописати коментар