вівторок, 20 жовтня 2015 р.

Природознавство 4 клас ЗЕМЛЯ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ

ЗЕМЛЯ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ 
Мета: розширити уявлення учнів про причини змін пір року на Землі; вчити пояснювати зміну дня і ночі обертанням Землі навколо осі, видимий рух Сонця на небі обертанням Землі навколо осі; розвивати мислення, мовлення; виховувати пізнавальний інтерес. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 19) 
2. Природнича розминка «Чи вірите ви?» 
Чи вірите ви в те, що?.. 
- Глобус — точне відтворення Землі, зменшене у десятки мільйонів разів. 
- Вісь глобуса не нахилена. 
- Земна вісь — це уявна лінія, навколо якої обертається Земля. 
- Земна вісь не проходить через центр Землі та полюси. 
- Зверху знаходиться Південний полюс, а знизу — Північний полюс. 
- На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія — екватор. 
- Екватор розділяє Землю на дві неоднакові півкулі. 
- Від Північного полюса до екватора — північна півкуля. 
- Від Південного полюса до екватора — південна півкуля. 
3. Робота з глобусом 
— Знайдіть на глобусі Північний і Південний полюси; екватор. 
— Покажіть екватор; північну і південну півкулі. 
— Як сонячні промені падають на поверхню Землі? 
— Чи можуть сонячні промені пройти крізь непрозорий предмет або обігнути його? 
— Що утворюється, коли на шляху променів трапляється непрозорий предмет? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про добовий і річний рух Землі. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Бесіда 
— Пригадайте! Що називають орбітою Землі? На які півкулі поділяє Землю екватор? 
— Кожного дня вранці сходить Сонце, опівдні воно стоїть високо в небі, а ввечері ховається за горизонтом, і настає ніч. Чому ж так відбувається? 
— Чи може Сонце одночасно освітити всю Землю? Чому? 
— Чи можуть сонячні промені пройти крізь Землю або обігнути її? Чому? 
— Чи відрізняється полудневе положення Сонця в різні пори року? 
2. Практична робота 
— Планета Земля — непрозоре космічне тіло. Якщо промені Сонця освітлюють один бік Землі, то другий залишається в тіні. На освітленому боці — день, на протилежному, неосвітленому — ніч. Земля рухається навколо своєї осі із заходу на схід. Вона підставляє під сонячні промені то один бік, то другий. Там, де був день,— настає вечір і ніч, а туди, де була ніч,— приходить ранок і день. 
Зараз за допомогою глобусів і ліхтариків ви спробуєте змоделювати обертання Землі.
Діти виконують завдання в парах.
— Земля обертається навколо своєї осі. І що ж відбувається? (Сонце освітлює спочатку одну її частину, а потім — іншу.)
— Як ви вважаєте, що буває в тій частині Землі, яка освітлена сонечком? (Там буде світло, значить, буде день.)
— А що буде в іншій частині земної кулі, куди не потрапляють сонячні промені? (Там буде темно, значить, буде ніч.)
— Подивіться уважно на малюнок «Чому буває ніч і день?». Що ви можете сказати? (Тут теж показано, що Земля обертається навколо своєї осі, і на освітленій частині — день, а на неосвітленій — ніч.)
— Один оберт навколо своєї осі Земля робить за 23 години 56 хвилин, ми говоримо — «за добу». Отже, чому на Землі змінюються день і ніч? (Це відбувається через те, що Земля обертається навколо своєї осі.)
— Молодці! Ви розкрили таємницю зміни дня і ночі. А зараз спробуємо розкрити і другу таємницю. Ви вже з’ясували, що Земля обертається навколо Сонця. Що ми спостерігаємо? (Земна вісь нахилена, тому одна частина земної кулі знаходиться ближче до Сонця, а інша — далі. При обертанні Землі нав-коло Сонця нахил земної осі не змінюється, тому в різний час різні частини земної кулі знаходяться ближче до Сонця і далі від нього.)
— А як рухається Земля навколо Сонця? (Вона рухається повільно.)
— Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 діб, або за рік.
— Як ви вважаєте, що відбувається на земній кулі в тій частині, яка ближче до Сонця? (Там буде тепліше, значить, буде літо.)
— А в тій частині, яка далі від Сонця? (Там холодніше, тому там буде зима.)
— Подивіться уважно на малюнок «Чому змінюються пори року?». Що тут показано? (Тут теж показано, що Земля обертається навколо Сонця, і на тій частині, яка ближче до Сонця,— літо, а на іншій, яка далі від Сонця,— зима.)
— Отже, чому на Землі змінюються пори року? (Це відбувається з-за нахилу земної вісі та обертання Землі навколо Сонця.)
— Так ми відкрили таємницю зміни пір року на Землі.
Висновок. Зміна дня і ночі — обертання Землі навколо своєї осі (доба). Зміна пір року — обертання Землі навколо Сонця (рік).
3. Робота за підручником (с. 19–22)
Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на запитання на с. 19.
— Які рухи здійснює Земля у Всесвіті?
— Яка причина зміни дня і ночі?
— Що таке доба?
— Чому ми не помічаємо того, що Земля рухається навколо осі?
— Що сталося б, якби Земля перестала обертатися навколо осі?
— Яка причина зміни пір року?
— Назвіть пори року, починаючи з тієї, що триває.
— Розкажіть за малюнком 12, як Земля обертається навколо Сонця.
— Визначте, яка півкуля повернута до Сонця в червні, а яка — в грудні.
— Як розташовані півкулі у вересні та березні?
— Як залежить нагрівання земної поверхні від висоти Сонця на небосхилі?
— Яка тривалість року на Землі?
— Розкажіть за малюнком 13 про положення Сонця над горизонтом залежно від пори доби.
Учитель пропонує учням провести дослідження за завданнями на с. 21.
— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника». 
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 22
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
4. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Чомусики»
- Чому, якщо Сонце більше освітлює північну півкулю, на її території настає весна?
- Чому полуднева висота Сонця змінюється восени, взимку, навесні та влітку?
2. Тестування
— Позначте правильну відповідь.
1. Сонячні промені майже ввесь час падають на лінію екватора:
а) прямовисно; 
б) косо.
2. Екватор поділяє земну поверхню:
а) на південну і північну півкулі;
б) на західну і східну півкулі.
3. Які промені більше нагрівають земну поверхню?
а) Прямовисні; 
б) косі.
4. Рух Землі навколо Сонця спричинює:
а) зміну пір року; 
б) зміну дня і ночі.
5. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається:
а) місяцем; 
б) добою;
в) роком.
6. Чому буває день і ніч?
а) Тому що Земля обертається навколо Сонця;
б) тому що Земля обертається навколо своєї осі;
в) тому що Сонце рухається навколо Землі.
7. Що таке вісь Землі?
а) Уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів;
б) уявна лінія, де Земля ніби з’єднується з небом;
в) уявна лінія, що проходить через центр Землі та Північний і Південний полюси.
8. Що ми називаємо земною орбітою?
а) Шлях, яким Земля рухається навколо Сонця;
б) шлях, яким Земля рухається навколо своєї осі;
в) шлях, яким Сонце рухається навколо Землі.
9. Від чого залежить зміна пір року?
а) Від того, що вісь Землі не вертикальна, а похила;
б) від того, що Земля рухається навколо Сонця;
в) від того, що Земля рухається навколо своєї осі.
10. Що таке рік?
а) Час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі;
б) час, за який Сонце робить повний оберт навколо Землі;
в) час, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця.
11. Третя планета за відстанню до Сонця:
а) Меркурій; 
б) Земля; 
в) Венера. 
3. Робота над загадками про час 
- У місті — дванадцять ринків, на кожному ринку — по тридцять людей, у кожного — по двадцять чотири дитини. (Рік) 
- Сім братів, літами всі рівні, а іменами різні. Відгадай, хто ми? (Дні тижня) 
- Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів. (Місяці, тижні, дні року) 
- Стоїть дуб, а на нім дванадцять гілок, а на кожній гілці — по чотири гнізда, а в кожному гнізді — по семеро пташенят. (Рік, місяць, тижні, дні) 
- Що то за гість, що темряву їсть? (День) 
- Чорна корова весь світ поборола. (Ніч) 
4. Гра «Так чи ні?» 
- Ніч настає тому, що на небі з’являється Місяць. Так чи ні? 
- Сонце обертається навколо планет. Так чи ні? 
- День і ніч настають через те, що Земля обертається навколо своєї осі і по- різному освітлюється Сонцем. Так чи ні? 
5. Вікторина 
- Які рухи Землі вам відомі? (Рух навколо своєї осі; рух навколо Сонця) 
- До чого призводить рух навколо своєї осі? (До зміни дня і ночі) 
- За який період станеться повне обертання Землі навколо Сонця? (За рік) 
- Скільки триває рік? (12 місяців) 
- Що відбувається при обертанні Землі навколо Сонця? (Зміна пір року) 
- Яка головна причина зміни пір року? (Нахил земної осі і рух Землі навколо Сонця) 
- Чому влітку день триває довше? (Сонце піднімається високо над горизонтом.) 
- Чому взимку холодно? (Сонце низько над горизонтом.) 
6. Гра «П’ять речень» 
Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні знання про добовий і річний рух Землі. 
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які рухи здійснює наша Земля? 
— Чому на планеті відбувається зміна дня і ночі? 
— Які явища природи повторюються кожної доби? 
— Скільки разів Земля обертається за добу? 
— Чи змінюється тривалість ночі і дня взимку? 
— До чого призводить рух Землі навколо Сонця? 
— Які є пори року? 
— Скільки днів триває рік? 
— Чому Земля отримує від Сонця в різні пори року неоднакову кількість тепла і світла? 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підручник (с. 19–22). 

Немає коментарів:

Дописати коментар